Publikace

Upozorňujeme na knížky především pro generaci 40-50+, neboť v tomto období je vyšší počet pečujících o starší rodinné příslušníky. Pozornost je věnovaná rodinám, především ženám, neboť ty jsou nejčastěji v roli pečující a mají více potíží s prožíváním emocí. Dále jsou vybírany témata související i s respitní, oddechovou péčí. Ať už se týkají beletrie, financí a ekonomií, historie, práva, psychologie, sociálních problémů, sociologie či zdravotnictví. Největší oddíl tvoří návody, postupy, specifické potřeby se zaměřením na pomoc pečujícím rodinám. I profesionálové mohou leccos zajímavého objevit.

Ovšem některá knížka by mohla být zařazená do všech oddílů, někdy je složité se rozhodnout. Knihy nezasíláme, ani nákup nezprostředkováme, jen na ně upozorňujeme.

Praktický slovník medicíny

M. Vokurka, J. Hugo
Praktický slovník medicíny
Nejužívanější český výkladový slovník lékařských pojmů. Obsahuje 11 tisíc hesel s velkým počtem příkladů, řada hesel je doplněna ilustracemi. Do slovníku je zařazena barevná anatomická příloha. Slovník je určen široké veřejnosti. Hesla jsou vysvětlena srozumitelně a přehledně. Čtenář snadno získá jistotu, jak odborné pojmy vyslovit a jak je používat. Slovník však především umožňuje porozumět tomu, co lékař říká a píše, tj. lékařským zprávám, nálezům apod.

Vydalo nakladatelství MAXDORF, 7. vydání
http://www.maxdorf.cz/maxdorf/ls.html

Život bez bariérFamily Point - místo pro rodinu

Obsah našich stránek je pouze doporučující povahy. Každý případ je třeba hodnotit individuálně, a proto nelze námi uveřejněné názory přejímat bez posouzení konkrétní situace. Vždy se poraďte s ošetřujícím lékařem.


partneři: