Publikace

Upozorňujeme na knížky především pro generaci 40-50+, neboť v tomto období je vyšší počet pečujících o starší rodinné příslušníky. Pozornost je věnovaná rodinám, především ženám, neboť ty jsou nejčastěji v roli pečující a mají více potíží s prožíváním emocí. Dále jsou vybírany témata související i s respitní, oddechovou péčí. Ať už se týkají beletrie, financí a ekonomií, historie, práva, psychologie, sociálních problémů, sociologie či zdravotnictví. Největší oddíl tvoří návody, postupy, specifické potřeby se zaměřením na pomoc pečujícím rodinám. I profesionálové mohou leccos zajímavého objevit.

Ovšem některá knížka by mohla být zařazená do všech oddílů, někdy je složité se rozhodnout. Knihy nezasíláme, ani nákup nezprostředkováme, jen na ně upozorňujeme.

Honba za zapomněním

Richard Davenport-Hines
Honba za zapomněním
Knížka Richarda Davenport-Hinese má pozoruhodně široký záběr. Čerpá z mnoha zdrojů a poukazuje na to, jak narkotika jako opium, morfin, konopí, heroin, kokain, amfetaminy, LSD a extáze ovlivnila západní společnost, jak se tyto látky, zpočátku užívané jako legální léky, ocitly mimo zákon, jak se z nich staly látky zakázané.

Vydalo nakladatelstvi BB art, rok vydání 2004
ISBN 80-7341-202-0

Život bez bariérFamily Point - místo pro rodinu

Obsah našich stránek je pouze doporučující povahy. Každý případ je třeba hodnotit individuálně, a proto nelze námi uveřejněné názory přejímat bez posouzení konkrétní situace. Vždy se poraďte s ošetřujícím lékařem.


partneři: