Vaše příběhy

Máte zkušenost, ať už pozitivní či negativní, týkající se péče o staršího dlouhodobě nemocného člověka, nebo s problémem související se stářím? Napište svůj příběh o vlastních zkušenostech. Nevíme-li o nich, těžko lze něco v zdravotně sociální oblasti měnit. Lze vložit i foto. V případě, že obsah nebude souviset se zadáním, včetně různých dotazníkových akcí studentů, budou mazány. Do příběhů, případným doporučením autoři webu nezasahují, jedná se vždy o vlastní zkušenost pečujícího. Napsaný příběh než vložíte, si přečtěte, překlepy totiž mohou vést k nesrozumitelnosti  a pak i hodnotný příběh lze těžko uveřejnit.


pečovatelka

19.7.17 | Anna
Ráda bych se zde podělila o svoji letitou zkušenost s prací s osobami se sníženou soběstačností.
Je zcela jedno zdaa osobu kterou ,, potřebujeme k ruce" nazveme pečovatelka, společnice či prcovnice přímé obslužné péče, téměř vždy to bude (měl by být) někdo kdo nám pomůže s činnostmi které jsou pro nás (či naše blízké) v danou chvíli obtížně vykonavatelné.
Problém nastává v tom, že o služby těchto (říkejme pečovatelek) projevíme zájem až v okamžiku , kdy nám např. po pádu vrátí domů z nemocnice babičku (která ještě před pár dny s hůlkou si došla pro časopis do trafiky za rohem.
Zjistí se totiž, že babička má pleny, jíst pžíborem zapomněla a otevřít minerálku není schopná.
V tom případě hledáme pečovatelku. Rádi bychom aby byla spolehlivá, komunikativní, svědomitá, empatická, vstřícná , zkušená a ideální by bylo , když by přišla tak 3x denně pomoci s hygienou a stravou a nnechtěla víc jak 70 Kč/hod.
Případně u nutné 24 hod péče nabídneme bydlení v samostatném pokoji (a bylo by ideální když by za toto bydlení byla péče opravdu 24 hod.
Valná většina rodin, která hledá pečovatelku, vpodstatě přijme kohokoliv s čistým TR.
Doporučila bych tímto , aby se rodiny hledající pečovatelku informovaly o tom kde např. dotyčná ososba pracuje. (vykonává li tuto práci několik let v sociálním zařízení je pravděpodobné , že dříve nebo pozdji bude trpět syndromem vyhoření . navíc se domnívám , že např. každodenní kvalitní službu v rozsahu 12hod/denně není schopen zajistit člověk ani s nejvyšší mírou empatie, samaritánství atd.
apeluji tímto na všechny kdož v tento okamžik hledají pečovatelku, ať se informují o tom , jaké má vzdělání. pomocná šička která absolvovala kurz pracovníka v sociálních službách těžko vyhodnotí zda vaše příbuzná spí nebo upadla do diabetického koma atp.
Nedovolte (není li to výslovné přání vaší 96 leté babičky) aby jí pečovatelka tykala. i človek s ACH má právo na úctyhodné jednání .
jsou i rodiny, které hledají pro svého blízkého ,, jen" společnost. (někoho kdo poskytne babičce doprovod na procházku , popovídá si s ní, případně vytvoří např velikonoční výzdobu. Myslíte si , že toto poskytne paní která má 7 tříd ZDŠ? (z pravidla tyto služby požadují edukované rodiny VŠ vzdělaných seniorů).
Všem rodinám které budou v budoucnosti potřebovat službu pečovatelky radím vybírekte pečlivě. Vaše matka (nebo děděček)) by péči o Vás( když jste byl malým dítětem)také nesvěřili kdekomu, senioři jsou totiž stejně zranilní akřecí jako ty malé děti a na to prosím při výběru pečovatelky NEZAPOMÍNEJME!
Reagovat na tento příspěvek

 

29.7.17 | Anna
Vážená paní Anno, náhodně jsem se dostala jsem se k Vašemu příspěvku. Jednoznačně a plně s jeho obsahem souhlasím, navíc si dovolím podotknout po téměř dvacetileté zkušenosti a to ač jsem využila těchto služeb poskrovnu, že se v poslední době situace rapidně horší a takzvané pečovatelky jsou naprosto nekvalifikované, ale i nezodpovědné, nespolehlivé, ponechají osobu i bez pomoci a o samotě a často se uchylují k vydírání, pokud není rázná osoba, jež by nastavila podmínky. Navíc se vyskytují i osoby, jež by zasloužily pozornost patřičných orgánů, setkala jsem se osobně s odcizením předmětů a žen, jež se ozvou na inzerát, ale jejich zájem není péče, nýbrž pouze majetek osoby, jež je v dané chvíli v tísni a v bolestech má problém se se situací vypořádat nejen senior, ale i člověk mladší. Morálka a jakýkoli cit je výjimkou, bohužel.

2.8.17 | Pečovatelka
"Pomocná šička která absolvovala kurz pracovníka v sociálních službách" je mnohdy lepší volbou, než VŠ s diplomem v kapse, ale bez osobnostních předpokladů. Milá paní Anno, co se diabetického kómatu týká, zřejmě jste se s ničím podobným ještě nesetkala, jestliže si myslíte, že lze zaměnit se spánkem. Přesto - pečovatelka nehodnotí, ale volá RZP. A syndrom vyhoření? Víte vy vůbec o čem píšete? Myslíte si, že dobře radíte, ale to samozřejmě můžete, pokud jste osobou povolanou. A to evidentně nejste.

7.9.17 | Anna
Vzkaz pro paní reagující na můj příspěvek jako druhá v pořadí (2.8.) Nebylo mým záměrem se dotknout pomocných šiček a souhlasím , že osobnostní předpoklady může mít pro pečovatelstvví lepší než VŠ s několika doktoráty , ale věřte mi, že to je pouze jedinný z předpokladů kvalitní pečovatelky. Vzdělávání (sebevzdělávání) je při výkonu této práce úplně stejně nezbytné. Dokladem mi budiž mnoho starších příspěvků lidí, kteří si myleli že také vystačí s osobnostními předpoklady a proto jim pojmy jako psychohygiena nic neříkají výsledkem jsou příspěvky typu s větami : NEMOU DÁL,, JSEM NA POKRAJI SIL, PÉČE O MATKU SE NEGATIVNÉ PROJEVUJE NA MÉ ZDRAVÍ...... Nevím jak Vám , ale zkušenému terapeutovi tyto věty opravdu připomenou syndrom vyhoření víc než rodinnou pohodu a radost ze života. Přeji tímto všem pečujícím , aby s výběrem kvalitní pečovatelky měli opravdu šťastnou ruku a ,, přebrali" si sami kdo jim jak radí.

10.10.17 | Jana
Při hledání jistých.informací jsem přečetla i vyjádření paní pečovatelky a reakce. Mám plné právo se vzhledem k odbornosti vysokoškolského vzdělání i zkušenosti vyjádřit, ale neučiním tak.Pouze si dovolím všem, kteří se rozhodli jít cestou péče o osobu blízkou popřát dostatek sil obého druhu a štěstí, jelikož spolehlivý, empatický a solidní člověk je darem.

Co tady píšete za blbosti?Jestliže má někdo Certifikát peč. v soc. službách,tak co zpochybnujete?Je totiž rozdíl si najít nějakou hospodyni a profesion.pečovatelku!Na MPSV je částka 140kč. za hodinu.Na internetu si na vyberte organizaci a neurážejte pečovatelky!Ty totiž nekradou a jsou profesionálky!Takže vybírejte a na rodičích nešetřete!Mají důchod,příspěvek na péči a jestli je to málo,tak jim doplatte,aby jste jim vlastně vrátili tu lásku a péči co Vám dávali!Každý by chtěl jen skrblit.Hold rituál Babičky-Boženy Němcové vymizel.Protože ta babička umírala v domácím prostředí a v kruhu rodinném!A jak píšete v žádném případě profes. pečovatelka nikdy svým klientům netyká!Takže tady nepište nesmysli a neurážejte pečovatelky!!!!!!!!!!!!!!!

 
Family Point - místo pro rodinu

Obsah našich stránek je pouze doporučující povahy. Každý případ je třeba hodnotit individuálně, a proto nelze námi uveřejněné názory přejímat bez posouzení konkrétní situace. Vždy se poraďte s ošetřujícím lékařem.


partneři: