Vaše příběhy

Máte zkušenost, ať už pozitivní či negativní, týkající se péče o staršího dlouhodobě nemocného člověka, nebo s problémem související se stářím? Napište svůj příběh o vlastních zkušenostech. Nevíme-li o nich, těžko lze něco v zdravotně sociální oblasti měnit. Lze vložit i foto. V případě, že obsah nebude souviset se zadáním, včetně různých dotazníkových akcí studentů, budou mazány. Do příběhů, případným doporučením autoři webu nezasahují, jedná se vždy o vlastní zkušenost pečujícího. Napsaný příběh než vložíte, si přečtěte, překlepy totiž mohou vést k nesrozumitelnosti  a pak i hodnotný příběh lze těžko uveřejnit.


Knížka

19.4.09 | Vladimír Sellner
Současný většinový trend, běžný nejen v České republice je referovat a zabývat se vším co je mladé, krásné, zejména mladými, zdravými a úspěšnými lidmi a to ve všech oblastech společenského dění, protože současná výkonostně konzumní společnost se stářím moc nepočítá. Smysl života potom přebírají a do značné míry přehlušují nabízené a preferované trendy. Takto podávaná a presentovaná "skutečnost" potom vytváří a zapříčiňuje kromě jiných komplikací i jistá trauma představující "osamělost" u nemalé skupiny postarších obyvatel současné rádoby moderní společnosti.
V důsledku výše popisované a tak vsugerovávané "skutečnosti" je zcela potlačován i inspirující přístup velké skupiny obyvatelstva,
encyklopedicky řazených do biologické generace po-reprodukční, což jsou 50ti letí a starší občané a takto potlačovaná objektivní realita
je jen nemnoha odborníky sledována a společensky uplatňována.
Významnou výjimku v uvedené oblasti představuje lékařka duše, paní MUDr. Tamara Tošnerová, která kromě úkolů medicinských, již po dlouhou dobu svojí publikační a osvětovou činností v mnohých sdělovacích prostředcích informuje, moderuje, přispívá a také vede k zamýšlení zejména střední generaci občanstva přijímat stáří svých rodičů a prarodičů a spojovat je se svým vlastním budoucím stářím.
Výborně napsaná kniha, kterou by měla mít ve fondu každá veřejná knihovna, je nestranným průvodcem skutečného nezidealizovaného života, kterou naplňují jednotlivé autentické příběhy, případně zkušenosti autorů, kteří se popsaným směrem vydali, protože museli, představují páteř nově zpracované a vydané publikace s názvem: "Jak si vychutnat seniorská léta" připravená, uspořádaná a doplněná paní MUDr. Tamarou Tošnerovou, vydanou v Computer Press, Brno (2009). Vladimír Sellner


Reagovat na tento příspěvek

 

19.4.09 | T.Tošnerová
Autor příspěvku je jeden z výrazně aktivních seniorů, nad jehož součastnými schopnostmi bledne i o 20 let mladší člověk. Je jedním ze spoluautorů "příběhů". Na křtu knížky byl jeho ozdobou. Budu nadšená, objevím-li podobné lidičky nejen nad 85 let…

S autorem příspěvku musím jen souhlasit!Každý člověk ,by se měl zamyslet sám nad svým chováním ke starším lidem.Mladí lidé zapomínají,že ti před nimi narození také chodili do školy,používali svůj mozek např. i k vědeckým účelúm a přece neznamená,že když sestárli,tak se s nimi už nemusí počítat.Bohužel s příchodem tzv. "svobody"se vytvořila ,ryze konzumní společnost,postrádající empatii vůči ostatním.Naučme své potomky naslouchat potřebám a přáním jiných lidí,a nám všem se bude žít mnohem líp.Autorovi tohoto příspěvku přeji mnoho plodných dnů ve zdraví a duševní svěžesti.

 
Family Point - místo pro rodinu

Obsah našich stránek je pouze doporučující povahy. Každý případ je třeba hodnotit individuálně, a proto nelze námi uveřejněné názory přejímat bez posouzení konkrétní situace. Vždy se poraďte s ošetřujícím lékařem.


partneři: