Publikace

Upozorňujeme na knížky především pro generaci 40-50+, neboť v tomto období je vyšší počet pečujících o starší rodinné příslušníky. Pozornost je věnovaná rodinám, především ženám, neboť ty jsou nejčastěji v roli pečující a mají více potíží s prožíváním emocí. Dále jsou vybírany témata související i s respitní, oddechovou péčí. Ať už se týkají beletrie, financí a ekonomií, historie, práva, psychologie, sociálních problémů, sociologie či zdravotnictví. Největší oddíl tvoří návody, postupy, specifické potřeby se zaměřením na pomoc pečujícím rodinám. I profesionálové mohou leccos zajímavého objevit.

Ovšem některá knížka by mohla být zařazená do všech oddílů, někdy je složité se rozhodnout. Knihy nezasíláme, ani nákup nezprostředkováme, jen na ně upozorňujeme.


Historie

Honba za zapomněním

Richard Davenport-Hines
Honba za zapomněním
Knížka Richarda Davenport-Hinese má pozoruhodně široký záběr. Čerpá z mnoha zdrojů a poukazuje na to, jak narkotika jako opium, morfin, konopí, heroin, kokain, amfetaminy, LSD a extáze ovlivnila západní společnost, jak se tyto látky, zpočátku užívané jako legální léky, ocitly mimo zákon, jak se z nich staly látky zakázané.

Vydalo nakladatelstvi BB art, rok vydání 2004
ISBN 80-7341-202-0

Narcis a miazma

Alain Corbin
Narcis a miazma
Francouzský historik dokázal jako jeden z prvních aplikovat metodické postupy školy Annales na moderní společnost 18. a 19. století. Jeho prozatím nejuznávanější práce je věnována zdánlivě odtažitému tématu – dějinám pachů.

Vydalo nakladatelstvi Argo, rok vydání 2004
ISBN 80-7203-529-0Hlad a hojnost. Dějiny stravování v Evropě.

Massimo Montanari
Hlad a hojnost. Dějiny stravování v Evropě.
Autor je profesorem medievalistiky na univerzitě v Boloni, je považován za jednoho z předních odborníků na středověkou historii. Ve svém bádání se zaměřuje na dějiny stravy, gastronomie a postojů vůči jídlu. Prostřednictvím událostí spjatých se stravou, za nimiž se skrývají výrazné symbolické hodnoty, nás tato kniha provází zásadními etapami evropské historie až do revoluce, která na prahu dneška rozvrátila tisícileté výrobní a spotřební modely. Ty však navzdory četným rozporům dál ovlivňují naše každodenní jednání.

Vydalo nakladatelství Lidové noviny, rok vydání 2003
ISBN 80-7106-560-9

Narození a smrt v české lidové kultuře

Alexandra Navrátilová
Narození a smrt v české lidové kultuře
Autorka, významná brněnská etnoložka, zabývá zlomovými okamžiky lidské existence – narozením a smrtí – kol nichž se rozvinulo nesmírné bohatství zpěvů, obřadů a pověr, jejichž analýzou autorka dospívá k hlubokému pohledu do myšlení českého lidu v době před nástupem moderní civilizace. Dílo doprovází též bohatá obrazová dokumentace.

Vydalo nakladatelstvi Vyšehrad, rok vydání 2004
ISBN 80-7021-397-3

Největší dobrodiní lidstva - Historie medicíny od starověku po současnost

Roy Porter
Největší dobrodiní lidstva - Historie medicíny od starověku po současnost
Přehledné dějiny medicíny od jejích počátků až k dnešku, ve kterých autor srnuje a hodnotí celý dosavadní vývoj praktické medicíny i lékařské vědy v rozsahu pro českého čtenáře doposud nedostupném. Lze je použít jako biografický slovník velkých vědců a lékařů a jejich úspěchů, jsou však především poutavým vyprávěním o lidských omylech a hledání, o vnímání nemoci a nemocného člověka, o proměnách vztahu mezi lékařem a pacientem, o institucionalizaci medicíny v různých zemích a v různých obdobích, či o alternativních způsobech léčby.

Vydalao nakladatelství Prostor, rok vydání 2003
ISBN 80-7260-052-4
« | 1 | .. | 9 | 10 | 11 | 12
Family Point - místo pro rodinu

Obsah našich stránek je pouze doporučující povahy. Každý případ je třeba hodnotit individuálně, a proto nelze námi uveřejněné názory přejímat bez posouzení konkrétní situace. Vždy se poraďte s ošetřujícím lékařem.


partneři: