Příručky ke stažení

Tyto příručky zde naleznete v plném znění ke stažení, přečtení či vytištění (klikněte na nadpis příručky).

Nenalezli jste příručku k hledanému tématu? V sekci Publikace naleznete nejen mnoho tematicky zaměřených knih na seniorskou problematiku, léčbu deprese a péči o dlouhodobě nemocné osoby, ale také kvalitní četbu pro relax a potěšení pečujících osob.

Jak na to

Kol.
Sborník příkladů dobré praxe v deinstitucionalizaci vydalo Národní centrum podpory transformace sociálních služeb v rámci projektu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR Podpora transformace sociálních služeb.
Transformace institucionální (ústavní) péče o osoby se zdravotním postižením v péči komunitní představuje zásadní změny v postojích a přístupech k lidem s postižením nejen od pracovníků v sociální oblasti, ale i lidí z celého spektra společnosti. Cílem tohoto sborníku je zprostředkovat zkušenosti těch, kterým se takové změny podařily.

Sborník je k dispozici ke stažení na stránkách MPSV
Vydalo: Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky, Na Poříčním právu 1, 128 00 Praha 2
www.mpsv.cz/cs/7058
Publikace byla vytvořena Národním centrem podpory transformace sociálních služeb v rámci projektu Ministerstva práce
a sociálních věcí ČR Podpora transformace sociálních služeb
Bydlení (nejen) pro osoby se zdravotním postižením

Bydlení (nejen) pro osoby se zdravotním postižením

kol. MPSV
Ministerstvo práce a sociálních věcí reaguje na přeměnu nevyhovujících ústavních služeb na pobytová zařízení pro seniory a postižené občany v komunitě. Vydalo proto novou příručku, která pomůže krajům, obcím a soukromým investorům vyjít vstříc zdravotně postiženým lidem a přitom dodržet platné zákony. Publikace pod názvem „Bydlení (nejen) pro osoby se zdravotním postižením“ popisuje, co všechno mají mít stavby spojující bydlení a poskytování sociálních služeb.
Ministerstvo chce publikací přispět k transformaci ústavní péče na služby poskytující větší podporu života lidí s handicapem a seniorů v běžném prostředí. Proto se manuál věnuje principům navrhování staveb pro uživatele sociálních služeb a obsahuje konkrétní doporučení pro začlenění budov do okolní zástavby, pro co nejlepší vnitřní uspořádání nebo vhodná řešení hygienických a bezpečnostních požadavků.

Grafické zpracování a tisk: AMOS Typografické studio, spol. s r.o., 2012
ISBN: 978-80-7421-042-6
Senioři a kultura

Senioři a kultura

Sestavili Jiří Hrabě, Magdalena Müllerová a Veronika Eisensteinová
Příklady zapojení starší generace do kulturních projektů.
Projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie při příležitosti Evropského roku aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity 2012.

Vydala Česká kancelář programu Kultura nákladem Institutu umění – Divadelního ústavu, 2012
ISBN 978-80-7008-291-1

ZÁKLADNÍ UKAZATELE Z OBLASTI PRÁCE A SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ V ČESKÉ REPUBLICE

MPSV, 2012
Příručku shrnující údaje za rok 2011 vydalo Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, je možné si ji stáhnout.

Standardy psychosociální krizové pomoci a spolupráce

PRACOVNÍ SKUPINA PRO VYTVÁŘENÍ A OVĚŘOVÁNÍ STANDARDŮ
Předkládáme standardy Psychosociální krizové pomoci a spolupráce aneb standardy Psychosociální pomoci lidem, rodinám, obcím a organizacím zasaženým (hromadnými) neštěstími či mimořádnou událostí anebo krizovou situací1
Potřebujeme dobře dělat dobré věci. Standardy se proto zaměřují na průběh a postup pomáhání a vztahují se k výstupům a výsledkům pomoci. Záměrně opomíjíme standardy provozní, neboť je u terénní práce nepovažujeme za ústřední.

MV-Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR, 2010
ISBN 978-80-86640-51-8

STATISTICKÁ ROČENKA Z OBLASTI PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 2011

kol. MPSV
statistická ročenka

MPSV, 2012
Praha

Základní východiska zavedení koordinované rehabilitace zdravotně postižených v ČR

kolektiv
Pohled na koordinovanou rehabilitaci v uceleném pojetí z hlediska rehabilitačního lékařství, odboru posudkové služby MPSV, sdružení osob po poranění mozku a jejich rodin....

MPSV, 2012
online

Adresář zdravotnických zařízení v ČR 1.část

ÚZIS
Adresář obsahuje adresy větších zdravotnických zařízení všech rezortů. Každá zdravotnická organizace (zařízení) je uvedena všemi svými dílčími adresami s telefonním a faxovým spojením, včetně výčtu oborů ambulantních služeb a lůžkových oddělení. Vzhledem k objemu údajů je rozdělen na dva díly - velké subjekty a lékárny. Bylo zvoleno třídění podle druhu zařízení a jeho umístění. Rozsah a setřídění údajů se v jednotlivých vydáních publikace řídí požadavky vedoucích pracovníků rezortu zdravotnictví.

Publikace v elektronické podobě je k dispozici na webu ÚZIS.

MANUÁL PRO METODIKY V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

Ilona Holková, Aleš Gabrysz.

Smyslem předkládané publikace je inspirovat poskytovatele, a to jak ty, kteří dosud pochybují
o významu metodických postupů, tak i ty, kteří vnímají jejich potřebnost, ale neví,
jak „do toho“, jak začít nebo se setkávají při metodické práci s konkrétními problémy.
Přejeme si, abyste našli v následujících textech, co potřebujete, a rádi se s vámi setkáme
na některém dalším vzdělávacím programu.

Občanské sdružení Instand, institut pro podporu vzdělávání
a rozvoj kvality ve veřejných službách, leden 2011.

Sociální zabezpečení 2011

kol. Česká správa sociálního zabezpečení
Nejdůležitější informace o novinkách a změnách z oblasti sociálního zabezpečení v letošním roce najdou zájemci v publikaci „Sociální zabezpečení 2011“. Vydala ji v těchto dnech Česká správa sociálního zabezpečení s cílem poskytnout klientům odpovědi na otázky týkající se nemocenského a důchodového pojištění, platby pojistného, vysvětlit novinky v sociálním zabezpečení OSVČ, v koordinaci sociálního zabezpečení v EU a přiblížení rozsahu činnosti lékařské posudkové služby.

Nechybí konkrétní příklady výpočtů dávek nemocenského či důchodového pojištění, stejně jako objasnění podmínek nároku na dávky, povinností zaměstnavatelů v nemocenském a důchodovém pojištění, vzor výpočtu pojistného, nebo informace týkající se podání Přehledu o příjmech a výdajích osob samostatně výdělečně činných. Součástí informačního materiálu je seznam nejdůležitějších právních předpisů. Publikace „Sociální zabezpečení 2011“ vyšla v nákladu 50 000 kusů a v rozsahu 32 stran.

Klinická výživa

Asociace výrobců klinické výživy
Nutriční podpora musí být součástí komplexní péče o pacienta, zvláště u všech patologických stavů provázených energetickou, tekutinovou, iontovou a vitamínovou nerovnováhou

Diskusní materiál k východiskům dlouhodobé péče v České republice

Kolektiv
Historicky první ucelenou publikaci na téma dlouhodobé péče a vývoje v této oblasti vydalo Ministerstvo práce ve spolupráci s Fakultou humanitních studií Univerzity Karlovy. Materiál analyzuje a současně navrhuje alternativy systémových změn v oblasti dlouhodobé péče o populaci 65 + s výhledem do roku 2020.

Poskytování sociálních služeb pro seniory a osoby pro seniory a osoby se zdravotním postižením

Ing. Ladislav Průša a kol.
závěrečná zpráva o řešení projektu Analýza a prognóza potřeb poskytování sociálních služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením
ZVZ 209

VÚPSV, v.v.i. Praha, 2009
ISBN 978-80-7416-048-6

Pohřeb a jeho organizace

Tomáš Kotrlý
Jedná se o rozšířené, aktualizované a doplněné vydání úspěšné příručky pro pozůstalé, kterou vydalo MMR v květnu 2010. Nová brožurka Pohřeb a jeho organizace obsahuje více informací a jde do větší hloubky v oblastech týkajících se posledních věcí člověka, pozůstalých a jejich rodin. Věříme, že brožurka získá široké využití u odborníků a praktiků ve zdravotních, sociálních, pohřebních i duchovních službách.

MMR, 2010

Rádce pacienta

D.Marx, B. Seifert, H.Cabrnochová a kol.
Kvalita zdravotní péče v České republice je na úrovni srovnatelné s vyspělými státy Evropské unie. České zdravotnictví má ale stále velké rezervy v přístupu k pacientovi. Právě k posílení postavení pacienta v systému zdravotnictví má pomoci i tato publikace.

MZČR, 2009

Příručka pro pozůstalé

T. Kotrlý /www.mmr.cz/
POHŘEB A JEHO ORGANIZACE - PŘÍRUČKA PRO POZŮSTALÉ
Úmrtí blízké osoby je pro všechny pozůstalé velmi bolestivé. Většina lidí nemá obvykle v této tíživé situaci myšlenky na přípravu pohřbu. Abychom Vám tuto náročnou životní situaci ulehčili, přikládáme několik informací, které Vám mohou pomoci.

Adresář služeb pro lidi s duševním onemocněním v ČR

kol.
Můžete v ruce držet sice útlou, ale cennou příručku. Obsahuje základní přehled poskytovaných tzv. psycho-sociálních služeb v České republice. Najdete zde služby nejen zdravotní (ty jen v omezené míře, doplněny budou v rozšířeném vydání v roce 2010) a sociální, ale i ty, které nejsou registrované.

vydalo VIDA

Statistická ročenka z oblasti MPSV 2008

MPSV
Statistická ročenka z oblasti práce a sociálních věcí za rok 2008 obsahové navazuje na předchozí vydání. Datovou základnu ročenky tvoří výstupy z resortních statistických zjišťování doplněné o vybrané ukazatele z evidence úřadu práce (ÚP), důchodové statistiky, statistiky mezd, nemocenského pojištění a demografie.

Životní bilance ve stáří

ed. Milena Černá
Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové vydal publikaci, která obsahuje příspěvky z konference u příležitosti Mezinárodního dne seniorů. Jednotlivé příspěvky se zabývají např. návodem, jak pořídit závěť, paliativní péčí, etikou v profesi zdravotnických pracovníků, zásadami pro provoz mobilního hospice a duchovní podporou klientů v terminálním období lidského života.
http://www.vdv.cz/o-nadaci/nase-publikace/

Vydal Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové, 2009
Publikace je k dostání v sídle nadace
« | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | »
Family Point - místo pro rodinu

Obsah našich stránek je pouze doporučující povahy. Každý případ je třeba hodnotit individuálně, a proto nelze námi uveřejněné názory přejímat bez posouzení konkrétní situace. Vždy se poraďte s ošetřujícím lékařem.


partneři: