Příručky ke stažení

Tyto příručky zde naleznete v plném znění ke stažení, přečtení či vytištění (klikněte na nadpis příručky).

Nenalezli jste příručku k hledanému tématu? V sekci Publikace naleznete nejen mnoho tematicky zaměřených knih na seniorskou problematiku, léčbu deprese a péči o dlouhodobě nemocné osoby, ale také kvalitní četbu pro relax a potěšení pečujících osob.

Sociální zabezpečení 2007

Luboš Vaněk a kolektiv ČSSZ
Před několika lety si ČSSZ ve svém poslání jako hlavní cíl vytyčila poskytovat svým klientům co nejrychleji služby z oblasti sociálního zabezpečení s využitím moderních informačních a komunikačních technologií, které odpovídají možnostem třetího tisíciletí.
Proto i tuto publikaci najdete v elektronické podobě na webových stránkách České správy sociálního zabezpečení na adrese www.cssz.cz stejně jako ostatní informační materiály, které jsme dosud vydali. Víme ale také, že připojení na internet nemá každý, proto jsme „Sociální zabezpečení 2007“ vydali rovněž v klasické papírové podobě v nákladu 50 000 ks. Dostupné je zdarma na všech 92 pracovištích ČSSZ. Mimochodem: kontakty na všechna pracoviště najdete v závěru této publikace. Uvnitř se mimo jiné můžete seznámit s nemocenským a důchodovým pojištěním, výběrem pojistného na sociální zabezpečení, sociálním zabezpečením v Evropské
unii či podle mezinárodních smluv. To vše doprovázejí praktické příklady výpočtů dávek či výše pojistného. Ti, co se chtějí do tématu ponořit hlouběji, najdou v publikaci také seznam nejdůležitějších právních předpisů.

Život bez bariérFamily Point - místo pro rodinu

Obsah našich stránek je pouze doporučující povahy. Každý případ je třeba hodnotit individuálně, a proto nelze námi uveřejněné názory přejímat bez posouzení konkrétní situace. Vždy se poraďte s ošetřujícím lékařem.


partneři: