Publikace

Upozorňujeme na knížky především pro generaci 40-50+, neboť v tomto období je vyšší počet pečujících o starší rodinné příslušníky. Pozornost je věnovaná rodinám, především ženám, neboť ty jsou nejčastěji v roli pečující a mají více potíží s prožíváním emocí. Dále jsou vybírany témata související i s respitní, oddechovou péčí. Ať už se týkají beletrie, financí a ekonomií, historie, práva, psychologie, sociálních problémů, sociologie či zdravotnictví. Největší oddíl tvoří návody, postupy, specifické potřeby se zaměřením na pomoc pečujícím rodinám. I profesionálové mohou leccos zajímavého objevit.

Ovšem některá knížka by mohla být zařazená do všech oddílů, někdy je složité se rozhodnout. Knihy nezasíláme, ani nákup nezprostředkováme, jen na ně upozorňujeme.


Všechny publikace

První pomoc 2., přepracované vydání

Jan Bydžovský
První pomoc 2., přepracované vydání
Informovanost a pohotová reakce nejsou nikde účinnější než v případě ohrožení lidského života a zdraví. Tato neocenitelná publikace, jejímž autorem je zkušený profesionální záchranář, přehledným a vyčerpávajícím způsobem seznamuje s obecnými zásadami poskytování první pomoci. Autor respektuje doporučení aktuálních směrnic pro resuscitaci ILCOR, všem potenciálním laickým zachráncům se tak dostává do rukou ucelená příručka sestavená na bázi nejnovějších poznatků. Zpracováno podle Resuscitation guidelines - nových směrnic pro resuscitaci doporučených pro výuku.

Vydalo nakladatelstvi Grada, rok vydání 2004
ISBN 80-247-0680-0


Aromaterapie pro léčení duše

Gabriel Mojay
Aromaterapie pro léčení duše
Kniha předního britského aromaterapeuta zasvěcuje do umění, jak nastolit emocionální a mentální rovnováhu s pomocí esenciálních olejů. Vysvětluje esoterické a energetické vlastnosti čtyřiceti hlavních esenciálních olejů. Nabízí pomoc pro širokou škálu emočních, mentálních a spirituálních problémů naší doby.

Vydalo nakladatelství Alternativa, rok vydání (dotisk) 2004

Léky, drogy, jedy

Trevor Stone, Gail Darlingtonová
Léky, drogy, jedy
Když naše tělo správně funguje, ani si jeho existenci neuvědomujeme. Když ale onemocníme, většina z nás začne hledat poučení o tom, jak pracují naše orgány. Kniha byla napsána se záměrem poskytnout čtenáři bez medicínského vzdělání základní informace o nejdůležitějších skupinách chorob a o lécích, které je léčí. Text je okořeněn humornými historkami ze života lidí, kteří bývají spojováni s objevováním léků, a vznikla tak publůikace, kterou si se zájmem přečte nemocný i zdravý. Překlad z angličtiny Vratislav Schreiber

Vydalo nakladatelství Academia, rok vydání 2004
ISBN 80-200-1065-3

Pít či nepít?

Milan Šamánek, Zuzana Urbanová
Pít či nepít?
Zájem současných lékařů o víno není náhodný, ale je založen na pozorování zdravotního stavu lidí konzumujících pravidelně víno ve srovnání s abstinenty. Že může být moderátní konzumace vína zdraví prospěšná, o tom pojednává přesvědčivě podaný výklad našeho předního kardiologa prof. MUDr. Milana Šamánka, DrSc. a jeho spolupracovnice doc. MUDr. Zuzany Urbanové, CSc. Odpovídají v něm fundovaně na veškeré dotazy týkající se správného pojetí konzumace vína.
Publikace byla vydána s podporou Vinařského fondu ČR.

Vydalo nakladatelství Radix, rok vydání 2004
ISBN 80-86031-46-2

Nezapomenu uveřejnit všechny odborné poblikace týkající se i piva či koňaku, které rozebírají alkoholické nápoje bez předsudků. Když o nich budu vědět. T.T.

Ekonomie sociálních služeb

Ladislav Průša
Ekonomie sociálních služeb
Kniha je určena širokému okruhu čtenářů - poskytuje jak nezbytné makroekonomické charakteristiky týkající se sociálních služeb, které zajímají především představitele jednotlivých krajů a obcí, tak i vybrané údaje charakterizující náklady jednotlivých služeb a jejich strukturu, které zajímají především management jednotlivých organizací a poskytovatele jednotlivých služeb.

Vydalo nakladatelství ASPI Publishing, rok vydání 2004
ISBN 80-86395-69-3

Evropské zdravotnické právo

Filip Křepelka
Evropské zdravotnické právo
Svým obsahem ojedinělá publikace pedagoga Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně JUDr. Filipa Křepelky, Ph.D. Její význam koresponduje se vstupem České republiky do Evropské unie, který přináší nemalé právní změny – vedle vnitrostátního práva se začíná uplatňovat nový právní řád nadnárodní.

Vydalo nakladatelství Orac, rok vydání 2004

Arterioskleróza. Vyhnutelné riziko

Helga Vollmer
Arterioskleróza. Vyhnutelné riziko
Tento rádce objasňuje příčiny arteriosklerotických změn srdečních a mozkových cév a ukazuje, kdo je ohrožen a jak se lze před onemocněním chránit.

Vydalo nakladatelství Pragma, rok vydání 2004
ISBN 80-7205-923-8

Hormony a lidská mysl

Vratislav Schreiber
Hormony a lidská mysl
Překvapivý vliv hormonů na psychiku odhaluje populárně-vědecká práce předního českého badatele, autora mnoha odborných knih, který se celoživotním dílem zasloužil o udržení tradice a vysoké úrovně české endokrinologie jako následovník jejího nestora profesora Charváta. Své znalosti a zkušenosti předává po vzoru slavného předchůdce srozumitelnou a přitažlivou formou. Publikaci lze proto doporučit jak odborníkům z řad studentů medicíny, endokrinologů, psychiatrů, psychologů a neurologů, tak zainteresovaným laikům.

Vydalo nakladatelství Triton, rok vydání 2004
ISBN 80-7254-433-0

Interkulturní psychologie

Jan Průcha
Interkulturní psychologie
Sociopsychologické zkoumání kultur, etnik, ras a národů
Pro současný svět je charakteristická vysoká míra setkávání lidí odlišných kultur, ras a národů, jež má někdy podobu mírového soužití a spolupráce, jindy však i konfliktů. Proto stále roste zájem o vědecké studium psychologických rozdílů mezi národy a kulturami, jejich odlišností v komunikaci, hodnotových systémech, rodinné výchově a řadě dalších aspektů.

Vydalo nakladatelství Portál, rok vydání 2004
ISBN 80-7178-885-6

Jak překonat nesouhlas

William Ury
Jak překonat nesouhlas
4. vydání úspěšné knihy spoluautora bestselleru "Jak dosáhnout souhlasu", se soustřeďuje na jednání s "problémovými" lidmi, tj. těmi, kteří neprojevují ochotu dohodnout se, popř. jsou ovládáni negativními emocemi. Strategie je zaměřena nikoli na zlomení odporu, ale na to, aby se váš partner sám rozhodl hrát vaši "hru" a přijmout váš styl vyjednávání. Kniha analyzuje styl vyjednávání "problémového" partnera, jeho reakce, negativní emoce i pochybnosti. Postupně seznamuje s různými vyjednávacími triky a taktikami s cílem umožnit vám získat to, co chcete, aniž byste museli zbytečně ustupovat.

Vydalo nakladatelství Management Press, rok vydání 2004
ISBN 80-7261-103-8

Počítač pro seniory

Jiří Lapáček
Počítač pro seniory
Počítače pronikají stále více do našeho každodenního života, mohou nám usnadnit práci, otevřít cestu k obrovskému množství informací, spojit nás s našimi blízkými a přáteli, které život zavál do dalekých koutů. Sblížit se s počítačem a naučit se jej používat není vůbec těžké. Každé období lidského života má ovšem své zvláštnosti, a to je potřeba mít na paměti, pokud se chceme naučit něco nového. Jinak věci zvládá dítě, jinak člověk, kterému je padesát a více let. Výklad se vyhýbá zdlouhavým vysvětlením i náhlým skokům, látku odměřuje v přiměřených dávkách, aby se čtenář neztratil v záplavě novinek.

Vydavatel: Computer Press, rok vydání 2003
ISBN 8072268104

Zdravá výživa

Václava Kunová
Zdravá výživa
Publikace zkušené dietní lékařky. Jednotlivé kapitoly přehledně, jasně, a především s ohledem na naše prostředí vysvětlují základní principy racionální výživy a vyvracejí nejčastější mýty a omyly. Zvláštní prostor je věnován dosažení a udržení přiměřené tělesné hmotnosti a vlivu výživy na riziko vzniku civilizačních nemocí. Vyčerpávající tabulky nutričních hodnot a profesionální odpovědi na nejčastější laické dotazy vám pomohou převést zdravý způsob stravování do vašeho každodenního života.

Vydalo nakladatelstvi Grada, rok vydání 2004
ISBN 80-247-0736-5

Jak roztancovat babičky

Marie Kubátová
Jak roztancovat babičky
Kniha dokládá,jak lze žít plně a plodně bez ohledu na věk.Ilustrace I.Huttnerové.Vydalo nakladatelství Sláfka, rok vydání 2004
ISBN: 80-86631-08-7


Nadměrné obavy o zdraví

Praško, Pašková, Prašková
Nadměrné obavy o zdraví
Rady pro klienta a jeho rodinu
Nadměrné obavy o zdraví, v odborné terminologii tzv. somatoformní poruchy, představují skupinu problémů, kdy si klienti stěžují na tělesné příznaky, opakovaně žádají o lékařské vyšetření, avšak není nalezen žádný tělesný podklad jejich problémů. Průběh obtíží je často chronický a je spojen s dlouhotrvajícím narušením sociálního a rodinného chování. Text je doplněn řadou příkladů.

Vydalo nakladatelství Portál, rok vydání 2004
ISBN 80-7178-881-3

Jak bojovat se stresem

Tomáš Novák
Jak bojovat se stresem
Zkušený poradenský psycholog a autor řady populárně psychologických bestsellerů, opět přichází s publikací na nevyčerpatelné téma, jak se cítit dobře ve vztazích s lidmi a rovněž ve vztahu se sebou samým. Nejčastějším zdrojem duševní nepohody moderního člověka je stres. Tentokrát se autor v souvislosti s obranou proti stresu zaměřuje na lidskou osobnost a její odchylky od projevů, které cítíme jako "normální".

Vydalo nakladatelství Grada, rok vydání 2004
ISBN 80-247-0695-4

Hlad a hojnost. Dějiny stravování v Evropě.

Massimo Montanari
Hlad a hojnost. Dějiny stravování v Evropě.
Autor je profesorem medievalistiky na univerzitě v Boloni, je považován za jednoho z předních odborníků na středověkou historii. Ve svém bádání se zaměřuje na dějiny stravy, gastronomie a postojů vůči jídlu. Prostřednictvím událostí spjatých se stravou, za nimiž se skrývají výrazné symbolické hodnoty, nás tato kniha provází zásadními etapami evropské historie až do revoluce, která na prahu dneška rozvrátila tisícileté výrobní a spotřební modely. Ty však navzdory četným rozporům dál ovlivňují naše každodenní jednání.

Vydalo nakladatelství Lidové noviny, rok vydání 2003
ISBN 80-7106-560-9

Veřejná zpověď ženy ve středních letech. Věk 55 a 3/4

Sue Townsendová
Veřejná zpověď  ženy ve středních letech. Věk 55 a 3/4
Kniha anglické spisovatelky, dramatičky a novinářky je jasným důkazme, že člověk může přežít všechno. S humorem a nadhledem může zvládnout střety s potížemi v domácnosti a příbuznými či nemocemi. Fejetonky v této knize vycházely v časopise The Magazine v letech 1993 - 2001 a jsou to vtipné střípky o všem, čím žije současná britská ženská, co ji těší, co ji děsí a co absolutně znepříjemňuje život.

Vydavatelství Mladá fronta, rok vydání 2002
ISBN 80-204-0980-7

Chudáci, žebráci a vaganti

Martin Rheinheimer
Chudáci, žebráci a vaganti
Zabývá se tématem, které je stále živé: tématem vyvrženců společnosti a těch, kteří ji z nejrůznějších důvodů odmítají. Přesto i oni, a v jistém smyslu právě oni, dotvářejí celkový obraz doby, jejíž „oficiální“ tvář je jen jednou z možných. Jak se takoví lidé setkávají se společností, kterou sotva kdy úplně opustí? A jak se ona setkává s nimi? Kdo vůbec jsou tito lidé? Na tyto a mnohé další otázky se německý historik Martin Rheinheimer snaží nalézt vlastně poprvé odpověď ve své přitažlivé knize.

Vydalo nakladatelství Vyšehrad, rok vydání 2003
ISBN 80-7021-579-8

Narození a smrt v české lidové kultuře

Alexandra Navrátilová
Narození a smrt v české lidové kultuře
Autorka, významná brněnská etnoložka, zabývá zlomovými okamžiky lidské existence – narozením a smrtí – kol nichž se rozvinulo nesmírné bohatství zpěvů, obřadů a pověr, jejichž analýzou autorka dospívá k hlubokému pohledu do myšlení českého lidu v době před nástupem moderní civilizace. Dílo doprovází též bohatá obrazová dokumentace.

Vydalo nakladatelstvi Vyšehrad, rok vydání 2004
ISBN 80-7021-397-3

Otoneurologie. Diagnostika a léčba závratí

Aleš Hahn
Otoneurologie. Diagnostika a léčba závratí
Obecná část pojednává o příznacích poruch, vyšetření a problémech diferenciální diagnostiky periferního a centrálního vestibulárního syndromu. Část speciální se pak zabývá typy vestibulárních poruch, jak centrálními, tak periferními a podrobně popisuje jejich symptomatologie s novými poznatky.

Vydalo nakladatelstvi Grada, rok vydání 2004
ISBN 80-247-0510-9
« | 1 | .. | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | »
Život bez bariérFamily Point - místo pro rodinu

Obsah našich stránek je pouze doporučující povahy. Každý případ je třeba hodnotit individuálně, a proto nelze námi uveřejněné názory přejímat bez posouzení konkrétní situace. Vždy se poraďte s ošetřujícím lékařem.


partneři: