Vaše příběhy

Máte zkušenost, ať už pozitivní či negativní, týkající se péče o staršího dlouhodobě nemocného člověka, nebo s problémem související se stářím? Napište svůj příběh o vlastních zkušenostech. Nevíme-li o nich, těžko lze něco v zdravotně sociální oblasti měnit. Lze vložit i foto. V případě, že obsah nebude souviset se zadáním, včetně různých dotazníkových akcí studentů, budou mazány. Do příběhů, případným doporučením autoři webu nezasahují, jedná se vždy o vlastní zkušenost pečujícího. Napsaný příběh než vložíte, si přečtěte, překlepy totiž mohou vést k nesrozumitelnosti  a pak i hodnotný příběh lze těžko uveřejnit.


Svaz postižených civilizačnímu chorobami Poděbrady

1.6.12 | Z.Tošenovská
Příběh je o aktivitách našeho občan.sdružení, které sčítá 350 osob.Naše o.s. se nazývá Svaz postižených civilizačnímu chorobami Poděbrady(zkr.SPCCH) a už naše činnost byla presentována v TV v pořadu pro seniory.
Kromě pravidelního cvičení 2x týdně a plavání v bazénu, navštěvujeme kino, divadla, zájezdy a to za přispění finančních prostředků z grantů Stř.kraje a MěÚ, takže na ty naše aktivity přispíváme dostatečnou částkou, protože jinak naši "klienti" z důvodu ekonomické krize by nemohli navštěvovat naše akce a obohacovat tak svůj seniorský život.
Naši chloubou je i pěvecký kroužek Kantiléna a country kroužek, kde nejenom procvičujeme svoji tělesnou schránku, ale i paměť, protože už máme nacvičené mnoho tanečních bloků.
Vystupujeme v domovech důchodců, na plesech, v Diakoniích a to vždy bezplatně. Honorářem je nám úsměv na tvářích staroušků a jejich potlesk.
Nelze se zde nezmínit o pí Tomkové, která vede pevnou rukou naší organizaci s výborem obětavých kolegyň .
Díky sdružení nalézáme zde další přátelé, necítíme se tak osamoceni a se svými starostmi i radostmi se máme komu svěřovat!


Reagovat na tento příspěvek

Vaše údaje
Jméno *
Email
Příspěvek do diskuze
Text příspěvku *
Family Point - místo pro rodinu

Obsah našich stránek je pouze doporučující povahy. Každý případ je třeba hodnotit individuálně, a proto nelze námi uveřejněné názory přejímat bez posouzení konkrétní situace. Vždy se poraďte s ošetřujícím lékařem.


partneři: