Vaše příběhy

Máte zkušenost, ať už pozitivní či negativní, týkající se péče o staršího dlouhodobě nemocného člověka, nebo s problémem související se stářím? Napište svůj příběh o vlastních zkušenostech. Nevíme-li o nich, těžko lze něco v zdravotně sociální oblasti měnit. Lze vložit i foto. V případě, že obsah nebude souviset se zadáním, včetně různých dotazníkových akcí studentů, budou mazány. Do příběhů, případným doporučením autoři webu nezasahují, jedná se vždy o vlastní zkušenost pečujícího. Napsaný příběh než vložíte, si přečtěte, překlepy totiž mohou vést k nesrozumitelnosti  a pak i hodnotný příběh lze těžko uveřejnit.


Varování všem pečujícím

12.9.10 | F.V.
Vloni mi zemřela ve vysokém věku maminka. Již dlouho nebyla schopna se sama o sebe postarat a i posudkovým lékařům nezbylo nic jiného, než ji přiznat III. stupeň závislosti. Zůstal jsem z práce doma a pečoval o ni.

Protože brzy budu mít nárok na starobní důchod, začal jsem si letos vyřizovat s tím spojené formality. Mimo jiné jsem si zašel i na obecní úřad a na sociálním odboru si nechal vystavit potvrzení o době, kdy jsem o maminku pečoval. Potvrzení mi bez potíží vystavili a já si myslel, že mám vše, co budu pro vyřizování důchodu v tomto směru potřebovat.

Ale ouha! Čistě náhodou jsem narazil na tuto otázku a odpověď:
(http://www.cssz.cz/cz/informace/nejcastejsi-dotazy/nejcastejsi-dotazy-duchodove-pojisteni.htm)
Dotaz:
Jsem osoba pečující o osobu závislou na pomoci jiné fyzické osoby - jak mi bude tato doba péče zhodnocena při výpočtu důchodu?
Odpověď:
Doba takové péče se pro účely důchodového pojištění hodnotí jako doba pojištění, tedy obdobně jako např. doba zaměstnání nebo doba samostatné výdělečné činnosti. Osobou, o níž je pečováno, však musí být osoba závislá na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni I mladší 10 let, popř. osoba závislá na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni II-IV jakéhokoliv věku (ust. § 5 odst. 1 písm. s) zákona o důchodovém pojištění). Doba péče o jiné osoby není považována za dobu důchodového pojištění. Další podmínkou hodnocení je, že pečující osoba musí žít s osobou opečovávanou v domácnosti; podmínka domácnosti se ovšem nevyžaduje, jde-li o blízkou osobu (tzn. manžela, příbuzného v řadě přímé, dítě vlastní, osvojené popř. svěřené rozhodnutím příslušného orgánu do péče nahrazující péči rodičů, dále sourozence, zetě, snachu nebo manžela rodiče, a nebo osobu, která je v některém z uvedených vztahů k manželu pečující osoby).
Uvedená doba péče se hodnotí plně jak pro účely nároku na důchod, tak pro účely jeho výše. Navíc, zasahuje-li do rozhodného období (období, ze kterého je zjišťována výše výpočtového základu pojištěnce), považuje se v plném rozsahu za dobu vyloučenou, tj. výdělky osoby dosažené v předchozím nebo následném období výdělečné činnosti nejsou rozmělňovány do období, kdy z důvodu péče o osobu závislou nebylo dosahováno adekvátních příjmů.
Doba této péče se prokazuje rozhodnutím OSSZ/PSSZ/MSSZ o době a rozsahu péče. Návrh na zahájení řízení o vydání tohoto rozhodnutí lze podat nejdříve po skončení péče nebo v době jejího trvání v souvislosti s podáním žádosti o přiznání důchodu, nejpozději však do dvou let od skončení péče.


A v té poslední větě je zakopaný pes. Byli jste třeba jako pečující v řádném kontaktu se sociálním odborem, řádně mu hlásili všechny změny týkající se osoby o kterou pečujete, výžadali jste si od OÚ dokonce potvrzení o době péče a myslíte si, že se vám doba péče alespoň započítá do stále se zvyšujícího minima odpracovaných let! Omyl! Jestli jste neobjevili na internetu výše uvedenou informaci a do dvou let např. od smrti vaší maminky nepožádali o uznání této doby - máte smůlu! Nic se vám nezapočítá! Vždyť dva roky jsou zřejmě tak strašně dlouhá doba, že po jejich uplynutí už by to bylo pro úředníky asi zcela nemožné si ověřit, zda jste vůbec nějakou maminku měl nebo o ni pečoval. To víte přísnost, musí být, musíme být rozpočtově odpovědní!

Nevím, možná padnete na úředníka na obecním úřadě, který vás na tuto vaši povinost sám upozorní. Já jsem to štěstí neměl. Spíše ale věřím, že v dnešní době by úředník, který by vás na to upozornil asi přišel o premie.

Zapátral jsem dále a zjistil, že si musíte podat uctivou žádost na formuláři, který se jmenuje:

NÁVRH na zahájení řízení o vydání rozhodnutí OSSZ (PSSZ) o době a rozsahu péče
o osobu závislou na péči jiné osoby, o osobu bezmocnou, o dítě
dlouhodobě těžce zdravotně postižené vyžadující mimořádnou péči podle ustanovení
§ 85 odst. 2 zákona č. 582/1991 Sb., na dobu od - do [§ 5 odst. 1 písmeno s), případně r) zákona č. 155/1995 Sb.]

Formulář si můžete stáhnout ze "snadno zapamatovatelné" internetové adresy:
http://www.cssz.cz/NR/rdonlyres/2F0EF90A-66B6-4BA7-AF0A-141CDFBF10F3/0/89_108_4.pdf

Jeho obsah je stejně komplikovaný jako jeho název. Nebudu vás připravovat o to potěšení se s ním seznámit a nic více vám z jeho obsahu neprozradím. Snad jen, abyste si připravili: „Obvyklý denní časový rozsah péče (v hodinách) a způsob péče osoby podávající návrh“.

Přeji vám mnoho úspěchů ve vašem budoucím úsilí o to, aby i úředníci uznali, co vy dobře víte – že jste o svou maminku/tatínka skutečně pečovali.
Reagovat na tento příspěvek

 

24.10.10 | Dobra.P.
Děkuji Vám za Váš příspěvek. Je na čase, aby se pečující začali ozývat a bránit, aby jejich péče nebyla jejich existenční diskriminací ve smyslu "ZA DOBROTU NA ŽEBROTU". Zajímavé, že všichni vědí, že je povinnost dětí se o rodiče postarat, ale vždy se stará jen jeden, ačkoli je "dětí" více a ostatní to řeší "odklizením" do DD. Není to jednodušší? Stálý plat, dovolená, marodní, kultura, atd...A co pečující??? Nesvéprávný bez nároku na vše uvedené, bez sebemenšího příjmu, odkázaný na "příspěvek", který je na hranici životního minima či poloviny min. mzdy za poloviční úvazek 4hod. práce. To znamená 20 hod volna a pečující? 24 hod práce NONSTOP, VE STRESU, pokud rodič trpí demencí typu Azheimra atd. Popis péče mi přijde jako výsměch, když se 3x denně připravuje jídlo, nákupy, údržba domácnosti, hygiena atd je soc. pracovníkům cizí??? Ještě že ženy na mateřské nemusí podávat hlášení, jak se o dítě starají a troufám si říct, že mají poloviční práci i dostatek času na odpočinek, pokud otec pomáhá v domácnosti i s dětmi. Snad i někdo z vlády bude mít staré rodiče, kteří budou plně odkázáni na jejich pomoc a DD budou plné.

26.1.11 | Vlasta
Jsem OSVČ a mám maminku s ACH - ma III.stupeň bezmocnosti a pobírám příspěvek na péči, budu muset přerušit činnost jako OSVČ a starat se už jen o ní. Její stav se zhoršuje a práci stíhám už jen s max. vypětím. přečetla jsem si Váš příspěvek a začínám se děsit ještě toho, co mě čeká od našeho státu. Nicméně děkuji, že jsem se něco k problematice dozvěděla.

23.9.11 | Miroslava
Přesně tuto anabázi právě prodělávám! Měla jsem velké štěstí na vstřícné úřednice v místě bydliště, ale ani to nestačí - doopravdy chodím na MSSZ s dalšími a dalšími papíry a vždy si místo ukončeného jednání odnesu domů další úkol! Teď jsou to notářsky ověřené rodné listy všech dětí, které jsem kdy vychovala a žijí :-))))....možná to příště budou čísla jejich bot, či čísla bot jejich partnerů.... Je mi srdečně líto všech úřednic, jelikož odměna pro ně za správnou radu = vyhazov..... Ale nevzdávám to a vyřizuji dál! Co když to vyjde a já vše zdárně vyřídím???

 
Family Point - místo pro rodinu

Obsah našich stránek je pouze doporučující povahy. Každý případ je třeba hodnotit individuálně, a proto nelze námi uveřejněné názory přejímat bez posouzení konkrétní situace. Vždy se poraďte s ošetřujícím lékařem.


partneři: