Proběhlé akce


květen262007

Celoživotně in

https://www.pecujici.cz/cz/probehle-akce/celozivotne-in

Cílem organizátorů, společnosti ABF, byla podpora aktivního života seniorů. Prostřednictvím veletrhu a jeho doprovodných programů chtěli přispět ke změně postojů společnosti k seniorům, zlepšit přístup seniorů k informacím, nabídnout možnosti pro jejich vzdělávání. Dalším cílem bylo podpořit diskusi o nevyužitém potenciálu seniorů ve společenském životě, vtáhnout do úvah o seniorech co nejširší skupinu společnosti a ukázat, že jsou nesmírným zdrojem znalostí a zkušeností.
S aktivními seniory se bylo možno setkat se v pořadu Celoživotně in, v sobotu 26.5.07 od 11.- 12. 30 hodin v hale č. 1. Poněkud složité bylo téměř pro všechny zúčastněné halu najít, přes veškerá ujištění pořadatelů o jednoduchosti.
Aktivní seniory jsem vybírala tak, aby byla příležitost uplatnění pro obě pohlaví. Ze strany mužů jsem upřednostnila spíše technicky zaměřené, neboť v těchto oblastech vývoj šel dramaticky dopředu a senioři mohou prokázat, že „ jsou v obraze“, nebo se senioři zabývají ne úplně běžnou činností. Historiky, terapeuty, duchovní, dirigenty, případně ty, kteří se věnují uměleckým řemeslům ve starším věku, trochu známe.
1) MUDr. Tamara Tošnerová, organizátorka a průvodkyně semináře: v příspěvku „Celoživotně in“ poukázala na mýty provázející společnost v souvislosti se stářím s názornými ukázkami činností všech přednášejících, jejichž iniciativa je prospěšná nejen pro ně samotné, případně jejich rodiny, ale i pro společnost.
2) ing. Jindřich Kolben, CSc.: Rodinné tradice. 81 letý vnuk Emila Kolbena (na titulním fotu) byl autorkou pozván po shlédnutí výstavy „Příběh rodiny Kolbenů“ v letošním roce. Na seminář přijel s manželkou ze současného bydliště z Mnichova. Po okupaci v srpnu 1968, odešel s rodinou do Vídně a ta zakotvila nakonec v Mnichově. Zde dalších 25 let pracoval na vývoji turbínových leteckých motorů, vývoj sleduje dodnes. Jeho vystupování zbudilo u obecenstva obrovské sympatie, především jeho laskavý, vřelý a vstřícný projev, který vtipně glosovala jeho žena. Odpovídal i na dotazy z pléna, včetně situace kolem restituce. Velmi rádi bychom se setkali i s Paměťmi“ v knižní podobě.
3) Vladimír Sellner: Vývoj řemesel ve Vlachově Březí. Patří mezi úžasné nejen technicky nadané lidi, zcela kompetentně dodnes v 85 letech řeší soudní spory.V současnosti se věnuje mapovaní řemesel v první polovině 20. století. Vybral jeden rok ve Vlachově Březí, s tím, že je třeba řemesla podchytit, jinak budou patřit mezi zapomenutá, na mapování se podílí i několik bývalých spolužáků. Text s foty vydá obecní úřad.
4) Hana Hanšpachová: Smírčí kameny. Tato křehká drobná bytost využila lázeňské léčby v Bělohradě i k edukativním účelům, seznámila se už před několika lety s smírčími kameny a jejich tajemno ji okouzlilo. Začala se jim věnovat, fotit je. Výsledkem je i vlastní edukační činnost, psaní článků. Její aktivita byla úvodem k suplementu v časopise Sociální péče v roce 2005 „Probační a mediační služba v oblasti sociální péče.“ Nezanedbatelná je i pomoc dalším zájemcům podobně zaměřeným. Navíc činnost je spojena s velmi zdravou činnosti - s turistikou - s pohybem.
5) Ing. Michal Jeřábek: Boží muka, příspěvek doplňoval předchozí, jenže autor opraveného dílka na seminář nemohl přijít, neboť měl na starosti organizaci rybářských závodů. Dílko ze Struhařova bylo účastníkům promítnuto.
6) Jiřina Polanecká: Klub přátel Žižkova. Je iniciátorkou klubu, podílí se na vydávání časopisu Žižkovské noviny, s tiskem jí pomáhá mimopražská dcera. K dispozici má klub vlastní archiv a knihovnu, otevřený je každé úterý od 16 do 18 hod. a pořádá 2x měsíčně přednášky, besedy či vycházky. Poslední přednáška paní Poslanecké (souhlasila se zveřejněním věku 83 let) měla být 15. května „Žižkovské hospody“, jenže zápal plic ji zaskočil a místo přednášky byla převezena do nemocnice. Mluvily jsme během semináře spolu telefonicky, sdělila, že již probíhá rekonvalesce a vedoucí klubu bude dál v činnosti pokračovat.. V plánu je brožura o Žižkovu, měla by být do konce letošního roku připravená pro redakci a následně tisk v roce příštím, na níž se podílí OÚ.
7) Eduard Česnek: Zaměstnání a role pečujícího, vysvětloval celodenní zaměstnání pečujícího o těžce postiženou partnerku a složité rodinné vztahy krystalizující se právě díky postižení. Líčil i možnosti odpočinku a pomoci v péči a svůj vztah k rybaření. Spěchal domů, partnerka by už byla bez dohledu. Byl nejstarší ze všech přednášejících - 86 l.
8) Pavel Kučera: Masožravé rostliny Semináře se nemohl účast, ač by byl velmi rád, ale díky postižení mu činí problém nástup do dopravních prostředků a syn, který jej vozí, je-li potřeba, se nemohl uvolnit. Naučil se pracovat s PC a digitálním fotoaparátem, což svým způsobem umožňuje trénink jemné psychomotoriky. Věnuje se v podmínkách panelákového bytu velmi úspěšně pěstování masožravých rostlin, orchidejí a vůbec pěstování hrnkových květin, které fotí a občas obesílá soutěže.
9) Milada Svobodová: Nově v mateřské škole. Vysvětlila, že i v důchodcovském věku se může nakonec cítit společensky lépe než na předchozích pracovištích neustále ohrožených uzavřením. Kromě své profese dětské zdravotní sestry v mateřské školce se věnuje sportovním aktivitám dětí, vede sportovní oddíl.
10) Eva Klepáčová: Kurzy pro 50+. Příspěvek byl zaměřený na pomoc nezaměstnaným ve vyšší věkové skupině, možnostem rekvalifikace a způsobu jak se ucházet o zaměstnání. Vzhledem k tomu, že autorka má za sebou obě zkušenosti, projev vyzněl autenticky a důvěryhodně. Navíc pomáhala během semináře s jeho organizací.
Obsluhu techniky PC, data projekturu, mikrofonu zajišťovala dobrovolnice Eva, v civilu profesorka matematiky a pedagogiky na střední škole. Všichni přednášející obdrželi grafický list s tématem Prahy od akademické malířky Aleny Laufrové, který jim Eva předávala.
Seminář se díky zájmu o manžele Kolbenovi protáhl. V kuloáru se stali hvězdami, účastníci chtěli společná dokumentační fota. Lze říci, že seminář byl úspěšný. Potvrdil, byť s nemocemi a neduhy, zvídavost lidi neopouští. Výsledkem je navázání smysluplné spolupráce, zlepšení sociálního začlenění a získání většího respektu společnosti. Publikum si mohlo zodpovědět otázky náměty na důchod „Hlavně klid“? „Zasloužilý odpočinek“? „Starého psa novým kouskům nenaučíš“?

Místo: Praha 9, výstavistě Letňany
Pořádají: Ambulance pro poruchy paměti
Kontakt: Mudr. Tamara Tošnerová, tosner@fnkv.cz, Tel: 267 163 154
Akce je určena pro: Amaterští pečující, Profesionální pečující

Pohled do sálu

Vladimír Sellner přednáší, v pozadí dobrovolnice s PC

Kuloární hovor paní Klepáčové s paní Kolbenovou

Family Point - místo pro rodinu

Obsah našich stránek je pouze doporučující povahy. Každý případ je třeba hodnotit individuálně, a proto nelze námi uveřejněné názory přejímat bez posouzení konkrétní situace. Vždy se poraďte s ošetřujícím lékařem.


partneři: