Vaše příběhy

Máte zkušenost, ať už pozitivní či negativní, týkající se péče o staršího dlouhodobě nemocného člověka, nebo s problémem související se stářím? Napište svůj příběh o vlastních zkušenostech. Nevíme-li o nich, těžko lze něco v zdravotně sociální oblasti měnit. Lze vložit i foto. V případě, že obsah nebude souviset se zadáním, včetně různých dotazníkových akcí studentů, budou mazány. Do příběhů, případným doporučením autoři webu nezasahují, jedná se vždy o vlastní zkušenost pečujícího. Napsaný příběh než vložíte, si přečtěte, překlepy totiž mohou vést k nesrozumitelnosti  a pak i hodnotný příběh lze těžko uveřejnit.


Opatření proti plýtvání léků - dopis České lékárnické komoře

23.1.12 | Ing. Martina Přibylová
Dobrý den vážení !
Dne 16.ledna 2012 zveřejnila některá média informaci o zamýšleném opatření MZ ČR proti plýtvání léků - ministr Heger hovořil o 4 mld.Kč za "vyhozené" léky. Jako zamezení plýtvání navrhuje p.ministr,aby lékárny vydávaly pacientům předepsaná větší balení po částech...
Řada pacientů označila takový návrh za n e s m y s l, což je i mé osobní přesvědčení. Kriticky se k tomuto návrhu vyjádřila i Vaše komora - na stanici Radiožurnál ČR ústy Mgr.Michala Hojného. Předpokládám, že všechny argumenty,které Váš zástupce přednesl k v y d á v á n í l é k ů v j e d n o t l i v ý c h l é k á r n á c h byly zcela objektivní a nechci s nimi polemizovat.
Zarazila mě ovšem jeho argumentace v oblastech, kdy nedodržel zásadu Ševče,drž se svého kopyta.
1. Pan magistr mluvil o "individuálním dávkování léků v lůžkových zařízeních". To odpovídá skutečnosti jen částečně. Pacientům vydávají zdravotní sestry pouze léky předepsané ošetřujícím lékařem na oddělení, tedy především na léčbu diagnózy, pro kterou byl pacient hospitalizován.
Ze své osobní zkušenosti i z okolí vím, že pacient je při příjmu dotázán na léky, které trvale užívá a j e v y z v á n , aby se dostatečnou dávkou "svých" léků na pobyt v nemocnici vybavil a běžně si je také sám bere. (obecně, nechci se zabývat situacemi, kdy tomu může být jinak).
V pražské FN, kde ležel můj manžel na diabetologii - již ve stavu střední demence - mě např.požádali o dovezení urologického léku z domova. Lék převzaly sestry, ale když jsem chtěla zkontrolovat zbývající množství, ukázalo se, že manželovi podáván není. V záznamech bylo uvedeno, že "pacient má lék u sebe". Myslím,že nešlo o výjimku...
2. Mgr.Hojný ve svém vystoupení poukázal také na to,že "tato možnost by snad byla vhodná u seniorů a psychiatrických pacientů". Nechtěl (a neměl) snad říci " u n ě kt e r ý c h seniorů a u n ě k t e r ý c h psychiatrických pacientů"..?? Ani u jedné z této skupin nelze přece p l o š n ě a automaticky předpokládat, že nejsou schopni předepsané léky podle pokynů lékaře užívat. Náhled na svoji chorobu a zachovaný intelekt postačuje - a jestli chce Váš zástupce tvrdit, že tyto předpoklady u starších a duševně nemocných pacientů v ž d y chybí, potom prosím, ať se drží své odbornosti.
Rozhodně je toto vyjádření člena Vašeho představenstva vynikajícím příspěvkem k počínajícímu Roku aktivního stárnutí.
Děkuji za odpověď.

S pozdravem Ing.Martina Přibylová, dlouholetý pracovník nestátní psychiatrie (a senior)
Reagovat na tento příspěvek

  
Family Point - místo pro rodinu

Obsah našich stránek je pouze doporučující povahy. Každý případ je třeba hodnotit individuálně, a proto nelze námi uveřejněné názory přejímat bez posouzení konkrétní situace. Vždy se poraďte s ošetřujícím lékařem.


partneři: