Publikace

Upozorňujeme na knížky především pro generaci 40-50+, neboť v tomto období je vyšší počet pečujících o starší rodinné příslušníky. Pozornost je věnovaná rodinám, především ženám, neboť ty jsou nejčastěji v roli pečující a mají více potíží s prožíváním emocí. Dále jsou vybírany témata související i s respitní, oddechovou péčí. Ať už se týkají beletrie, financí a ekonomií, historie, práva, psychologie, sociálních problémů, sociologie či zdravotnictví. Největší oddíl tvoří návody, postupy, specifické potřeby se zaměřením na pomoc pečujícím rodinám. I profesionálové mohou leccos zajímavého objevit.

Ovšem některá knížka by mohla být zařazená do všech oddílů, někdy je složité se rozhodnout. Knihy nezasíláme, ani nákup nezprostředkováme, jen na ně upozorňujeme.

Antioxidanty, zázračné zbraně

Václav Jordán, Marie Hemzalová
Antioxidanty, zázračné zbraně
Zdraví, náš nejcennější majetek, je ohrožováno mnoha škodlivými vlivy. Bohužel, velkou část těchto vlivů nemůžeme bezprostředně ovlivnit, protože jsou součástí životního prostředí, které nás obklopuje.
Jediným logickým návodem na přežití je naučit se v tomto světě žít, vybudovat a posílit vlastní obranyschopnost. Tento termín známý spíše z vojenské taktiky je plně oprávněný. Ano, jde tu skutečně o budování obrany v chemické válce, kterou v každém okamžiku svádí náš organismus s otevřeným i skrytým nepřítelem. Boj, který bohužel má své oběti.

Vydalo nakladatelství JOTA, rok vydáni 2004
ISBN 8072171569

Family Point - místo pro rodinu

Obsah našich stránek je pouze doporučující povahy. Každý případ je třeba hodnotit individuálně, a proto nelze námi uveřejněné názory přejímat bez posouzení konkrétní situace. Vždy se poraďte s ošetřujícím lékařem.


partneři: