Publikace

Upozorňujeme na knížky především pro generaci 40-50+, neboť v tomto období je vyšší počet pečujících o starší rodinné příslušníky. Pozornost je věnovaná rodinám, především ženám, neboť ty jsou nejčastěji v roli pečující a mají více potíží s prožíváním emocí. Dále jsou vybírany témata související i s respitní, oddechovou péčí. Ať už se týkají beletrie, financí a ekonomií, historie, práva, psychologie, sociálních problémů, sociologie či zdravotnictví. Největší oddíl tvoří návody, postupy, specifické potřeby se zaměřením na pomoc pečujícím rodinám. I profesionálové mohou leccos zajímavého objevit.

Ovšem některá knížka by mohla být zařazená do všech oddílů, někdy je složité se rozhodnout. Knihy nezasíláme, ani nákup nezprostředkováme, jen na ně upozorňujeme.

Na Freuda já nemám čas, doktore

Miroslav Orel
Na Freuda já nemám čas, doktore
Oblast duševních nemocí je složitá, ale i zajímavá. Stále některé nemoci provázejí nejasnosti, ve kterých se laik leckdy obtížně orientuje. Proto se s nimi čtenář seznamuje vždy v příběhu z praxe, na kterém se demonstrují znaky dané poruchy či nemoci. Následný komentář je hlubším exkurzem do oblasti příčin a také možných léčení. Publikace je určena pro širokou laickou veřejnost se zájmem o psychologii, psychopatologii, psychiatrii a obecně duševní poruchy. Význam může mít taky jako doplňkový zdroj v rámci studia nebo pro absolventy „nemedicínských-nepsychologických“ oborů pečujících profesí.

Nakladatelství Portál, 2015

Family Point - místo pro rodinu

Obsah našich stránek je pouze doporučující povahy. Každý případ je třeba hodnotit individuálně, a proto nelze námi uveřejněné názory přejímat bez posouzení konkrétní situace. Vždy se poraďte s ošetřujícím lékařem.


partneři: