Publikace

Upozorňujeme na knížky především pro generaci 40-50+, neboť v tomto období je vyšší počet pečujících o starší rodinné příslušníky. Pozornost je věnovaná rodinám, především ženám, neboť ty jsou nejčastěji v roli pečující a mají více potíží s prožíváním emocí. Dále jsou vybírany témata související i s respitní, oddechovou péčí. Ať už se týkají beletrie, financí a ekonomií, historie, práva, psychologie, sociálních problémů, sociologie či zdravotnictví. Největší oddíl tvoří návody, postupy, specifické potřeby se zaměřením na pomoc pečujícím rodinám. I profesionálové mohou leccos zajímavého objevit.

Ovšem některá knížka by mohla být zařazená do všech oddílů, někdy je složité se rozhodnout. Knihy nezasíláme, ani nákup nezprostředkováme, jen na ně upozorňujeme.


Sociologie

Tudy cesta nevede

Elisabeth Badinter
Tudy cesta nevede
Kniha francouzské socioložky Elisabeth Badinterové hledá odpověď na otázku, jakého reálného pokroku se v posledních patnácti letech dosáhlo v sociálním a společenském postavení ženy ve společnosti. Autorka poukazuje na to, že úděl žen se, i přes zdánlivý pokrok, příliš nezlepšil. Důsledně pak rozlišuje mezi zápasem za práva žen, a krajními postoji některých představitelek tzv. feministického diskurzu. Badinterová tvrdí, že feminismus posedlý ustavičným vymezováním vůči mužskému pohlaví a problémem identity zanedbává skutečné sociální a lidské problémy žen.

Vydalo nakladatelství Karolinum, rok vydání 2004
ISBN 80-246-0885-5

Každodenní život vesničanů středního Slovenska v 60. až 80. letech 20. století

Josef Kandert
Každodenní život vesničanů středního Slovenska v 60. až 80. letech 20. století
Dílo z oboru sociální antropologie je hloubkovou analýzou podoby, fungování a reprodukce sociálních sítí v konkrétním lokálním společenství středoevropského prostoru.

Vydalo nakladatelství: Karolinum, rok vydání 2004
ISBN: 80-246-0782-4

Mytologie

Roland Barthes
Mytologie
Mytologie jsou jedním z nejvýznamnějších Barthesových děl. Úvodní část tvoří řada krátkých a snad až překvapivě zábavných, ovšem mimořádně dobře propracovaných úvah o některých dobových aspektech konzumní společnosti (wrestling, astrologie, kuchařské recepty v časopisech); druhá část je pokusem zasadit tyto texty do obecnějšího teoretického rámce. Mytologie zásadním způsobem přispěla k proměně francouzské intelektuální scény ve druhé polovině 20. století: jsou jedním z prvních projevů nástupu nového způsobu uvažování.

Vydalo nakladatelství Dokořán, rok vydání 2004, t.č. dotisk
ISBN 80-86569-73-X

Stigma

Erving Goffman
Stigma
Kniha je neobvyklou exkurzí do situace osob neschopných přizpůsobit se měřítkům, jež společnost nazývá "normálními".

Vydalo nakladatelství Slon, rok vydaní 2003
ISBN 80-86429-21-0

Původ ctnosti

Matt Ridley
Původ ctnosti
Zákonitosti chování jedince ve společnosti Jak je možné, že lidské společnosti se řídí morálkou, zákony a všeobecně převládající slušností, když naše chování se podle sociobiologů formovalo během milionů let, kdy jsme mezi sebou zápasili o přežití a naslouchali příkazům svých sobeckých genů? Anglický zoolog a publicista Matt Ridley se na tyto a další otázky pokouší odpovědět, přičemž své brilantně a vtipně formulované závěry podpírá důkazy ze světa zvířat, z historie, antropologie nebo ekonomických teorií.

Vydalo nakladatelství PORTÁL, rok vydání 2000
ISBN 80-7178-351-X
« | 1 | 2 | 3
Family Point - místo pro rodinu

Obsah našich stránek je pouze doporučující povahy. Každý případ je třeba hodnotit individuálně, a proto nelze námi uveřejněné názory přejímat bez posouzení konkrétní situace. Vždy se poraďte s ošetřujícím lékařem.


partneři: