Publikace

Upozorňujeme na knížky především pro generaci 40-50+, neboť v tomto období je vyšší počet pečujících o starší rodinné příslušníky. Pozornost je věnovaná rodinám, především ženám, neboť ty jsou nejčastěji v roli pečující a mají více potíží s prožíváním emocí. Dále jsou vybírany témata související i s respitní, oddechovou péčí. Ať už se týkají beletrie, financí a ekonomií, historie, práva, psychologie, sociálních problémů, sociologie či zdravotnictví. Největší oddíl tvoří návody, postupy, specifické potřeby se zaměřením na pomoc pečujícím rodinám. I profesionálové mohou leccos zajímavého objevit.

Ovšem některá knížka by mohla být zařazená do všech oddílů, někdy je složité se rozhodnout. Knihy nezasíláme, ani nákup nezprostředkováme, jen na ně upozorňujeme.


Zdravotnictví

Mozek a jeho duše

František Koukolík
Mozek a jeho duše
Třetí vydání knihy z pera oblíbeného popularizátora vědy a odborníka v oboru patologické anatomie a neuropatologie MUDr. Františka Koukolíka pojednává o vztahu mozku a chování. Publikace se zabývá smyslovým vnímáním a poznáváním, pamětí, řečí a jazykem, vědomím a orientovanou pozorností, emotivitou, řídicími funkcemi i vědomím ve smyslu sebeuvědomování, včetně jejich poruch. Součástí jsou i kapitoly o tak častých a těžkých onemocněních, jako jsou Alzheimerova nemoc, schizofrenie a deprese.
Nakladatel: Galen, rok vydání 2005
ISBN: 80-7262-314-1

Kinezioterapie demencí

Běla Hátlová, Jitka Suchá
Kinezioterapie demencí
Kniha vymezuje pojem demence, popisuje formy chování, možnosti nefarmakologické léčby včetně kinezioterapie a nabízí cvičební programy.

Vydalo nakladatelství Triton, rok vydání 2005
ISBN: 80-7254-564-7

Syndrom kostrče a pánevního dna

Jiří Marek a kol.
Syndrom kostrče a pánevního dna
Publikace shrnuje teoretické poznatky a praktické zkušenosti s diagnostikou a léčením syndromu kostrče a pánevního dna, které shromáždili pracovníci Kliniky komplexní rehabilitace Monada za řadu posledních let.

Vydalo nakladatelství Triton, rok vydání 2005
ISBN 80-7254-638-4

Glaukom

Josef Flammer
Glaukom
Glaukom, „zelený zákal“, je poměrně běžné oční onemocnění, které může vést k oslepnutí, pokud není léčeno. Tato kniha seznamuje s nejnovějšími výsledky výzkumu a klinické praxe zaměřenými na příčiny, následky a možnosti léčby glaukomu. Je určena lidem postiženým touto chorobou a laickým čtenářům, které toto onemocnění zajímá, právě tak jako studentům, praktickým lékařům a zdravotním sestrám

Vydalo nakladatelství Triton. rok vydání 2004
ISBN 80-7254-351-2

Bezbolestně na bolesti zad

Penny Ingham, Colin Shelbourn
Bezbolestně na bolesti zad
Snadný program efektivně odstraňující problémy s páteří.
Kniha je určena těm, kdo sedí 40 hodin týdně za stolem nebo u počítače, bývají pod stálým psychickým tlakem a sotva stačí zvládat nápor pracovních úkolů. Na péči o tělo nezbývá čas ani síla. Polovina dospělých trpí bolestmi zad a hlavy. Přesto pouhou změnou pozice těla v běžných situacích lze dosáhnout pronikavého zlepšení. Uvedené návody a doporučení jsou často svou jednoduchostí a zejména novostí překvapující. Využití praktických rad, jak změnit svůj postoj, chůzi i sezení, často dokáže záhy odstranit bolesti krční a bederní páteře, zlepší způsob chůze i celkový dojem z postavy a dokonce se projeví i na zlepšení zraku.

Vydalo nakladatelství Portál, rok vydání 2005
ISBN 80-7178-991-7

Praktický slovník medicíny

M. Vokurka, J. Hugo
Praktický slovník medicíny
Nejužívanější český výkladový slovník lékařských pojmů. Obsahuje 11 tisíc hesel s velkým počtem příkladů, řada hesel je doplněna ilustracemi. Do slovníku je zařazena barevná anatomická příloha. Slovník je určen široké veřejnosti. Hesla jsou vysvětlena srozumitelně a přehledně. Čtenář snadno získá jistotu, jak odborné pojmy vyslovit a jak je používat. Slovník však především umožňuje porozumět tomu, co lékař říká a píše, tj. lékařským zprávám, nálezům apod.

Vydalo nakladatelství MAXDORF, 7. vydání
http://www.maxdorf.cz/maxdorf/ls.html

Bolesti hlavy

Jolana Marková
Bolesti hlavy
Bolesti hlavy představují zdravotní problém, s nímž se setkal každý z nás. Jejich klasifikace je dělí na primární a sekundární. První typ bolesti je nepříjemný, avšak je možné jej léčit úpravami životního stylu nebo farmakologicky. Druhá skupina je spojena s poškozením struktur mozku, může představovat hrozbu pro pacientův život a vyžaduje často rychlý lékařský zákrok. Publikace věnuje pozornost i vazbě mezi psychickými a somatickými potížemi. Velkou praktickou pomůckou je uvedený seznam českých poraden specializovaných na problematiku bolestí hlavy.

Vydalo nakladatelství Triton, rok vydání 2004
ISBN:8072545140

Geriatrie a gerontologie

Zdeněk Kalvach, Zdeněk Zadák, Roman Jirák, Helena Zavázalová, Petr Sucharda a kolektiv
Geriatrie a gerontologie
Stárnutí populace je dominantou demografického vývoje a vede k geriatrizaci medicíny. Dopad na zdravotnictví je kvantitativní a kvalitativní – modifikace přístupů podle specifických potřeb seniorské populace. V české literatuře chybí moderní monografie, zdůrazňující právě kvalitativní změny, potřebu modifikace znalostí a postupů napříč medicínskými specializacemi.

Vydalo nakladatelství Grada, rok vydání 2004
ISBN 80-247-0548-6

Intenzivní péče v psychiatrii

M. Dominic Beer, Stephen M. Pereira, Carol Paton
Intenzivní péče v psychiatrii
Knížka anglických autorů podává komplexní pohled na systém péče (i její forenzní a etické aspekty). Věnuje se terapeutickým intervencím, zhodnocení a zvládání rizik, struktuře a vedení jednotek intenzivní psychiatrické péče. Zabývá se otázkami psychologického a psychofarmakologického přístupu k pacientům i návazné dlouhodobé péče.

Vydalo nakladatelství Grada, rok vydání 2004
ISBN 80-247-0363-7

Úvod do ošetřovatelství I.

Dagmar Mastiliaková
Učební text je určen pro výuku středního zdravotnického personálu. Obsah: evropská strategie péče o zdraví a nová koncepce ošetřovatelství, profesní vzdělání a kompetence sester v praxi, ošetřovatelství jako samostatný obor, funkční typ zdraví - model Gordonové, metodologie ošetřovatelství - ošetřovatelský proces, výzkum ošetřovatelství.

Vydalo nakladatelství Karolinum, rok vydání 2004 dotisk 1. (3.) vydání
ISBN 80-246-0429-9

Alternativní medicína jako problém

Eva Křížová a kol.
Alternativní medicína jako problém
Publikace obsahuje devět samostatných studií, jejichž obsahem je nekonvenční medicína. Čeští lékaři a sociologové se m.j. vyslovují k problematice homeopatie, čínské medicíny, neurální terapie, aromaterapie, chiropraxe či osteopatie.

Vydalo nakladatelství Karolinum, rok vydání 2004
ISBN 80-246-0754-9

Cyril Höschl Kde bydlí lidské duše

Jeroným Janíček
Cyril Höschl Kde bydlí lidské duše
Ačkoli spoluautorovi nepřísluší hodnotit (z poloviny) vlastní knihu, přeci jen si tentokrát nemohu, a především nechci, odpustit pár slov navíc, vyřčených na adresu knižního rozhovoru s největším současným českým popularizátorem psychiatrie. Ambicí nově vycházející knihy je zbořit několik obecně rozšířených mýtů o psychiatrii, jako například ten, který říká, že „psychofarmaka vyrábějí z lidí blázny“ a že „elektrošoky jsou vhodným nástrojem k mučení duševně trpících ze strany perverzního zdravotnického personálu“.

Vydalo nakladatelství Portál, rok vydání 2004
ISBN 80-7178-954-2

Zdravotnictví v mezinárodních dokumentech

Milan Černý, Karel Schelle
Zdravotnictví v mezinárodních dokumentech
Soubor nejvýznamnějších mezinárodních úmluv jimiž je Česká republika vázána

Vydalo nakladatelství Eurolex Bohemia, rok vydání 2004
ISBN 80-86432-81-5

Akutní medicína do kapsy

Christopher M. Ball, Robert S. Phillips
Akutní medicína do kapsy
Přehled 41 akutních stavů. Doporučení jak diagnostikovat a léčit nejčastější akutní stavy, obtížné vzácně se vyskytující případy i problémy, s kterými potřebuje pomoc každý. Kniha je založena na nejnovějších výsledcích klinických studií a zrecenzována experty z nejlepších nemocnic Velké Británie a USA.

Vydalo nakladatelství Grada, rok vydání 2004
ISBN 80-247-0928-7

Repetitorium pro zdravotní sestry

Ann Richards, Sharon Edwards
Repetitorium pro zdravotní sestry
Kniha obsahuje v kostce vše co sestra potřebuje znát. Obecná část zahrnuje mimo jiné komunikaci s pacientem, identifikaci potřeb a poruchy rovnováhy tekutin a elektrolytů a příjmu potravy. Speciální část se zabývá poruchami všech systémů organismu, i specifikou péče o onkologické a chirurgické pacienty.

Vydalo nakladatelství Grada, rok vydání 2004
ISBN 80-247-0932-5

Paliativní medicína

Jiří Vorlíček, Zdeněk Adam, Yvona Pospíšilová a kolektiv
Paliativní medicína
V knize (obdržela Cenu Grada 1998), nalezneme potřebné informace obecné jak o nádorové diagnostice a léčbě, tak statě speciální – včetně vztahů etických, duchovních, sociální problematiky i domácí péče. Otázka paliativní léčby byla dlouho opomíjena, ačkoliv patří k jedněm ze základních problémů nejen onkologa, ale každého lékaře, který se o tyto nemocné stará.
Druhé, přepracované a doplněné vydání.

Vydalo nakladatelství Grada, rok vydání 2004
ISBN 80-247-0279-7


Psychoonkologie

V.Tschuschke
Psychoonkologie
Psychologické aspekty vzniku a zvládnutí rakoviny
Psychoonkologie se zabývá lidmi, kteří jsou postiženi rakovinou. Netýká se ovšem jen pacientů, ale také jejich rodinných příslušníků a zároveň lékařů a sester na onkologických klinikách. Psychoonkologie je nový interdisciplinární obor, který je z odborného pohledu průsečíkem onkologie, imunologie, endokrinologie, psychologie a sociologie. Jedním z hlavních cílů tohoto vědního oboru je zjistit, v jakých oblastech lze pacientům pomoci při překonávání potíží spojených s onemocněním. Jde při tom o všechny duševní faktory, které s rakovinným onemocněním mohou souviset, a především o ty, které mohou napomoci zdárnému překonání choroby.

Vydalo nakladatelství Portál, rok vydání 2004
ISBN 80-7178-826-0

Rehabilitace pacientů s onkologickou diagnózou

Olga Trávníčková – Kittlerová, Vítězslav Hradil, Jan Vacek
Rehabilitace pacientů s onkologickou diagnózou
Účinná rehabilitace pacientů zotavujících se úspěšně z onkologické léčby patří k základním faktorům významně zvyšujícím kvalitu života. Autorka podrobně popisuje především metody odstraňování bolesti a obnovení funkcí pohybového aparátu, prevenci otoků, masáže pro zlepšení mízního a krevního oběhu a rehabilitační pomoc při dalších potížích, které nádorově nemocným ztrpčují život. Upozorňuje na nutnost spolupráce medicínsky vzdělaného fyzioterapeuta s onkologem.

Vydalo nakladatelství Triton, rok vydání 2004
ISBN 80-7254-485-3

Antioxidanty, zázračné zbraně

Václav Jordán, Marie Hemzalová
Antioxidanty, zázračné zbraně
Zdraví, náš nejcennější majetek, je ohrožováno mnoha škodlivými vlivy. Bohužel, velkou část těchto vlivů nemůžeme bezprostředně ovlivnit, protože jsou součástí životního prostředí, které nás obklopuje.
Jediným logickým návodem na přežití je naučit se v tomto světě žít, vybudovat a posílit vlastní obranyschopnost. Tento termín známý spíše z vojenské taktiky je plně oprávněný. Ano, jde tu skutečně o budování obrany v chemické válce, kterou v každém okamžiku svádí náš organismus s otevřeným i skrytým nepřítelem. Boj, který bohužel má své oběti.

Vydalo nakladatelství JOTA, rok vydáni 2004
ISBN 8072171569

O psychiatrii

Petr Styx
O psychiatrii
Prakticky a srozumitelně napsaná učebnice psychiatrie je určená nejen studentům zdravotních a lékařských oborů jako doplňková literatura, ale především všem laikům, pečovatelům, rodinným příslušníkům i samotným pacientům, kteří po přečtení knihy snáze pochopí tento lékařký obor.

Vydalo nakladatelství Computer Press, rok vydání 2004
ISBN 80-722-6828-7
« | 1 | .. | 9 | 10 | 11 | »
Život bez bariérFamily Point - místo pro rodinu

Obsah našich stránek je pouze doporučující povahy. Každý případ je třeba hodnotit individuálně, a proto nelze námi uveřejněné názory přejímat bez posouzení konkrétní situace. Vždy se poraďte s ošetřujícím lékařem.


partneři: