Vaše příběhy

Máte zkušenost, ať už pozitivní či negativní, týkající se péče o staršího dlouhodobě nemocného člověka, nebo s problémem související se stářím? Napište svůj příběh o vlastních zkušenostech. Nevíme-li o nich, těžko lze něco v zdravotně sociální oblasti měnit. Lze vložit i foto. V případě, že obsah nebude souviset se zadáním, včetně různých dotazníkových akcí studentů, budou mazány. Do příběhů, případným doporučením autoři webu nezasahují, jedná se vždy o vlastní zkušenost pečujícího. Napsaný příběh než vložíte, si přečtěte, překlepy totiž mohou vést k nesrozumitelnosti  a pak i hodnotný příběh lze těžko uveřejnit.


parkovaci zony v Praze

17.3.08 | Kamešová Helena
Jsem zvlášť tělesnš postižená,mám na autě invalidní znak. V Praze je parkovací zóna na Praze 1,2,3,7,zatím. Stala jsem se vězněm v Praze 3,kde bydlím a mám zaplacené parkování.Bez auta se těžce pohybuji,takže navštívit svého praktického lékaře na Praze 2 je mi znemožněno,nebo riskuji odtažení auta.Na Praze 2 mám i ortopeda, očaře, na Praze 7 zubaře. Bez auta se k těmto lékařům nedostanu a autem do těchto zón nesmím- nemám placené parkování. A to nemluvím o tom,že bych také ráda navštívila rodiny svých dcer- žijí na Praze 2,90-ti letého otce na praze 7. Zamyslete se někdo nad touto diskriminací tělesně postižených zavedením parkovacích zón, chceme a musíme se také po Praze pohybovat, i když v autě a za drahý benzín , jezdit MHD je nám znemožněno. Helena Kamešová , Praha 3
Reagovat na tento příspěvek

 

21.4.08 | Jana
Milá paní Heleno, mám také velmi těžké tělesné postižení a mohu se pohybovat pouze pomocí elektrického vozíku. Vím, jak těžký je pro nás pohyb. Protože pracuji pro Národní radu osob se zdravotním postižením ČR (NRZP), mohu Vám sdělit, jak se tato organizace zasazuje, aby Magistrát hl. m. Prahy (MHMP) zabezpečil náš volný pohyb po městě. Doprava pro vozíčkáře je ze strany MHMP zabezpečena takto: 1. MHD - zdarma: Vozíčkáři mohou používat nízkopodlažní tramvaje, autobusy a metro (tam, kde je návaznost architektonické přístupnosti stanic metra a nástupních ostrůvků), dále tzv. zelené autobusy č. 1 a 3, opatřené zvedací plošinou; Pokud chcete cestovat touto veřejnou dopravou, najdete její jízdní řády na internetu www.dpp.cz nebo v Pražské organizaci vozíčkářů (v papírové podobě). 2. Dopravou mikrobusy - zatím 8.- Kč/km, od září z velké části zdarma: tyto mikrobusy si můžete objednat na tel.: m 602 267 040 (pan Jan Popelář); 3. Individuální (soukromá) doprava - ve vlastní režii cestujícího: "Ve zřizovaných zónách placeného stání na území městských částí hl.m. Prahy jsou zachována vyhrazená stání pro osoby tělesně postižené s trvalým pobytem v těchto zónách, a to i nadále zdarma. Pro parkování mimo jim vyhrazené stání si mohou tito občané pořídit zlevněnou parkovací kartu, umožňující stání vozidla na celém vymezeném území městské části, která je určena pro osoby s trvalým pobytem v této oblasti. Pro invalidní spoluobčany, nemající ve vymezené oblasti trvalý pobyt, lze na základě oprávněné žádosti zřídit v zóně vyhrazené parkovací místo i před objekty, které jsou místem výkonu jejich povolání a to přímo na konkrétní, jimi používaná, vozidla. Každá řádně podaná žádost je vždy individuelně posuzována příslušným silničním správním úřadem a povolené vyhrazené stání je zaneseno do projektu zóny placeného stání příslušné městské části." (cituji z dopisu Ing, J. Heroudka z odboru dopravy MHMP, který byl odezvou na dopis NRZP ČR ohledně diskriminace osob se zdravotním postižením při parkování). Pokud Vám nestojí zato, abyste si zařizovala kartu jinde, než bydlíte, vztahuje se na Vás další citát z téhož dopisu: "... v zónách placeného stání jsou zahrnuty také 2% vyhrazených parkovacích míst z celkového počtu stání pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace, držitele znaku Ol, která se nacházejí zejména v blízkosti úřadů, pošt či zdravotnických zařízení."

 
Family Point - místo pro rodinu

Obsah našich stránek je pouze doporučující povahy. Každý případ je třeba hodnotit individuálně, a proto nelze námi uveřejněné názory přejímat bez posouzení konkrétní situace. Vždy se poraďte s ošetřujícím lékařem.


partneři: