Příručky ke stažení

Tyto příručky zde naleznete v plném znění ke stažení, přečtení či vytištění (klikněte na nadpis příručky).

Nenalezli jste příručku k hledanému tématu? V sekci Publikace naleznete nejen mnoho tematicky zaměřených knih na seniorskou problematiku, léčbu deprese a péči o dlouhodobě nemocné osoby, ale také kvalitní četbu pro relax a potěšení pečujících osob.

Pražský digitální průvodce

kol.
Nejrozsáhlejší digitální průvodce Prahou zaměřený na kulturní a historické dědictví od projektu Digital Urban Legends

MRSA

kolektiv
MRSA ( methicilin rezistentní Staphylococcus aureus ) informace pro pacienta a rodinné příslušníky

Velký lékařský slovník online

kolektiv
i pro širší veřejnost
http://lekarske.slovniky.cz/

nakladatelství Maxdorf, 2008

DŮCHODY - Sborník stanovisek veřejného ochránce práv

O. Motejl, J. Hrubý, J. Šalomounová, P.l Kantořík, K. Pavlíčková
Sborník stanovisek veřejného ochránce práv – vydává Kancelář veřejného ochránce práv k zajištění zákonné povinnosti veřejného ochránce práv soustavně seznamovat veřejnost se svou činností a s poznatky, které z ní vyplynuly.

Příručka budoucího důchodce 2009

ČSSZ
Otázky, které si lidé nejčastěji kladou v souvislosti s odchodem do starobního důchodu, a odpovědi na ně obsahuje „Příručka budoucího důchodce v roce 2009“. Vydala ji Česká správa sociálního zabezpečení a lze si ji stáhnout z webu.
Příručka je určena široké veřejnosti - lidé ji zdarma obdrží na všech pracovištích ČSSZ v celé České republice, stáhnout si ji rovněž mohou z webu ČSSZ

Sociální zabezpečení 2009

kol.
Hledáte odpovědi na otázky od nemocenského přes důchodové pojištění, pojistné, sociální zabezpečení OSVČ a v EU až po lékařskou posudkovou službu? Chcete vědět, jak dlouho a za jakých podmínek můžete pobírat peněžitou pomoc v mateřství, jak se vypočítá pojistné nebo starobní důchod? Jak se změnily podmínky pojištění osob, které vykonávají uměleckou nebo jinou tvůrčí činnost? Odpovědi najdete v publikaci Sociální zabezpečení 2009, kterou vydala Česká správa sociálního zabezpečení.
Publikace je dostupná zdarma na všech pracovištích ČSSZ a také v elektronické podobě.

Průvodce novým zákonem o nemocenském pojištění v roce 2009

ČSSZ kolektiv
Zajímá Vás, co se mění? Jaké máte nároky v nemocenském pojištění a naopak jakým povinnostem se Vy či Váš zaměstnavatel nevyhnete? Pak si přečtěte tohoto Průvodce. Jeho záměrem je přiblížit a vysvětlit Vám nové změny tak, abyste se v této oblasti lépe zorientovali a věděli kde, s kým a jak si můžete vyřídit záležitosti svého nemocenského pojištění. Abyste měli informace například o tom, za jakých podmínek dostanete náhradu mzdy nebo nemocenské, co je to ošetřovné a kdy se vyplácí, či kdo podle nové právní úpravy kontroluje režim dočasně práceneschopného pojištěnce.
Umřít doma. Příručka pro laické pečující

Umřít doma. Příručka pro laické pečující

Ondřej Sláma, Josef Drbal, Ludmila Plátová
Zdravotní i psychosociální informace pro pomoc v náročné životní situaci

Vydal Moravskoslezský kruh, o. s., 2008

Pečujeme doma. Příručka pro laické pečující

Zdeněk Kalvach
Pomůcka pro pečující v domácím prostředí - online

Vydal Moravskoslezský kruh, 2008

Kniha Bezpečí

Tomáš Julínek
Průvodce dobrými radami pro pacienty

Příručka budoucího důchodce v roce 2008

Česká správa sociálního zabezpečení
Odchod do starobního důchodu, tzv. penze, je pro každého člověka důležitým životním mezníkem. Je proto třeba se na něj pořádně připravit. Jedním ze zlomových okamžiků je ztráta příjmu z výdělečné činnosti a pobírání důchodu.

Vydala Česká správa sociálního zabezpečení, 2008
ISBN 978-80-87039-09-0

Učme se a učme

Jana Hrdá
Příběhy těch, kteří potřebují osobní asistenci,účastníků kurzů osobní asistence

Sociální zabezpečení 2008

kol. ČSSZ
Víte, proč platíte pojistné na sociální zabezpečení? Zajímá Vás, na co máte nárok, když se ocitnete v nepříznivé životní situaci a jaké podmínky musíte splnit, abyste dostali dávku nemocenského nebo důchodového pojištění? To vše se dozvíte z publikace, kterou právě držíte v rukou.

Průvodce změnami sociálního systému od 1. ledna 2008

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
P r á c e, noviny Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, mimořádné vydání

Zpráva z návštěv zařízení sociálních služeb pro seniory

Otakar Motejl
Pro období prosinec 2006 až květen 2007 byla veřejným ochráncem práv vybrána pro provádění systematických návštěv zařízení sociálních služeb pro seniory, tedy podle původní právní úpravy domovy důchodců, popřípadě domovy – penziony pro důchodce, a domovy pro seniory.Skupina pracovníků Kanceláře veřejného ochránce práv navštívila dvacet sedm těchto zařízení. U sociálních zařízení pro seniory může mít špatné zacházení nejen podobu porušování základních práv, jako je např. právo na osobní svobodu či právo na soukromí, ale také podobu nekvalitně poskytovaných služeb, projevující se např. nedostatečným respektováním sociální autonomie a práva na spolurozhodování o vlastním životě, zneužíváním závislosti na péči nebo jejím prohlubováním.

Rodinná péče o staré lidi

Hynek Jeřábek a kol
Text vznikl s podporou grantu MPSV č.: 1J 028/04-DP2 „Sociální a kulturní soudržnost
v diferencované společnosti“

Vydavatel: UK FSV CESES, 2005
ISSN: 1801-1640 (tištěná verze)
ISSN: 1801-1519 (on-line verze)

Jak školit dobrovolníky

ADRA
Text představuje dobrovolnická centra ADRA, popisuje podmínky dobrovolnických programů v sociálních a zdravotnických organizacích i v domácnosti klienta, uvádí práva a povinnosti dobrovolníků. Podrobně se věnuje specifice dobrovolnictví pro seniory, děti a klienty s mentálním postižením, či na vozíčku.

Potřeby obtížně chodícího seniora - úprava bytu

Syn AB
Text a především obrázky se věnují úpravě bytu tvořivého, technicky znatného syna pro svého nedoslýchavého otce chodícího o dvou francouzských holích. Tatínek s ilustrativnim fotem souhlasil.
https://www.pecujici.cz/download/fotobyt/01.jpg až
https://www.pecujici.cz/download/fotobyt/29.jpg

Sociální zabezpečení 2007

Luboš Vaněk a kolektiv ČSSZ
Před několika lety si ČSSZ ve svém poslání jako hlavní cíl vytyčila poskytovat svým klientům co nejrychleji služby z oblasti sociálního zabezpečení s využitím moderních informačních a komunikačních technologií, které odpovídají možnostem třetího tisíciletí.
Proto i tuto publikaci najdete v elektronické podobě na webových stránkách České správy sociálního zabezpečení na adrese www.cssz.cz stejně jako ostatní informační materiály, které jsme dosud vydali. Víme ale také, že připojení na internet nemá každý, proto jsme „Sociální zabezpečení 2007“ vydali rovněž v klasické papírové podobě v nákladu 50 000 ks. Dostupné je zdarma na všech 92 pracovištích ČSSZ. Mimochodem: kontakty na všechna pracoviště najdete v závěru této publikace. Uvnitř se mimo jiné můžete seznámit s nemocenským a důchodovým pojištěním, výběrem pojistného na sociální zabezpečení, sociálním zabezpečením v Evropské
unii či podle mezinárodních smluv. To vše doprovázejí praktické příklady výpočtů dávek či výše pojistného. Ti, co se chtějí do tématu ponořit hlouběji, najdou v publikaci také seznam nejdůležitějších právních předpisů.

Nápadník - sborník rad a informací (nejen) pro vozíčkáře

Hana Valová
Rozsáhlou, veskrze užitečnými informacemi a radami naditou 133 stránkovou
publikaci Nápadník - sborník rad a informací pro vozíčkáře vydala v
nákladu 2200 výtisků Liga za práva vozíčkářů. Sborník je možné si objednat
telefonicky na číslech 541 249 175-6, 777 010 331, e-mailem na adrese
info@ligavozic.cz, zasláním SMS na telefon 777 010 331. Publikace je
zdarma, složenkou zaplatíte 50 Kč, což je cena za poštovné a balné. Kromě
toho je možné si ji stáhnout z webu Ligy.
http://www.helpnet.cz nebo
http://www.ligavozic.cz/dokumenty/napadnik.pdf
« | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | »
Family Point - místo pro rodinu

Obsah našich stránek je pouze doporučující povahy. Každý případ je třeba hodnotit individuálně, a proto nelze námi uveřejněné názory přejímat bez posouzení konkrétní situace. Vždy se poraďte s ošetřujícím lékařem.


partneři: