Proběhlé akce


březen82008

Veletrh For senior 2008: Role babiček a dědečků (tchýní a tchánů) v dnešní společnosti

https://www.pecujici.cz/cz/probehle-akce/veletrh-for-senior-2008-role-babicek-a-dedecku-tchyni-a-tchanu-v-dnesni-spolecnosti

Seminář pořádá Ambulance pro poruchy paměti FNKV a Ústavu ošetřovatelství 3.LF UK, Praha 10, Tamara Tošnerová, ve spolupráci s Hanou Štěpánkovou, tiskovou mluvčí Úřadu pro ochranu osobních údajů s mottem: Nikdy není pozdě začít s něčím novým či nově oprášit staré

Program:
1. Babička Boženy Němcové – PhDr. Helena Sobková (popularizátorka Boženy Němcové, na fotu vpravo)
2. Mezigenerační vztahy pohledem demografie – Prof. RNDr. Jitka Rychtaříková (Katedra demografie a geodemografie, přírodovědecká fakulta UK)
3. Babička vědecká – PhDr. Jiřina Šiklová (Katedra sociální práce UK)
4. Kdy do důchodu – MUDr. Tamara Tošnerová (Ambulance pro poruchy paměti FNKV a ÚO 3. LF UK)
5. Kdy mlčet a nic nesdělovat – PhDr. Hana Štěpánková (Úřad pro ochranu osobních údajů)
---------------------------------------------- přestávka I (ve 12 hod.) ---------------------------------
6. Podpora uměleckých kruhů – Jiří Černický, akademický sochař (autor petice: pohled na tvorbu architekta Jana Kaplického)
7. Babička umělecky výuková, tkaní s barevnicí v Domově pro seniory – Eva Vašutová
(profesionální výtvarnice)
8. Náměty a realita tvorby Alena Laufrová (akademická malířka)
9. Překladatelská babička – Ing. Jarmila Straková
10. Nakladatelská a redakční babička – Mgr. Vlasta Blumentrittová (nakladatelství Blug, Benešov)
11. Knihovnická a tréninková babička – Jana Vejsadová (Havlíčkův Brod)
12. Cestovatelská babička - Ing. Jitka Česká (Klášterec nad Ohří)
--------------------------------------------- přestávka II (ve 13 hod.) ----------------------------------
13. Počítačově malující babička – MUDr. Eva Zemanová
14. Babička a snacha s vnoučetem odjinud – PhDr. Ludmila Veselá, Milada Svobodová
Směr liberální výchovy - MUDr. Jana Drtilová (pedopsychiatr)
15. Novodobé širší rodiny s babičkou – Miroslava Karásková
16. Profesionální babička – Helena Krejčíková
17. Písmákem i v 90ti letech – Radim Čihák (s neteří paní Záborcovou) z rodu Hellichů
18. Auditorem na stará kolena – Ing. Tomáš Zajíc
-------------------------------------------- přestávka III (ve 14 hod.) ---------------------------------
Vzhledem k nevhodným klimatickým podmínkám se blok "Pohledy na tchýně, snachy a zetě" nekonal, horko bylo nesnesitelné, nechali jsme jej na příště

Poděkování patřilo:
- MZ ČR za dotaci portálu www.pecující.cz, určeného stárnoucí populaci,
- firmě Pfizer za podporu při zachování pitného režimu a stravovacích zvyklostí,
- Janě Klusákové za intelektuální odměny pro referující,
- Míle Sedlákové za skvělou organizační výpomoc,
- MUDr. Kláře Sedlákové za technickou spolupráci a pomoc v nouzi

Místo: pražský veletržní areál Letňany, Praha 9
Pořádají: Ambulance pro poruchy paměti FNKV, Praha 10
Kontakt: MUDr.Tamara Tošnerová, tosner@fnkv.cz, Tel: 267163154
Akce je určena pro: Amaterští pečující, Profesionální pečující

PhDr. Jiřina Šiklová

Pohled do sálu, vpravo nejstarší referující pan Čihák

Prof. Rychtaříková

Family Point - místo pro rodinu

Obsah našich stránek je pouze doporučující povahy. Každý případ je třeba hodnotit individuálně, a proto nelze námi uveřejněné názory přejímat bez posouzení konkrétní situace. Vždy se poraďte s ošetřujícím lékařem.


partneři: