Ještě není pozdě

Hrajeme si celý život - v Úštěku na jarmarku, v srpnu 2003
Hrajeme si celý život - v Úštěku na jarmarku, v srpnu 2003

(27.9.2003)

Zveme na mezigenerační setkání, s cílem nahradit pasivní, převážně encyklopedické znalosti, aktivním poznáváním po celý život.
Pořádá Muzeum hlavního města Prahy v rámci evropského roku zdravotně postižených ve spoluprací s Ambulancí pro poruchy paměti FNKV Praha 10 a o.s. Hestia Národním dobrovolnickýcm centrem ve dnech od 6.10. - 8.10. 2003 od 14.30 - 20 hodin, vstupné 20 kč, zacházení vlídné.
V pondělí trochu teorie - prevence deprese, formy celoživotního vzdělávání, vzdělávací a kulturní programy pro seniory, ale především praxe - umění a řemesla.
Úterý: kulturní paměť minulosti až po současnost, v odívání, technice, vězenství. Hledání vlastních kořenů, zachycení pamětí a rodu v písemné podobě, v překladech. Význam kavárenských povalečů a kaváren na půl cesty.
Středa: výběr nabídek kurzů internetu pro starší a začátečníky, knihovny pro všechny generace, ekologická vzdělanost, dobrovolníci mezi námi. Sport pro každého - v parčíku před muzeem.
Podrobný program je k dispozici v pokladně muzea.

zpět >>>

Family Point - místo pro rodinu

Obsah našich stránek je pouze doporučující povahy. Každý případ je třeba hodnotit individuálně, a proto nelze námi uveřejněné názory přejímat bez posouzení konkrétní situace. Vždy se poraďte s ošetřujícím lékařem.


partneři: