Příručky ke stažení

Tyto příručky zde naleznete v plném znění ke stažení, přečtení či vytištění (klikněte na nadpis příručky).

Nenalezli jste příručku k hledanému tématu? V sekci Publikace naleznete nejen mnoho tematicky zaměřených knih na seniorskou problematiku, léčbu deprese a péči o dlouhodobě nemocné osoby, ale také kvalitní četbu pro relax a potěšení pečujících osob.

Mapování péče o pacienta postiženého demencí

Tamara Tošnerová
Článek je zaměřený na mapování péče především v ústavní péči, ale seznámeni se s problematikou (včetně tabulky s postoji k postiženému člověku) je vhodné pro všechny, kteří přichází do styku se syndromem demence.
Text byl uveřejněn v časopise Sociální péče, roč. 4, č.3, 2003 s. 22-24,
ISSN 1213-2330

Psychohygiena a dobrovolnictví

Jana Hrdá
Část z učebniho materiálu "Vzdělavací modul pro pracovniky v oblasti
sociálni péče", vytvořeného v rámci projektu c. CZ/01/B/P/PP/134047 -
Eurocare - "Zlepšováni celoživotniho vzděláváni pracovniků v sociálni péči".
Podle textu přednášela ing. Jana Hrdá na pilotním kurzu v rámci
zmiňovaného projektu na jaře 2003.
Ageismus - Průvodce stereotypy a mýty o stáří

Ageismus - Průvodce stereotypy a mýty o stáří

Tamara Tošnerová
Jsou u nás diskriminováni starší občané? Jak a kde vznikl termín ageismus? Jak se dívají na stáří sami senioři, lékaři, studenti policejní akademie, mladí muži na civilní službě v nemocnicích? O tom všem pojednává naše publikace.

Vydala Ambulance pro poruchy paměti, rok vydání 2002
ISBN: 80-238-9506-0
Syndrom vyhoření

Syndrom vyhoření

Tamara a Jiří Tošnerovi
Brožurka může pomoci prevenci stresu a rozvoji syndromu burn-out, a to jak u profesionálů tak u dobrovolníků v pomáhajících profesích.


Příručka pečovatele

Příručka pečovatele

Tamara Tošnerová
Starší dlouhodobě nemocný člověk v rodině - a co dál?

Příručka je pomocníkem pro rodinné příslušníky starající se o těžce postižené starší příbuzné s onemocněním nervové soustavy vyžadující trvalou ošetřovatelskou péči a dohled nad postiženým.

Brožurka si klade za cíl objasnit pocity, nálady, postoje a chování pečovatele, vznikající v souvislosti s péčí o postiženého. Snahou je mírnit úzkost, pocity viny, zabránit vzniku syndromu vyhoření, při zachování realistického postoje ve složité životní situaci.

Vydala Ambulance pro poruchy paměti, rok vydání 2002
ISBN 80-238-8541-3

Pocity a potřeby pečujících o starší rodinné příslušníky

Tamara Tošnerová
Průvodce pro zdravotníky a profesionální pečovatele

Publikace nabízí několik pohledů na laické pečovatele starající se o své blízké, jeho historický vývoj a dále hledisko měnících se ženských a mužských stereotypů v této roli na konci 20. století.

Text je zaměřen více na pečující o rodinného příslušníka s demencí Alzheimerova typu, ovšem na jeho modelu je možno zobecnit rizikové chování a jednání postižené osoby a pečujícího i při jiných chorobách a postiženích s podobnými projevy.

Na problematiku pečovatele – rodinného příslušníka nabízí pohled zprostředkovaný autentickými výpověďmi pečujících z České republiky i ze zemí Evropské Unie, obsahující jejich reálné pocity a prožitky.

Vydala Ambulance pro poruchy paměti, rok vydání 2001
ISBN 80-238-8001-2

Domácí péče - otázky a odpovědi

Blanka Misconiová
Národní centrum domácí péče ČR vydalo pro zlepšení informovanosti všech těch, kteří domácí péči potřebují, poskytují i podporují, katalog. Slouží k pomoci nalézt odpovědi na nejčastější otázky spojené s domácí péčí.

Osobní asistence - příručka postupů a rad pro klienty

Jana Hrdá
Osobní asistence je systém služby, který může být plnohodnotnou, ba dokonce lepší alternativou ústavní péče i pro člověka s velmi těžkým postižením. Umožňuje sice důstojný život ve vlastní domácnosti, avšak nepřestává to být boj o přežití. Protože už jednou člověk odkázán na druhé, poněvadž by bez jejich dopomoci pravděpodobně zemřel, stojí ho veliké, přímo nezměrné úsilí si takovou dopomoc druhých lidí zaopatřit a zorganizovat. Příručka zdůrazňuje, že sice nejsme s to nikomu odstranit utrpení, ale můžeme aspoň pomoci! Klientem se nikdo nenarodí, tím se člověk musí naučit být. A návod "jak na to" publikace nabízí.
« | 1 | .. | 3 | 4 | 5
Family Point - místo pro rodinu

Obsah našich stránek je pouze doporučující povahy. Každý případ je třeba hodnotit individuálně, a proto nelze námi uveřejněné názory přejímat bez posouzení konkrétní situace. Vždy se poraďte s ošetřujícím lékařem.


partneři: