Hledaná slova - ageismus

Vyhledávané klíčové slovo: ageismus

[Poradna] co dál?
Dobrý den, nastal nám problém. Maminka se dosud starala o 70. seniora, který trpí stařeckou demencí a má pohybové omezení po operaci kotníku. Dne 22.12.2014 náhle začal stále padat a tak jsme zavolali sanitku, která ho odvezla do nemocnice, kde doposud leží na neurologii. I doma měl plínky, ale na stolici chodil na záchod. Nyní nechodí, nechce v nemocnici moc jíst a chce jít domů. Ddnes by ho měli prpustit, pokud bude mít dobré krevní výsledky. Ředí mu krev, už 2x měl embolii. Nevíme co dál, když ho pustí domů. Maminka váží 50 kg a sama ho nezvedne, on sám i v nemocnici nechce spolupracovat a doma už vůbec nebude chtít. Nevíme zda ho umístit někam, ale on sám nechce. Museli by jsme půjčit postel polohovací a asi vozík, ale stejně si na něj asi sám nesedne. Jak dál v této situaci?Děkuji Petra
Dobry den, mam babicku . Bude ji 80 let , a vubec se o sebe nedokaze postarat , zije v neporadku , uz si sama nedokaze moc uvarit . Casto nam rika ze nekde spadla . Zahrada je zarostla a neudrzovana . Kdyz tam s rodinou prijedem uklizime 5 hodin jenom kuchyn a za 14 dni to ma zase . Tohle vsechno je od doby kdy zemrel deda . Byl nemocnej a lezici . Chapu ze se o nikoho nema starat . Nabizeli jsmeji ze ji pomuzem se odstehovat k nam nebo do blizkeho bytu nebo ze ji budeme platit soukromy domov duchodcu ktery by ji vyhovoval v okoli naseho domu - navstevuji tam krouzek nic nezabira . Poradte mi prosim , mam strach i o jeji zdravotni stav . Prijeli jsme jednou a museli volat zachranku . Co mame delat ? Ma to nejake reseni ? Jake koliv ? Jinak jsme zkouseli ji nejak zamestnan ma psa , ale nevenci ho a dve kocky take chodi na universitu tretiho veku , ale nevidime zmenu . Moc vam Dekuji a omlouvam se za pravopisne chyby
[Publikace] Sociální práce s lidmi s duševním onemocněním – Gabriela Mahrová, Martina Venglářová
Sociální práce s lidmi s duševním onemocněním
Kniha je určena odborníkům pracujícím v pomáhajících profesích a veřejnosti se zájmem o problematiku duševně nemocných. Úvod vymezuje základní pojmy a možnosti výskytu duševních onemocnění. Publikace je rozdělena do dvou částí. V obecné části je základní soubor informací z psychoterapie, psychiatrie, sociální práce. Dále pak kapitoly o možnostech, nástrojích a plánování v sociální práci, agendě sociálního pracovníka, poli jeho působnosti. Důležitý je individuální a skupinový přístup v sociální práci, práci multidisciplinárního týmu, vzdělávání a supervizi. Ve speciální části je popsán systém služeb o duševně nemocné, ambulantní práce, ústavní hospitalizace a následná péče. Kniha také naučí čtenáře pracovat s dětmi a mládeží s duševní nemocí, závislými, seniory, nepřizpůsobivými občany. Poskytne principy socioterapie a komunitní psychiatrie.

Vydalo nakladatelství Grada, 2008
ISBN 978-80-247-2138-5
[Publikace] Problematické situace v péči o seniory – Martina Venglářová
Problematické situace v péči o seniory
Publikace je určena všem zdravotnickým a sociálním pracovníkům, kteří pečují o seniory v nemocnicích a dalších zařízeních ústavní péče i v domácí péči. Zaměřuje se na prevenci problematických situací v péči o seniory, nabízí možnosti prevence, zvládání náročných situací a vyhodnocení incidentů jako možnost preventivního působení. Autoři, kteří mají velké zkušenosti s pacienty s problémových chováním, nabízí kromě teoretických poznatků i praktické příklady řešení jednotlivých situací. Publikace umožní pracovníkům zlepšit péči o seniory, včasně odhalit oblasti problémů a působit na ně. Omezí se výskyt konfliktů i případů napadení personálu či jiných osob pacientem.

Vydalo nakladatelství Grada, 2007
ISBN: 978-80-247-2170-5
[Publikace] Autonomie ve stáří – Dana Sýkorová
Autonomie ve stáří
Kniha se věnuje aktuálnímu tématu populačního a individuálního stárnutí, ke kterému přistupuje z užšího pohledu autonomie seniorů. Uchování autonomie ve stáří je v publikaci zachyceno i z „opačné strany“ − prostřednictvím střední generace, jejíž vlastní autonomie je s nezávislostí generace nejstarší více či méně spjata. Kniha podává rozsáhlý přehled teoretické literatury vážící se k tématu stárnutí, stáří a autonomie, který je doplněn konkrétními výsledky empirických výzkumů. Mnohostranně pojednává rovněž o mezigeneračních vztazích a okolnostech směny pomoci a podpory v příbuzenstvu.
Kniha je určena odborné veřejnost, osloví i čtenáře z praxe, kterých se téma stárnutí a stáří v jejich práci „jakkoli“ dotýká.

Vydalo nakladatelství SLON, 2007
ISBN: 978-80-86429-62-5
[Publikace] Vývojová psychologie II. – Marie Vágnerová
Vývojová psychologie II.
Publikace je vysokoškolskou učebnicí určenou pro studující psychologie a příbuzných oborů. Je zaměřena na porozumění podstatné části lidského života, dospělosti a stáří. Klade důraz na pochopení souvislostí různých vývojově podmíněných proměn a na stěžejní mezilidské vztahy, které jsou pro život dospělého určující. Tyto proměny lze sledovat jak prostřednictvím změn jednotlivých psychických funkcí, zejména kognitivních a emotivně-regulačních, tak prostřednictvím proměny podoby základních sociálních rolí dospělosti: profesní, partnerské a rodičovské. Stárnutí a stáří je interpretováno jako komplexní proces, který má svou složku somatickou, psychickou i sociální. Proměna psychických funkcí je vždy individuálně specifická a je do určité míry dána již předchozím průběhem života. Psychický vývoj je koncipován jako cyklus na sebe navazujících proměn.

Nakladatel: Karolinum, 2007
ISBN: 978-80-246-1318-5

Domácí násilí   - násilí na mužích a seniorech
Čtenář dostává v této publikaci atraktivní příležitost seznámit se s novým a aktuálním tématem, o kterém se ve společnosti začíná stále více mluvit. Aby tyto debaty nemusely vycházet jen z dohadů nebo z klinických či kriminologických zkušeností, které zahrnují sice významnou, avšak jen malou část problematiky, objevují se v poslední době pokusy o postižení tématu domácího násilí v rovině empirického výzkumu. O jednom z nich referuje tato kniha, která si klade za cíl rozšířit informace obsažené v závěrečné zprávě mezi širší veřejnost a přispět tak k dalšímu zkoumání uvedené oblasti.

Vydalo nakladatelství Triton, 2006
ISBN: 80-7254-914-6
[Publikace] Spiknutí metuzalémů – Frank Schirrmacher
Spiknutí metuzalémů
Ústřední téma knihy tvoří naléhavá výzva, aby se lidé vzepřeli proti biologickému a kulturnímu teroru, který mládí glorifikuje, stáří decimuje a vyvolává věkový rasismus. Úkolem už i budoucích seniorů je zbavit se strachu ze stáří, rozlomit pouta dosavadních konvencí, a zachovat si tak sebevědomí a důstojnost.

Vydalo nakladatelství Knižní klub, rok vydání 2005
ISBN: 80-242-1496-2
[Publikace] Sociologie medicíny a zdravotnictví – Sylva Bártlová
Sociologie medicíny a zdravotnictví
Kniha poskytuje základy sociologického chápání zdravotnických problémů. Autorka se zabývá sociálními důsledky nemoci, chronických i duševních stavů, problematikou umírání a smrti. Nemalou pozornost věnuje také sociologickým aspektům pacienta, podává přehled zdraví poškozujícího chování v období adolescence a dospělosti s praktickými závěry pro prevenci.

Vydalo nakladatelství Grada, rok vydání 2005, 6. přepr. a doplněné vydání
ISBN 80-247-1179-6
[Publikace] Základy ošetřovatelství pro studující lékařských fakult 1. díl – Marie Šamánková, Martina Hušková, Karel Matoušovic
První díl se zabývá současným ošetřovatelstvím, prvním kontaktem zdravotníka s pacientem, komunikací, potřebami v ošetřovatelství, bolestí v ošetřovatelství, domácí péčí, asistenční službou, paliativní, hospicovou a respitní péčí v České republice a dobrovolnictvím v nemocnicích.

Skripta jsou zajímavá nejen pro zdravotni sestry, jsou zajímavým přehledem problematiky pro pečující v péči o dlouhodobě nemocné. (TT)

Vydalo nakladatelství Karolinum, rok vydání 2005
ISBN 80-246-0477-9

[Publikace] Věková diskriminace - ageismus – Lucie Vidovičová, Ladislav Rabušic
Úvod do teorie a výskyt diskriminačních přístupů ve vybraných oblastech s důrazem na pracovní trh.
Zpráva prezentuje koncept věkové diskriminace – ageismu v kontextu české společnosti. Předkládá krátký úvod do teorie věkové diskriminace, zamýšlí se nad problémy její definice a nad otázkami zdrojů a typologií nerovností. Empirická část zprávy prezentuje výsledky reprezentativního šetření v populaci České republiky. V rámci šetření byly sledovány subjektivní soudy o výskytu věkové diskriminace v české společnosti a osobní zkušenosti respondentů s některými jejími formami. Výzkum se zaměřil na zmapování situace v těch oblastech sociálního života, které se zdají být z hlediska věkové diskriminace nejcitlivější: oblast občanských práv, oblast zaměstnání a pracovního trhu, oblast důchodového systému a konečně oblast zdravotní a sociální péče. Empirická data šetření Ageismus 2003 jsou doplněna o sekundární analýzu několika starších datových soborů a o analýzu dokumentů, novinových zpráv, legislativních dokumentů a politik. Zpráva obsahuje doporučení, návrhy intervencí ke zmírnění projevů ageismu v naší populaci a k prevenci jejich dalšího rozvoje.

Praha, VÚPSV - výzkumné centrum Brno 2005
v pdf formátu ve fulltextu http://www.vupsv.cz/ publikace

[Publikace] Špatné zacházení se seniory a násilí v rodině – Tamara Tošnerová
Špatné zacházení se seniory a násilí v rodině
Příručka seznamuje a vysvětluje čtenářům co je míněno špatným zacházením se staršími občany, jak postupovat při podezření na tento jev. Jak se k problematice staví evropské státy, jaké právní možnosti nabízí ČR a na koho se obrátit.
[Publikace] Kdy je rakovina léčitelná? – Zdeněk Dienstbier
Kdy je rakovina léčitelná?
Publikace našeho předního onkologa a presidenta Ligy proti rakovině shrnuje základní body prevence onkologických onemocnění, popisuje samovyšetřovací metody, věnuje se problematice vzniku onemocnění a jeho léčby, a to především z hlediska pacientova prožívání – autor doporučuje, jak se vyrovnat se zjištěnou diagnózou a průběhem léčby, jakou zvolit životosprávu a podpůrnou léčbu v rámci rekondice, zvláštní kapitolu věnuje rodinným příslušníkům nemocného. V knize jsou uvedena práva pacientů, je také zmíněna otázka důstojného dožití pacientů v pokročilém věku.

Vydalo nakladatelství Grada, rok vydání 2003
ISBN 80-7169-303-0
Centrum sociální pomoci KONTAKT má novou adresu: Jungmannova 29 (přízemní pasáž Škodova paláce) 110 00 Praha 1

Centrum sociálních služeb Praha
KONTAKT informace * publikace * poradenství
Jungmannova 35/29, 110 00 Praha 1
tel.: 236 005 328
sms linka pro neslyšící 731 056 708

Informační linka k sociálním službách 739 824 749 Provoz: Po 10-14 hod.,Čt 10-14 hod.
Informační internetový servis: iis@mcssp.cz (odpověď do 5 pracovních dnů)
e-mail: kontakt@mcssp.cz
www.mcssp.cz

Otevírací doba pro veřejnost:
Po, St 8.30 - 17.00 hod., Čt 8.30-16.00 hodin, Pá 8.30-13.00 hod.

Nové služby: SMS linka pro neslyšící, Informační linka k sociálním službám a Informační internetový servis (podrobnosti na www.mcssp.cz).
V aktuální nabídce KONTAKTU je k dispozici také nový adresář „Mateřství, rodičovství, náhradní rodinná péče - Informace, kontakty, sociálně zdravotní služby“ a aktualizované verze „V Praze doma bez domova 2007“.

Ústav je příspěvková organizace zřízená Ministerstvem práce a sociálních věcí.

Hlavní náplní ústavu je aplikovaný výzkum v oblasti práce a sociálních věcí na regionální, celostátní i mezinárodní úrovni, formulovaný podle aktuálních potřeb orgánů státní správy, popřípadě neziskových či privátních subjektů.
Mezi hlavní výzkumné zájmy ústavu patří: trh práce a zaměstnanost; sociální dialog a pracovní vztahy; sociální ochrana; rodina; rovné příležitosti; příjmy a mzdy, teorie sociální politiky.
Na základě rozhodnutí zřizovatele ústavu bylo v úzké spolupráci s Fakultou sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně ustaveno Výzkumné centrum VUPSV v Brně, Pellicova 43, 602 00 Brno.


Český helsinský výbor je nevládní neziskovou organizací pro lidská práva. ČHV poskytuje zdarma sociálně právní poradenství pro seniory, zejména z oblastí právního systému a ochrany, občanského, sociálního, pracovního a správního práva.
Skupinám obyvatelstva, nejohroženějším diskriminací na trhu práce, nabízí: komplexní bezplatné právní poradenství, úhradu nákladů za advokátní pomoc a zastupování (ve vybraných případech).

Zveme na mezigenerační setkání, s cílem nahradit pasivní, převážně encyklopedické znalosti, aktivním poznáváním po celý život.
Pořádá Muzeum hlavního města Prahy v rámci evropského roku zdravotně postižených ve spoluprací s Ambulancí pro poruchy paměti FNKV Praha 10 a o.s. Hestia Národním dobrovolnickýcm centrem ve dnech od 6.10. - 8.10. 2003 od 14.30 - 20 hodin, vstupné 20 kč, zacházení vlídné.
V pondělí trochu teorie - prevence deprese, formy celoživotního vzdělávání, vzdělávací a kulturní programy pro seniory, ale především praxe - umění a řemesla.
Úterý: kulturní paměť minulosti až po současnost, v odívání, technice, vězenství. Hledání vlastních kořenů, zachycení pamětí a rodu v písemné podobě, v překladech. Význam kavárenských povalečů a kaváren na půl cesty.
Středa: výběr nabídek kurzů internetu pro starší a začátečníky, knihovny pro všechny generace, ekologická vzdělanost, dobrovolníci mezi námi. Sport pro každého - v parčíku před muzeem.
Podrobný program je k dispozici v pokladně muzea.
[Publikace] Ageismus - Průvodce stereotypy a mýty o stáří – Tamara Tošnerová
Ageismus - Průvodce stereotypy a mýty o stáří
Jsou u nás diskriminováni starší občané? Jak a kde vznikl termín ageismus? Jak se dívají na stáří sami senioři, lékaři, studenti policejní akademie, mladí muži na civilní službě v nemocnicích? O tom všem pojednává naše publikace.

Vydala Ambulance pro poruchy paměti, rok vydání 2002
ISBN: 80-238-9506-0
I v roce 2009 budou na rádiu Classic FM - na frekvenci 98,7 - pokračovat seriály se zdravotnickou a sociálně-zdravotní tématikou.
Premiéra vždy v 7:45, reprízy tentýž den ve 12:45 a 17:45.

Pondělí: "Právo na smrt ?" (Možnosti léčby bolesti a prostředky paliativní péče, hospicové hnutí u nás, ale také téma euthanazie...
Odborný garant: doc. MUDr. Marie Svatošová)
Úterý: "Mozek mi to nebral!" (Cévní mozkové příhody - projevy, následky po poškození CMP, možnosti léčby, rehabilitace a kompexní péče o nemocného. Odborný garant: doc. Jiří Bauer)
Středa: "Ctíš rodiče své ? (Cílem projektu je upozornit na nebezpečí možného fyzického i psychického týrání seniorů, rizikové faktory i symptomy upozorňující na to, že senior je týrán. Odborný garant: MUDr. Tamara Tošnerová)
Čtvrtek: "Nemoc začala, zapomeňte !" (Problematika psychologie nemoci - co se děje v psychice pacienta, jak psychika ovlivňuje průběh nemoci i fáze léčení a uzdravování. Odborný garant: doc. MUDr. Radkin Honzák)
Pátek: "Alternativní přístupy k nevidomým" (Problémy a bariéry v životě lidí se zrakovým postižením, možnosti pomoci ze strany většinové společnosti. Odborný garant: PhDr. Josef Cerha)
Sobota: "Bude nás někdo léčit ?" (Současná reforma zdravotnického systému v ČR. Odborný garant: Mgr. Tomáš Cikrt)
Více o programu Classic FM na www.classicfm.cz.
[Odkazy] Konec konců
Společenský občanský dvouměsíčník, vznikl z časopisu Bariéry. Časopis pro občanskou společnost. Informace nejen pro neziskové organizace. V publicistické části nekonvenční pohledy na českou současnost, zahraniční události, na problémy politické a sociální.

Pracoviště si klade za cíl prodloužení aktivního období života bez závažnějšího postižení CNS. Snahou je oddálit demenci a její průvodní projevy, zachytit organické psychosyndromy a léčit je, v diferenciálně diagnostických úvahách zvážit, co se skrývá pod subjektivně či objektivně vnímaným zapomínáním.
tamara.tosnerova(zavináč)fnkv.cz,
Noviny, které se snaží informovat o dění v oblasti pomoci zdravotně postižených, o možnostech rehabilitace o nových lécích, metodách a přístrojích.
Periodikum vydává Sdružení přátel Konta Bariéry
ve spolupráci s Nadací Charty 77 - Kontem Bariéry

Adresa je od 4. čísla nová, redakce se přestěhovala do Prahy

Průvodce pro zdravotníky a profesionální pečovatele

Publikace nabízí několik pohledů na laické pečovatele starající se o své blízké, jeho historický vývoj a dále hledisko měnících se ženských a mužských stereotypů v této roli na konci 20. století.

Text je zaměřen více na pečující o rodinného příslušníka s demencí Alzheimerova typu, ovšem na jeho modelu je možno zobecnit rizikové chování a jednání postižené osoby a pečujícího i při jiných chorobách a postiženích s podobnými projevy.

Na problematiku pečovatele – rodinného příslušníka nabízí pohled zprostředkovaný autentickými výpověďmi pečujících z České republiky i ze zemí Evropské Unie, obsahující jejich reálné pocity a prožitky.

Vydala Ambulance pro poruchy paměti, rok vydání 2001
ISBN 80-238-8001-2
[Publikace] Příručka pečovatele – Tamara Tošnerová
Příručka pečovatele
Starší dlouhodobě nemocný člověk v rodině - a co dál?

Příručka je pomocníkem pro rodinné příslušníky starající se o těžce postižené starší příbuzné s onemocněním nervové soustavy vyžadující trvalou ošetřovatelskou péči a dohled nad postiženým.

Brožurka si klade za cíl objasnit pocity, nálady, postoje a chování pečovatele, vznikající v souvislosti s péčí o postiženého. Snahou je mírnit úzkost, pocity viny, zabránit vzniku syndromu vyhoření, při zachování realistického postoje ve složité životní situaci.

Vydala Ambulance pro poruchy paměti, rok vydání 2002
ISBN 80-238-8541-3
Family Point - místo pro rodinu

Obsah našich stránek je pouze doporučující povahy. Každý případ je třeba hodnotit individuálně, a proto nelze námi uveřejněné názory přejímat bez posouzení konkrétní situace. Vždy se poraďte s ošetřujícím lékařem.


partneři: