Cykly pořadů rozhlasové stanice Classic FM

(2.2.2009)

I v roce 2009 budou na rádiu Classic FM - na frekvenci 98,7 - pokračovat seriály se zdravotnickou a sociálně-zdravotní tématikou.
Premiéra vždy v 7:45, reprízy tentýž den ve 12:45 a 17:45.

Pondělí: "Právo na smrt ?" (Možnosti léčby bolesti a prostředky paliativní péče, hospicové hnutí u nás, ale také téma euthanazie...
Odborný garant: doc. MUDr. Marie Svatošová)
Úterý: "Mozek mi to nebral!" (Cévní mozkové příhody - projevy, následky po poškození CMP, možnosti léčby, rehabilitace a kompexní péče o nemocného. Odborný garant: doc. Jiří Bauer)
Středa: "Ctíš rodiče své ? (Cílem projektu je upozornit na nebezpečí možného fyzického i psychického týrání seniorů, rizikové faktory i symptomy upozorňující na to, že senior je týrán. Odborný garant: MUDr. Tamara Tošnerová)
Čtvrtek: "Nemoc začala, zapomeňte !" (Problematika psychologie nemoci - co se děje v psychice pacienta, jak psychika ovlivňuje průběh nemoci i fáze léčení a uzdravování. Odborný garant: doc. MUDr. Radkin Honzák)
Pátek: "Alternativní přístupy k nevidomým" (Problémy a bariéry v životě lidí se zrakovým postižením, možnosti pomoci ze strany většinové společnosti. Odborný garant: PhDr. Josef Cerha)
Sobota: "Bude nás někdo léčit ?" (Současná reforma zdravotnického systému v ČR. Odborný garant: Mgr. Tomáš Cikrt)
Více o programu Classic FM na www.classicfm.cz.

Více informací: http://www.classicfm.cz

zpět >>>

Family Point - místo pro rodinu

Obsah našich stránek je pouze doporučující povahy. Každý případ je třeba hodnotit individuálně, a proto nelze námi uveřejněné názory přejímat bez posouzení konkrétní situace. Vždy se poraďte s ošetřujícím lékařem.


partneři: