Vaše příběhy

Máte zkušenost, ať už pozitivní či negativní, týkající se péče o staršího dlouhodobě nemocného člověka, nebo s problémem související se stářím? Napište svůj příběh o vlastních zkušenostech. Nevíme-li o nich, těžko lze něco v zdravotně sociální oblasti měnit. Lze vložit i foto. V případě, že obsah nebude souviset se zadáním, včetně různých dotazníkových akcí studentů, budou mazány. Do příběhů, případným doporučením autoři webu nezasahují, jedná se vždy o vlastní zkušenost pečujícího. Napsaný příběh než vložíte, si přečtěte, překlepy totiž mohou vést k nesrozumitelnosti  a pak i hodnotný příběh lze těžko uveřejnit.


Služby a "služby"

12.3.08 | F.V.
Mám těžce nemocnou maminku, která potřebuje moji celodenní péči. Rozhodl jsem se proto, že přestanu pracovat, abych o ni mohl pečovat. Nemám však zatím nárok na starobní důchod, který by mě alespoň v tom základním ekonomicky zajistil. Moje děti mi proto slíbily, že mě budou podporovat. Abych byl ekonomicky co nejméně poškozen, poradil mi můj známý, který se v těchto otázkách dobře orientuje, tento postup:
Dal jsem výpověď z práce a celodenně pečuji o maminku. Přihlásil jsem se na Úřadu práce jako „uchazeč o zaměstnání“ a podal si žádost o podporu v nezaměstnanosti. Přitom jsem však zároveň nahlásil, že jsem „pečující osobou“ a pečuji o maminku, které byl přiznán příspěvek na péči II. stupně.
Protože mi je již více než 55 let, bude mi nyní vyplácena 12 měsíců podpora v nezaměstnanosti. Důležité je, že nemusím přijmout žádné nabízené zaměstnání (jak bych o maminku asi pečoval!), a přesto mi nemůže být podpora v nezaměstnanosti odebrána. Je to způsobeno tím, že pečuji o osobu s příspěvkem na péči II. stupně (I. stupeň nestačí).
Ještě, že mě můj známý dobře instruoval, neboť na Úřadu práce mě dva referenti nezávisle na sobě přesvědčovali, že si vymýšlím nesmysly, že nic takového neplatí. Přitom je tato informace obsažena i v základním letáku, který dostane každý nezaměstnaný! Je tam obsažena trochu skrytě, ale je tam! Leták se jmenuje „Základní poučení uchazeče o zaměstnání“ a je tam napsáno doslova:
„Dále úřad práce vyřadí uchazeče o zaměstnání z evidence uchazečů o zaměstnání, jestliže bez vážných důvodů odmítne nastoupit do vhodného zaměstnání“a na jiném místě letáku:
„Vážnými důvody jsou důvody spočívající: v nezbytné osobní péči o fyzickou osobu, která se podle zvláštního právního předpisu považuje za osobu závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni II (středně těžká závislost), ve stupni III (těžká závislost) nebo ve stupni IV (úplná závislost), pokud s uchazečem o zaměstnání trvale žije a společně uhrazují náklady na své potřeby; tyto podmínky se nevyžadují, jde-li o osobu, která se pro účely důchodového pojištění považuje za osobu blízkou. Jestli to u zmíněných úředníku byla vrcholná neschopnost nebo úmysl – to opravdu nevím!
Přitom tím, že nesmím být vyřazen z evidence je mi zaručeno i to, že pro účely mého důchodového pojištění se mi doba pobírání podpory a navazující období až do maxima 3 let počítá jako tzv. doba náhradní.
Doba náhradní se mi jednak započítává do odpracovaných let a na druhé straně se mi nezapočítává při výpočtu průměrného výdělku pro účel stanovení mého budoucího starobního důchodu. Jednoduše řečeno, nesnižuje mi průměrný výdělek započtením let, kdy žádný příjem nemám.
Doufám, že maminka, i přes své zdravotní potíže bude ještě dlouho s námi. Plánuji proto za dva roky odejít do předčasného starobního důchodu (to je možné maximálně 3 roky před řádným termínem odchodu do důchodu) a o maminku dále pečovat.
Celá problematika sociální a důchodové péče je tak složitá, že laik nemá šanci se v ní vyznat. Já jsem měl štěstí, že jsem našel někoho, kdo mi dobře poradil. Jen na úředníky se, jak vidno, spoléhat nedá.

Reagovat na tento příspěvek

 

13.3.08 |
Před časem jsem řešila podobný problém. Ze strany Úřadu práce ani informační linky MPSV se mi nedostalo jednoznačného výkladu. Proto pozor - na podporu v nezaměstnanosti máte nárok jen když si hledáte práci, tj. po dobu pobírání podpory musíte obcházet potenciální zaměstnavatele, ke kterým Vás vyšle ÚP a kde si musíte nechat potvrdit "Doporučení" vydané ÚP a to nejpozději do 3 dnů na ÚP vrátit. Jinak Vám výplatu podpory mohou v rámci správního řízení zastavit pro maření součinnosti s Úřadem práce. Do náhradní doby se (stejně jako evidence na ÚP) počítá i péče o osobu blízkou - od II.stupně (časově neomezeno) a stejně jako při evidenci na ÚP za Vás zdravotní pojištění platí stát, jen je třeba to nahlásit zdravotní pojišťovně po ukončení evidence na ÚP - potvrzení pro zdrav.pojišťovnu Vám vydá ÚP (o ukončení evidence) a sociální odbor (o Vaší vazbě na osobu s nárokem příspěvku na péči). Pravdu máte v tom, že od "odborníků" na úřadech státní správy, se Vám často ani základních informací nedostane a k čemu se člověk velice pracně neprokouše sám, to nemá. Ještě, že máme Ústavní soud a ombudsmana, když zákony aj. předpisy neumí často přečíst ani sami autoři a odborníci, pro které je daná problematika denním chlebem.

14.3.08 |
Já nevím,jest-li vám ten váš přítel zase tak dobře poradil. Doba péče o osobu blízkou se vám přece normálně započítává na důchod a není nijak omezena, tak jako ty tři roky na úřadu práce. To pobírání příspěvkuv nezaměstnanosti mě připadá spíš jako podvod.Jáosobně bych se s tím moc nechlubila.

16.3.08 | F.V.
Zákonodárce chtěl umožnit příbuzným péči o zdravotně postižené a vědomě proto mezi vážnými důvody, které opravňují nepřijmout nabízené zaměstnání uvádí péči o postiženou osobu. Tak o jakém podvodu mluvíte? Dělám přesně to co zákonodárce chtěl umožnit, aby mu nepřibyl další postižený v některém ústavu. Podvod páchají spíše ti neschopní úředníci, kteří to popírají, místo aby na tuto možnost sami upozornili. Doporučujete snad, abych se po 30 letech placení daní hrdě vzdal příspěvku pro nezaměstnané a žil s maminkou z jejího důchodu a 4000 Kč příspěvku, než mi vznikne nárok na důchod? Nebo si mám raději nalézt práci a maminku šoupnout do ústavu?

18.4.08 | ondřej cakl
Chtěl bych podotknout k příspěvku té paní, která by se nechlubila: Těžko odhadnout, zda sama o osobu blízkou pečuje. Řekl bych ale, že podvod, kterého se dopouští pán z příběhu je jednak celkem zanedbatelný (co tak skvělého a neoprávněného tím proboha ten pán získal?) a jednak jednou z mála možností, jak se v našem sociálním systému o osobu blízkou postarat. Sám jsem byl na úřadu práce několikrát poslán na volná místa, neboť moje žádost, abych byl stanoven osobou blízkou se teprve vyřizovala, nicméně babička už byla v krizovém zdravotním stavu a musel jsem o ni celodenně pečovat. Nezbývalo mi než podvádět a domlouvat se se zaměstnavateli, aby mě za žádných okolností nezaměstnali, protože pokud bych přišel o podporu, pak bychom neměli ani na jídlo, pokud bych do práce nastoupil, neměl by se o babičku kdo starat. Posléze se ukázalo, že jako osoba blízká nejsem já tím, kdo bude od státu pobírat jakékoliv peníze. Příspěvek oficiálně dostává osoba, o kterou pečuji, a je v její moci, jak s ním naloží. Já jako osoba pečující jsem téměř ve vakuu, neboť nejsem ani nezaměstnaný. Stát by mi ulehčil tím, že zaplatí mé sociální a zdravotní pojištění, ale to pouze v případě, že si nebudu vůbec nijak vydělávat. Ve chvíli, kdy jsem našel způsob, jak si přeci jen přivydělat k onomu příspěvku, který mi osoba blízká vůbec nemusí poskytnout, byť se bez mé péče neobejde ani pár hodin, nemám nárok ani na to. Má smysl zdůrazňovat, že už samotný fakt, že jde o pouhý příspěvek na péči, brání tomu, aby daná částka stačila na to, aby pokryla všechny náklady na péči, a že už vůbec nemůže zajistit existenci osoby pečující? Jinými slovy: reálný statut osoby pečující ze zákona zmizel a stalo se z něj dobrodružné balancování na okraji práva. Dokud nebude pečujícím osobám nabídnuta jiná sociální role, nikdo nemá právo jim upírat aspoň roli nezaměstnaných.

26.4.08 | XY
Já jsem ta paní, co by se nechlubila. Pečuji o velmi těžce postiženého manžela - stupeň 3, (nedá se ovšem říci,že by byl starý) už osm let. Tedy v době, kdy ještě žádné příspěvky neexistovaly. Myslím, že kdo se chtěl o své blízké postarat, tak to udělal, bez ohledu na to, jestli mu stát něco přispěje. Když člověk chce, téměř! vždycky to zvládne. Třeba např. s pomocí za střídání rodinných příslušníků nebo s prací po chvilkách doma-což byl i můj případ. Rozhodně jsem nebyla jediná a taky se nepovažuju za hrdinku, i když snadné to opravdu nebylo. Já měla navíc ještě malé děti. Když jsem si šla poprvé na úřad pro příspěvek, strašně jsem se styděla, brala jsem to jako osobní selhání. Myslím si, že jen co začal stát rozdávat příspěvky vyrojilo se spoustu hrdinných pečovatelů, kteří hodně nahlas křičí, dejte mi peníze a já se postarám. Přitom jde často jenom o to, že si babička sama nedojde na nákup. O skutečném postižení, o tom co taková péče obnáší, nemají vůbec potuchy. Já osobně bych první stupeň příspěvku zrušila a ty peníze přidala těm, co mají čtyřku. Ti si to fakt zaslouží! Omlouvám se panu F.V., asi jsem to přepískla. Každý dělá co může,aby přežil a já nemám právo někoho soudit.

1.5.09 | LK
Dobrý den, paní XY popisovala postup jaký byl před r.2006. Teď platí postup pana F.V. A má pravdu v tom, že úředníci tento postup zatajují, protože přestože se neustále hlásá opak, tak stát preferuje ústavní péči. A to i přes to, že není schopen zajistit její dostatečnou kapacitu. Paní píše, že kdo chce, tak se postará. Asi má dostatečný přísun peněz. Protože chápu obavy pana F.V., z něčeho je třeba zaplatit bydlení, inkaso, jídlo, léky, domácnost a to vše i pro pečující sobu, případně celou její rodinu. z něčeho je třeba žít. příspěvek na péči jsou peníze na pořízení služeb péče, ale zdaleka nepokryjí všechny náklady. Proto, dle mého názoru je péče v rodině vždy prodělečná. jsem ráda, že se najdou i za této situace lidé, kteří se chtějí postarat o své blízké. Díky jim.

 
Family Point - místo pro rodinu

Obsah našich stránek je pouze doporučující povahy. Každý případ je třeba hodnotit individuálně, a proto nelze námi uveřejněné názory přejímat bez posouzení konkrétní situace. Vždy se poraďte s ošetřujícím lékařem.


partneři: