Kalendář akcí

Pořádáte-li akci, které se mohou účastnit i laičtí pečující o staršího člověka a mohla by být pro ně užitečné, informujte o ni na našem webu! O vaší akci se dozví dalekovo více lidí, můžete vložit i obrázek. Řada akcí pro profesionály je vhodná i pro laiky. Lze vložit i pro informaci i zajímavý seminář, konferenci či akce, které se již konaly, včetně obrázků. Mohou být inspirací k podobným aktivitám pro ostatní.

Nenalezena žádná zprávaPohledy na proběhlé akce

květen302014

Festival Senioři 2014

14.ročník folklorního festivalu Senioři 2014
učinkují:
Spinek - Vnorovy, Pozdní sběr - Napajedla, Old stars Břeclav, Šafrán - Brno, CM Výhonek + mužský sbor Opava, Olšany - Orlová,
Slovensko: senioři souboru Váh - Liptovský Mikuláš, senioři souboru Družba - Trenčín, senioři souboru Burinka - Bratislava, Kmotry z Detvy a helogonkári, Imi Oravec - píšťalka a fujara
sólové páry souboru Košičan
po ukončení programu hraje
CM Růža - Vnorovy, primáška Andrea Slavíková
Místo: 31. 5. 2014 (so) • 14:00 • Petrov -Plže
Pořádá:
Kontakt: FoS Strážnicko-Veselsko-Horňácko
...
květen172014

Svatojanská krojovaná pouť

_#IMGTEXT_
v sobotu 17.5.2014 v kostelíčku sv. Jana Nepomuckého Na Poušti nad Železným Brodem
11:00 mše sv. - P.Tomáš Halík
"Miss Brod - Krojovaná kostelíčková" dirigoval autor Bohuslav Lédl
Místo:
Pořádá:
Kontakt:
...
březen82008

Veletrh For senior 2008: Role babiček a dědečků (tchýní a tchánů) v dnešní společnosti

_#IMGTEXT_
Seminář pořádá Ambulance pro poruchy paměti FNKV a Ústavu ošetřovatelství 3.LF UK, Praha 10, Tamara Tošnerová, ve spolupráci s Hanou Štěpánkovou, tiskovou mluvčí Úřadu pro ochranu osobních údajů s mottem: Nikdy není pozdě začít s něčím novým či nově oprášit staré

Program:
1. Babička Boženy Němcové – PhDr. Helena Sobková (popularizátorka Boženy Němcové, na fotu vpravo)
2. Mezigenerační vztahy pohledem demografie – Prof. RNDr. Jitka Rychtaříková (Katedra demografie a geodemografie, přírodovědecká fakulta UK)
3. Babička vědecká – PhDr. Jiřina Šiklová (Katedra sociální práce UK)
4. Kdy do důchodu – MUDr. Tamara Tošnerová (Ambulance pro poruchy paměti FNKV a ÚO 3. LF UK)
5. Kdy mlčet a nic nesdělovat – PhDr. Hana Štěpánková (Úřad pro ochranu osobních údajů)
---------------------------------------------- přestávka I (ve 12 hod.) ---------------------------------
6. Podpora uměleckých kruhů – Jiří Černický, akademický sochař (autor petice: pohled na tvorbu architekta Jana Kaplického)
7. Babička umělecky výuková, tkaní s barevnicí v Domově pro seniory – Eva Vašutová
(profesionální výtvarnice)
8. Náměty a realita tvorby Alena Laufrová (akademická malířka)
9. Překladatelská babička – Ing. Jarmila Straková
10. Nakladatelská a redakční babička – Mgr. Vlasta Blumentrittová (nakladatelství Blug, Benešov)
11. Knihovnická a tréninková babička – Jana Vejsadová (Havlíčkův Brod)
12. Cestovatelská babička - Ing. Jitka Česká (Klášterec nad Ohří)
--------------------------------------------- přestávka II (ve 13 hod.) ----------------------------------
13. Počítačově malující babička – MUDr. Eva Zemanová
14. Babička a snacha s vnoučetem odjinud – PhDr. Ludmila Veselá, Milada Svobodová
Směr liberální výchovy - MUDr. Jana Drtilová (pedopsychiatr)
15. Novodobé širší rodiny s babičkou – Miroslava Karásková
16. Profesionální babička – Helena Krejčíková
17. Písmákem i v 90ti letech – Radim Čihák (s neteří paní Záborcovou) z rodu Hellichů
18. Auditorem na stará kolena – Ing. Tomáš Zajíc
-------------------------------------------- přestávka III (ve 14 hod.) ---------------------------------
Vzhledem k nevhodným klimatickým podmínkám se blok "Pohledy na tchýně, snachy a zetě" nekonal, horko bylo nesnesitelné, nechali jsme jej na příště

Poděkování patřilo:
- MZ ČR za dotaci portálu www.pecující.cz, určeného stárnoucí populaci,
- firmě Pfizer za podporu při zachování pitného režimu a stravovacích zvyklostí,
- Janě Klusákové za intelektuální odměny pro referující,
- Míle Sedlákové za skvělou organizační výpomoc,
- MUDr. Kláře Sedlákové za technickou spolupráci a pomoc v nouzi
Místo: pražský veletržní areál Letňany, Praha 9
Pořádá: Ambulance pro poruchy paměti FNKV, Praha 10
Kontakt: MUDr.Tamara Tošnerová, tosner@fnkv.cz, Tel: 267163154
...
prosinec72007

Předání cen na Slavnostním večeru k Mezinárodnímu dni osob se zdravotním postižením

7. 12. 2007 18:00 hod. v Lichtenštejnském paláci, v Praze na Kampě proběhl „Slavnostní večer k Mezinárodnímu dni osob se zdravotním postižením“. V její první části byly oceněny podnikatelské aktivity subjektů zaměstnávajících osoby se zdravotním postižením
V druhé části byly předány ceny Vládního výboru pro zdravotně postižené občany za publicistické práce zaměřené na problematiku zdravotního postižení, uveřejněné v televizi, v rozhlase a v tisku. Ceny jsou udělovány dílům, která nejvhodnějším způsobem upozorňují na problematiku zdravotního postižení.
V kategorii televizních pořadů, ceny předával Ing. Mirek Topolánek 1. cena: magazín KLÍČ 14/2006 – Domov svatého Josefa, ČT Praha, 2. cena: TELEVIZNÍ KLUB NESLYŠÍCÍCH 19/2007, ČT Praha, 3. cena: Magazín KLÍČ č. 4/2007 Čestné uznání: Dvoudílná reportáž z pořadu Reportéři ČT: POSTIŽENÍ BEZ NÁROKU NA ODŠKODNÉ a OPRAVA CHYBY V ZÁKONĚ, Čestné uznání: magazín KLÍČ 10/2007

V kategorii rozhlasových pořadů, ceny předával RNDr. Petr Nečas. 1. cena: Dagmar Misařová,Český rozhlas Ostrava: Balet na trůnech (z cyklu Paprsky naděje), 2. cena: Bronislava Janečková, Český rozhlas 2 – Praha: PETRA z cyklu Váš příběh, 3. cena: Radka Rozkovcová, Radio Proglas Brno: VÍTEJTE, SENIOŘI - Trénink paměti , Čestné uznání: Eva Zálešáková, Český rozhlas Hradec Králové: Mosty 2006, Čestné uznání: Martina Klausová a Miroslava Jelínková, Radio Classic FM, Cyklus pořadů ZNÁTE MĚ – JSEM RAIN MAN

V kategorii písemných děl veřejně publikovaných, ceny předávala MUDr. Džamila Stehlíková 1. cena: Olga Myslivečková, časopis Reflex – Daniela Filipiová, 2. cena: Andrea Hudáková, časopis Unie – Inspirace pro školní weby, 3. cena: Lenka Cingrošová, časopis Děti a my – Narodila se v našem kmeni, Čestné uznání: Občanské sdružení OKAMŽIK za kvalitu a šíři ediční činnosti v roce 2007.
Místo: Lichtenštejnský palác, Praha 1, Kampa
Pořádá: Vládní výbor pro zdravotně postižené občany
Kontakt:
...
květen262007

Celoživotně in

_#IMGTEXT_
Cílem organizátorů, společnosti ABF, byla podpora aktivního života seniorů. Prostřednictvím veletrhu a jeho doprovodných programů chtěli přispět ke změně postojů společnosti k seniorům, zlepšit přístup seniorů k informacím, nabídnout možnosti pro jejich vzdělávání. Dalším cílem bylo podpořit diskusi o nevyužitém potenciálu seniorů ve společenském životě, vtáhnout do úvah o seniorech co nejširší skupinu společnosti a ukázat, že jsou nesmírným zdrojem znalostí a zkušeností.
S aktivními seniory se bylo možno setkat se v pořadu Celoživotně in, v sobotu 26.5.07 od 11.- 12. 30 hodin v hale č. 1. Poněkud složité bylo téměř pro všechny zúčastněné halu najít, přes veškerá ujištění pořadatelů o jednoduchosti.
Aktivní seniory jsem vybírala tak, aby byla příležitost uplatnění pro obě pohlaví. Ze strany mužů jsem upřednostnila spíše technicky zaměřené, neboť v těchto oblastech vývoj šel dramaticky dopředu a senioři mohou prokázat, že „ jsou v obraze“, nebo se senioři zabývají ne úplně běžnou činností. Historiky, terapeuty, duchovní, dirigenty, případně ty, kteří se věnují uměleckým řemeslům ve starším věku, trochu známe.
1) MUDr. Tamara Tošnerová, organizátorka a průvodkyně semináře: v příspěvku „Celoživotně in“ poukázala na mýty provázející společnost v souvislosti se stářím s názornými ukázkami činností všech přednášejících, jejichž iniciativa je prospěšná nejen pro ně samotné, případně jejich rodiny, ale i pro společnost.
2) ing. Jindřich Kolben, CSc.: Rodinné tradice. 81 letý vnuk Emila Kolbena (na titulním fotu) byl autorkou pozván po shlédnutí výstavy „Příběh rodiny Kolbenů“ v letošním roce. Na seminář přijel s manželkou ze současného bydliště z Mnichova. Po okupaci v srpnu 1968, odešel s rodinou do Vídně a ta zakotvila nakonec v Mnichově. Zde dalších 25 let pracoval na vývoji turbínových leteckých motorů, vývoj sleduje dodnes. Jeho vystupování zbudilo u obecenstva obrovské sympatie, především jeho laskavý, vřelý a vstřícný projev, který vtipně glosovala jeho žena. Odpovídal i na dotazy z pléna, včetně situace kolem restituce. Velmi rádi bychom se setkali i s Paměťmi“ v knižní podobě.
3) Vladimír Sellner: Vývoj řemesel ve Vlachově Březí. Patří mezi úžasné nejen technicky nadané lidi, zcela kompetentně dodnes v 85 letech řeší soudní spory.V současnosti se věnuje mapovaní řemesel v první polovině 20. století. Vybral jeden rok ve Vlachově Březí, s tím, že je třeba řemesla podchytit, jinak budou patřit mezi zapomenutá, na mapování se podílí i několik bývalých spolužáků. Text s foty vydá obecní úřad.
4) Hana Hanšpachová: Smírčí kameny. Tato křehká drobná bytost využila lázeňské léčby v Bělohradě i k edukativním účelům, seznámila se už před několika lety s smírčími kameny a jejich tajemno ji okouzlilo. Začala se jim věnovat, fotit je. Výsledkem je i vlastní edukační činnost, psaní článků. Její aktivita byla úvodem k suplementu v časopise Sociální péče v roce 2005 „Probační a mediační služba v oblasti sociální péče.“ Nezanedbatelná je i pomoc dalším zájemcům podobně zaměřeným. Navíc činnost je spojena s velmi zdravou činnosti - s turistikou - s pohybem.
5) Ing. Michal Jeřábek: Boží muka, příspěvek doplňoval předchozí, jenže autor opraveného dílka na seminář nemohl přijít, neboť měl na starosti organizaci rybářských závodů. Dílko ze Struhařova bylo účastníkům promítnuto.
6) Jiřina Polanecká: Klub přátel Žižkova. Je iniciátorkou klubu, podílí se na vydávání časopisu Žižkovské noviny, s tiskem jí pomáhá mimopražská dcera. K dispozici má klub vlastní archiv a knihovnu, otevřený je každé úterý od 16 do 18 hod. a pořádá 2x měsíčně přednášky, besedy či vycházky. Poslední přednáška paní Poslanecké (souhlasila se zveřejněním věku 83 let) měla být 15. května „Žižkovské hospody“, jenže zápal plic ji zaskočil a místo přednášky byla převezena do nemocnice. Mluvily jsme během semináře spolu telefonicky, sdělila, že již probíhá rekonvalesce a vedoucí klubu bude dál v činnosti pokračovat.. V plánu je brožura o Žižkovu, měla by být do konce letošního roku připravená pro redakci a následně tisk v roce příštím, na níž se podílí OÚ.
7) Eduard Česnek: Zaměstnání a role pečujícího, vysvětloval celodenní zaměstnání pečujícího o těžce postiženou partnerku a složité rodinné vztahy krystalizující se právě díky postižení. Líčil i možnosti odpočinku a pomoci v péči a svůj vztah k rybaření. Spěchal domů, partnerka by už byla bez dohledu. Byl nejstarší ze všech přednášejících - 86 l.
8) Pavel Kučera: Masožravé rostliny Semináře se nemohl účast, ač by byl velmi rád, ale díky postižení mu činí problém nástup do dopravních prostředků a syn, který jej vozí, je-li potřeba, se nemohl uvolnit. Naučil se pracovat s PC a digitálním fotoaparátem, což svým způsobem umožňuje trénink jemné psychomotoriky. Věnuje se v podmínkách panelákového bytu velmi úspěšně pěstování masožravých rostlin, orchidejí a vůbec pěstování hrnkových květin, které fotí a občas obesílá soutěže.
9) Milada Svobodová: Nově v mateřské škole. Vysvětlila, že i v důchodcovském věku se může nakonec cítit společensky lépe než na předchozích pracovištích neustále ohrožených uzavřením. Kromě své profese dětské zdravotní sestry v mateřské školce se věnuje sportovním aktivitám dětí, vede sportovní oddíl.
10) Eva Klepáčová: Kurzy pro 50+. Příspěvek byl zaměřený na pomoc nezaměstnaným ve vyšší věkové skupině, možnostem rekvalifikace a způsobu jak se ucházet o zaměstnání. Vzhledem k tomu, že autorka má za sebou obě zkušenosti, projev vyzněl autenticky a důvěryhodně. Navíc pomáhala během semináře s jeho organizací.
Obsluhu techniky PC, data projekturu, mikrofonu zajišťovala dobrovolnice Eva, v civilu profesorka matematiky a pedagogiky na střední škole. Všichni přednášející obdrželi grafický list s tématem Prahy od akademické malířky Aleny Laufrové, který jim Eva předávala.
Seminář se díky zájmu o manžele Kolbenovi protáhl. V kuloáru se stali hvězdami, účastníci chtěli společná dokumentační fota. Lze říci, že seminář byl úspěšný. Potvrdil, byť s nemocemi a neduhy, zvídavost lidi neopouští. Výsledkem je navázání smysluplné spolupráce, zlepšení sociálního začlenění a získání většího respektu společnosti. Publikum si mohlo zodpovědět otázky náměty na důchod „Hlavně klid“? „Zasloužilý odpočinek“? „Starého psa novým kouskům nenaučíš“?

Místo: Praha 9, výstavistě Letňany
Pořádá: Ambulance pro poruchy paměti
Kontakt: Mudr. Tamara Tošnerová, tosner@fnkv.cz, Tel: 267 163 154
...
prosinec72006

Předvánoční setkání s dobrovolníky ve fakultní Thomayerově nemocnici

_#IMGTEXT_
Vedení Fakultní Thomayerovy nemocnice s poliklinikou pozvalo na předvánoční setkání s dobrovolníky, spolupracovníky při realizaci dobrovolnického programu a jeho donátory 7.12.2006 od 16 hodin v kapli svatého Václava v areálu nemocnice. Při této příležitosti ředitel nemocnice MUDr. Petr Malý poděkoval za dobrovolníkům spolupráci. (viz foto)
Na setkání navazoval koncert pěveckého sboru a orchestru Univerzity Karlovy s programem koled a Vánoční mší Jakuba Jana Ryby
Místo: Praha 4, FTNsP, kaple sv. Václava
Pořádá: FTNsP
Kontakt: Karin Pospíšilová, karinpos@seznam.cz, Tel: 774 860 800
...
listopad42006

Na pomoc pečujícím, nemocným, postiženým i zdravým

_#IMGTEXT_
seminář provázela
- výstava fotografií s texty: „Drobné radosti pečujících“z příspěvků autorů hry na www.pecujici.cz a fotografií děl akademického sochaře Michaela Bílka, hostem vernisáže byl Rudolf Křesťan
- účast reprezentantů svépomocných skupin, agentur, informačního centra sociální pomoci – KONTAKT, Praha, sociálně právní pomoci Českého helsinského výboru, Kolumbus
- nabídka zdravotnických pomůcek Setrans: Josef Melichar, Praha a nakladatelství: Maxdorf Praha, Blug Benešov

Sobota 4.11.2006, 9.00 hod. - věnovaná teorii
Zahájení: proděkan 3. LF UK prof. MUDr. Jiří Horák, CSc.,
1. Úvod – Na pomoc pečujícím rodinám v měnících se psychosociálních podmínkách: MUDr. Tamara Tošnerová, 3. LF UK a FNKV Praha 10
2. Venkovská infrastruktura a job creation (včetně handicapovaných): Ing. Rostislav Hošek, Ministerstvo zemědělství
3. Zákon o sociální službách: Mgr. Martin Žárský, ředitel Odboru soc. služeb, MPSV
4. Zdravotně sociální problematika z hlediska dotací: PhDr. Ludmila Vostřáková, ředitelka zdrav. soc. programů, Ministerstvo zdravotnictví ČR
5. Pohled na posuzovaní postižení z hlediska nového zákona: PhDr. Anna Arnoldová, Institut postgraduálního vzdělávání zdravotníků, posudkové lékařství, Praha

12.15 Přestávka : - „Drobné radosti pečujících“ s Rudolfem Křesťanem
- Film: Transformace ústavní sociální péče (MPSV)

6. Chráněné bydlení pohledem architekta: prof. Ing. Arch. Ladislav Lábus, ČVUT
7. Od rezidenční péče k chráněnému bydlení: Miroslava Honziková, ředitelka Domova důchodců Rožďalovice
8.Od rezidenční péče k dennímu centru, od rezidenční k respitní péči:Eva Kalhousová, ředitelka DD Šolínova, Praha 6
9. Home Care: Pohled lékaře zdravotní pojišťovny, VZP, MUDr. Petr Pokorný
10. Propojení zdravotně sociálních služeb: Emilie Třísková, ředitelka zdravotně sociálních služeb Poděbrady,
11. Domácí hospicová péče: Martina Špinková, ředitelka sdružení Cesta domů, Praha
12. Pečovatelská služby: PhDr. Jindřich Kadlec, předseda ČAPS a Mgr. Jana Vinařová, koordinátora vzdělání ČAPS, Praha
13. Asistenční služba: ing. Jana Hrdá, vedoucí projektu osobní asistence, POV Praha
14. Význam „laických“ svépomocných skupin: Karel Hrkal, Unie Roska, Praha

Neděle 5.11.2006, 9.00 věnovaná praxi
seznámení s konkrétními nabídkami, činnostmi a možnostmi služeb v sociální a zdravotně sociální oblasti (letáčky, indiv. rozhovory…)
Prezentace – aktivní účast:
1. Integrace osob s těžkým zdravotním postižením a jejich rodin z Prahy 10 na trh práce. Informace o projektu EU: koordinátorka komunitního plánování v Praze 10 Bc. Monika Srncová
2. Rodinná péče o staré lidi: Doc. PhDr. Hynek Jeřábek, CSc., Institut sociologických studií, Praha
3. Pomoc pečovatelské služby: vedoucí Naďa Matějková, Dobříš
4.„Adopce seniorů“: Mgr. Daniela Jersáková, vedoucí centra, Maltézské sociální centrum, Mělník
5. Denní centrum: ergoterapeutka denního centra Mgr. Klára Fuková, Sue Ryder Michelská, Praha 4
6. Práce zdravotně sociální pracovnice: Bc Marie Kučerová, Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Praha
7. Canisterapie: ve spolupráci s DD Praha 6, Šolínova: Yveta Waidingerová, Praha
8. Aktivizace seniorů včetně tréninku paměti: Jana Vejsadová, lektorka, Havl.Brod

12.15 Přestávka: Film – Kmeny a kmeti, maturitní práce 2006 Alžběty Sedláčkové, Střed. prům. škola sděl.techniky Praha

9. Pomoc i seniorům, Mgr. Libuše Roytová, Diakonie Českobratr. církev evang., Praha
10. Mamma HELP, svépomoc.skupina na pomoc ženám s nádorovým onemocněním, Ida Bartošová, Praha
11. ŽAP, klub na pomoc ženám s nádorovým onemocněním prsou, Dana Hypšová, Praha
12. Sdružení pro augmentativní a alternativní komunikaci, Jana Šarounová, Praha
13. Pohoda - společnost pro normální život lidí s postižením, Kateřina Ličková, Praha
14. Tyfloservis, svépomoc. skupina, na pomoc zrakově postiženým, Igor Slouka, Praha
15. Hestia, o.s. dobrovolnické centrum, PhDr. Jiří Tošner, Praha

Poděkování za podporu, bez níž by realizace nebyla možná:
- Ministerstvu zdravotnictví ČR za dotaci k podpoře programu www.pecujici.cz a uspořádání semináře Na pomoc pečujícím.
- Vedení 3. LF UK, akademickému senátu, za promptní a bezplatné poskytnutí prostor k realizace semináře, včetně technické.
- Pizzerii Sole v Ruské ulici za vstřícnost otevřít v své mimopracovní době.
- Médiím a pražským farnostem za ochotu uveřejnit informaci o probíhající akci.
- Všem účastníkům sdružení i přednášejícím, kteří byli ochotní během víkendu zúčastnit se akce bez nároku na honorář.
- Firmě Pfizer, která ochotně akci Na pomoc pečujícím a zdravotně postiženým podpořila.
- Firmě EuroAWK za pomoc a tisk plakátu.
- Firmě PressForum za pomoc a tisk letáčku.
- Pečujícím a postiženým z naší ambulance, jejichž životní příběhy byly inspirací k uspořádání akce.
- Tvořivým pomocnicím při tvorbě a konkrétní organizaci především Míle Sedlákové a Marcele Kašpárkové, bez nichž by uspořádání akce bylo nemyslitelné.
- Všem posluchačům, kteří se víkendového setkání účastnili.
MUDr. Tamara Tošnerová, moderátor semináře
Místo: 3 lékařská fakulta, přízemí, Ruská 87, Praha 10
Pořádá: Ambulance pro poruchy paměti FNKV, Praha 10
Kontakt: MUDr.Tamara Tošnerová, tosner@fnkv.cz, Tel: 267163154
...
červen222006

Olomouc Výstaviště - Dny zdravotně postižených - VIVAT VITA (22. -24. 6.)

_#IMGTEXT_
VIVAT VITA (22. -24. 6.) Na výstavišti Flora se opět bouraly bariéry.
V rámci 16. ročníku veletrhu novinek z oblasti pomůcek, potřeb a služeb pro handicapované, který se konal ve dnech 22. až 24. června, se na Výstavišti Flora Olomouc představily desítky vystavovatelů – výrobců a prodejců z celé České republiky.
Atmosféru doprovodných akcí zachytila paní Zuzana Studená
Pozornost většiny návštěvníků tradičně lákala prodejní výstava handicapovaných výtvarníků s možností vybrat si a zakoupit si něco z vystavovaných půvabných exponátů a – alespoň podle zápisů v návštěvní knize i „neprodejní“ expozice fotografa Ladislava Šestáka s názvem „Žijeme!?“, zachycující život ve střediscích Slezské diakonie v Krnově.
Nabídku výrobků handicapovaných rozšířily ukázkami textilních doplňků, proutěným zbožím, ručně vyráběnými svíčkami a keramikou šikovné ruce klientů chráněných dílen. Dny“ doprovázela „Handicapiáda“, program, který i letos přivedl do prostor výstaviště šikovné handicapované i zdravé zpěváky, tanečníky a herce.
Prostor dostali rovněž senioři - úspěch měla vystoupení cvičenců a roztleskávaček z olomouckého domova důchodců a kondiční cvičení jejich kolegů z Tovačova. S největším ohlasem se setkaly „Zpěvanky“, pěvecký sbor z Penzionu pro důchodce a pečovatelskou službou Olomouc. Neobvyklé seskupení aktivních babiček a dědečků, jemuž je v průměru 85 let, dokázalo rozezpívat a svým elánem nakazit doslova celý výstavní pavilon – zejména, když si nejstarší člen sboru, čtyřiadevadesátiletý válečný veterán Vojtěch Řehák, vystřihl krásné sólo.
Místo: Olomouc, Výstaviště Flóra Olomouc
Pořádá: Flóra Olomouc
Kontakt: Zuzana Studená, info@flora-ol.cz , Tel: 585 726 219
...
říjen212005

Vzdělávání pečujících

_#IMGTEXT_
Ambulance pro poruchy paměti FNKV s podporou firmy Pfizer pořádala ve dnech 21.-22.10.05 podzimní Vzdělávací kurz pro pečující starající se o rodinné příslušníky sy syndromem demence.
Pátek večer byl věnován reminiscenci předchozích setkání a představení nových frekventantů včetně návštěv. Diskuze byla soustředěna na zdravotně sociální služby, díky přítomnosti vítězky akce Pečovatelka roku 2004 a nositelky zvláštního ocenění v kategorií ošetřovatelství za mimořádný přínos v oboru gerontologie pro rok 2005 během Gerontologických dnů v Ostravě v říjnu 05 ředitelka Centra sociálních a zdravotních služeb Poděbrady Emilie Třísková. I když byla hlasově poněkud handicapovaná, obětavě zodpovídala dotazy. Ředitelka zdravotně sociálních služeb, farní charity v místě – Neratovice, paní Miloslava Machovcová doplnila obraz spektra služeb v místě a umožnila jejich návštěvu v sobotu odpoledne v Obříství, a to denního centra a domu s pečovatelskou službou. Nejenom emoční následky povodní z roku 2002 byly zřejmé.
Na závěr pátečního večera byl promítnut film: Epilogy života, laskavý pohled na stáří, očima laskavého muže - J. Špáty.
Sobota dopoledne byla zaměřena na zažívací trakt, Tamara Starnovská vrchní dietní sestra z fakultní nemocnice Krč začala pitným režimem. Probrala sobě vlastním charismatickým přistupem konzumaci tekutin, včetně negativních vlivů u propagovaných a pozitivní u zavrhovaných. Respektováno bylo onemocnění demence i potřeby pečující. Obdobně bylo pojaté i vystoupení z pohledu gastroenterologa MUDr. Blanky Pokorné z Prahy 3. Prakticky bylo doplněno teorií a praktickými ukázkami Mgr. Pavla Fuksy z nemocnice Vysočany příspěvkem Pomoc fyzioterapeuta při zažívacích potížích. Z časových důvodů byl odložen MUDr. Tošnerové Pohled na zažívací potíže z hlediska psychiatra. Bylo by neslušné nechat na sebe čekat pracovníky v Obříství. Děkujeme všem!
Místo: Hotel Sport, 27801 Kralupy n/Vlt.
Pořádá: Ambulance pro poruchy paměti FNKV Praha 10
Kontakt: MUDr. Tamara Tošnerová, tosner@fnkv.cz
...
duben122005

Knihovny seniorům

Pro ty, kteří si chtěji poslechnout přednášku (zvukový záznam) z 13.4.2005 v rámci semináře Knihovny seniorům v Krajské knihovně Vysočiny v Havlíčkově Brodě: Psychologie kvality druhé poloviny života. Péče o paměť. Smysluplnost života ve stáří - Prof. PhDr. Jaro Křivohlavý, CSc. (Praktická poznámka, trpělivost při načítaní přednášky) http://www.kkvysociny.cz/akce/seminare/seniori/seniori.htm
Místo: Krajská knihovna Havlíčkův Brod
Pořádá: Krajská knihovna Vysočiny
Kontakt:
...
Family Point - místo pro rodinu

Obsah našich stránek je pouze doporučující povahy. Každý případ je třeba hodnotit individuálně, a proto nelze námi uveřejněné názory přejímat bez posouzení konkrétní situace. Vždy se poraďte s ošetřujícím lékařem.


partneři: