Publikace

Upozorňujeme na knížky především pro generaci 40-50+, neboť v tomto období je vyšší počet pečujících o starší rodinné příslušníky. Pozornost je věnovaná rodinám, především ženám, neboť ty jsou nejčastěji v roli pečující a mají více potíží s prožíváním emocí. Dále jsou vybírany témata související i s respitní, oddechovou péčí. Ať už se týkají beletrie, financí a ekonomií, historie, práva, psychologie, sociálních problémů, sociologie či zdravotnictví. Největší oddíl tvoří návody, postupy, specifické potřeby se zaměřením na pomoc pečujícím rodinám. I profesionálové mohou leccos zajímavého objevit.

Ovšem některá knížka by mohla být zařazená do všech oddílů, někdy je složité se rozhodnout. Knihy nezasíláme, ani nákup nezprostředkováme, jen na ně upozorňujeme.


Beletrie

Ohlédnutí za životem

Libuše Šilhanová
Ohlédnutí za životem
Na příběhu ženy, která prošla různými stadii myšlenkového vývoje a mnoha dramatickými životními peripetiemi (v mládí TBC, narodila se jí mírně handicapovaná dvojčata, v sedmdesátých letech byla neustále pod dozorem StB) lze sledovat zákruty českých dějin z pohledu člověka, který nikdy nepřestal usilovat o nalezení pravdy a který byl ochoten pro tuto pravdu snášet perzekuce a příkoří.

Vydalo nakladatelství Portál, rok vydání 2005
ISBN: 80-7367-021-6

Kniha živých

Hovory s pamětníky 2. světové války
Kniha živých
Hovory s pamětníky 2. světové války. Na dobu vlády fašistické totality vzpomínají např. letec od RAF Ladislav Sitenský nebo filmový režisér Ladislav Rychman, bývalý válečný zajatec, historik Václav Vaško, bývalý partyzán, kytarista Štěpán Rak, kameraman Jan Špáta a mnoho dalších. Vzpomínky, které je třeba zachytit, dokud ještě pamětníci žijí...

Vydalo Karmelitánské nakladatelství, rok vydání 2005
ISBN 80-7192-726-0

Neúplná mozaika

Joy Fieldingová
Neúplná mozaika
Kate Sinclairová je rodinná terapeutka, odbornice na problémy mezilidských vztahů. Poslední dobou však má pocit, že se jí vlastní život začíná rozpadat pod rukama - jako by najednou musela řešit až příliš mnoho problémů. Menopauza, konfliktní dospívající dcera, matka postižená Alzheimerovou chorobou a náhlé prudké citové vzplanutí, které by mohlo ohrozit Kateino manželství.

Vydalo nakladatelství Ikar - 2. vydání
ISBN 80-249-0591-4

Vzpomínky

Otto Wichterle
Vzpomínky
Vzpomínky jednoho z nejvýznamnějších představitelů české vědy 20. století (1913–1998) jsou svérázným svědectvím o nekonečném zápase, který musel člověk s tvůrčím přístupem k životu v nelehkém století střídajících se totalit svádět se státní mocí.

Vydalo nakladatelství Academia, rok vydání 2005 (třetí vydání)
ISBN 80-200-1345-8

Rozhovory o hranicích

Henry Cloud, John Townsend
Rozhovory o hranicích
Lidé, kteří jsou zraněni, volí jednu z následujících možností. Buď konfrontují druhého, mluví o tom, co se stalo, on se omluví, oni odpustí, znovu se otevřou a slepě důvěřují. Nebo se bojí znovu otevřít, a tak se jakémukoli rozhovoru vyhnou, drží se svého zranění a bojí se, že odpuštění by je opět učinilo zranitelnými. Chceme-li tento problém vyřešit, pak je nejjednodušší cestou k úspěchu uvědomit si následující tři skutečnosti:
Odpuštění se týká minulosti. Odpuštění znamená, že někomu nepočítáme nějaký dluh. Necháme plavat to, co nám ten druhý udělal. Na odpuštění stačí jeden... Smíření se týká přítomnosti. Dojde k němu, když se ten druhý omluví a přijme odpuštění. Na smíření je třeba dvou. Důvěra se týká budoucnosti. Týká se jak toho, co jste ochotni znovu riskovat, tak toho, čemu se otevřete. Druhý musí svým jednáním dokázat, že si důvěru zaslouží, než mu ji opět dáme.

Vydalo nakladatelství Návrat domů, rok vydání 2005
ISBN: 80-7255-120-5

Jak přežít manželství. Život začíná po 40

Willy Breinholst
Jak přežít manželství. Život začíná po 40
Na základě vlastních zkušeností nám světoznámý dánský humorista předkládá recept na šťastné soužití v manželství.

Vydalo nakladatelství IKAR, rok vydání 2005
ISBN 80-249-0559-0

Puklý čas a smích absolutní vlády

Eva Syřišťová
Puklý čas a smích absolutní vlády
Druhé, rozšířené vydání knihy docentky PhDr. Evy Syřišťové, která se zabývá výpověďmi a osudy lidí v mezních životních situacích. ¨

Vydavatel: Nakl. Tomáše Janečka, 2005 (2. upravené vydání)
ISBN: 80-85880-40-7

Pomocná slovesa srdce

Péter Esterházy
Pomocná slovesa srdce
Esterházy je neobyčejně nadaný jazykový ekvilibrista se zálibou ve využívání techniky citací z veškeré literatury, která kdy byla napsána. Nejinak je tomu i v knize Pomocná slovesa srdce, která s ohromným citem a dokonalou formou vypráví o jeho matce. V textové koláži se známý maďarský prozaik (nar. 1950) vyrovnává s její smrtí. Na knihu v podstatě navázal svým nejznámějším a nejopěvovanějším dílem Harmonia caelestis, v níž vystupuje jeho otec.

Vydalo nakladatelství Dauphin, rok vydání 2005
ISBN: 80-7272-011-2

Hugo Haas * Život je pes

Jolana Matějková
Hugo Haas * Život je pes
Život Huga Haase je velký příběh plný paradoxů. Žil na různých místech světa, ale nikdy nepřestal toužit vrátit se z emigrace domů. Byl člověkem apolitickým, a přitom politika světa byla tím, co jasně určovalo směr jeho cest. Objímal ženy, po kterých toužily tisíce mužů a přitom byl často sám. Nakonec se stal postavou, kterou často hrál – „dobrodincem chudých psů“.

Vydalo nakladatelství XYZ, rok vydání 2005
ISBN: 80-86864-18-9

Stará dáma vaří jed

Arto Paasilinna
Stará dáma vaří jed
Hrdinkou nového humoristického románu oblíbeného finského spisovatele je důstojná stará dáma, vdova po plukovníkovi Linnea Ravasková, která se všemožně obětuje svému nepovedenému synovci - prodá luxusní byt v Helsinkách, aby za něj mohla zaplatit dluhy, odevzdává jemu a jeho dvěma zlotřilým kumpánům každý měsíc důchod... Pak ji ale jednoho dne synovec nutí, aby napsala závěť - a stará dáma se vzepře.
Paasilinna je v celé Evropě populární právě proto, že dokáže poutavě a čtivě psát o vážných věcech - jako třeba o tom, že i staří lidé mají právo na život podle svých představ.

Vydalo nakladatelství Hejkal, rok vydání 2005
ISBN: 80-86026-30-2

Arcibáby aneb Živote, já nechci, abys byl vošklivej!

Marie Kubátová
Arcibáby aneb Živote, já nechci, abys byl vošklivej!
Knížka povídek, které vás pohladí po duši. Ilustrovala I. Hüttnerová

Vydalo nakladatelství Sláfka, rok vydání 2005
ISBN 80-86631-27-3

Nebezpečí, jaké je tvé jméno?

Tereza Brdečková
Nebezpečí, jaké je tvé jméno?
Chytré, ironické a často smutné fejetony o věcech, které se týkají každého z nás.

Vydalo nakladatelství Argo, rok vydání 2005
ISBN: 80-7203-666-1

Tulení žena / Slaměná židle / Podruhyně

Sue Glover
Tulení žena / Slaměná židle / Podruhyně
Vůbec poprvé má česká divadelní obec možnost poznat dílo Sue Glover, která dnes bez nadsázky patří mezi žijící klasiky skotského dramatu. Tři hry obsažené v tomto souboru představují tři různé pohledy na ženu, vztah muže a ženy a různé obrazy postavení ženy ve společnosti.

Nakladatel: Větrné mlýny, rok vydání 2005
ISBN: 80-86907-03-1

Moudrost starých Valachů

Ludmila Vráželová
Moudrost starých Valachů
Ludmila Vráželová po dobu čtyřiceti let zachycovala a zaznamenávala valašská přísloví, úsloví a jiné zajímavé slovesné projevy z oblasti Hornolidečska. Sborník vychází při příležitosti jejích osmdesátých narozenin.

Nakladatel: Dalibor Malina, rok vydání 2005
ISBN: 80-903010-6-1

Slova o laskavosti

Řada známých a neznámých
Slova o laskavosti
Knížečka plná tiché moudrosti. Přináší řadu hlubokomyslných úvah o významu laskavosti v lidském životě.

Vydalo nakladatelství Slovart, rok vydání 2005
ISBN 80-7209-654-0

Rodinná tajemství

John Bradshaw
Rodinná tajemství
Kniha vám dá informace nezbytné k pochopení vaší rodiny - a sebe samých - zcela novým způsobem.

Vydalo nakladatelství Pragma, rok vydání 2005
ISBN 80-7205-140-7

Kronika ohlášené smrti

Gabriel García Márquez
Kronika ohlášené smrti
Svou Kroniku ohlášené smrti nekoncipoval García Márquez jako kriminální román v tradičním slova smyslu. O vraždě se totiž dovídáme už na první stránce, ale nevysvobodí nás to z účasti na osudu zavražděného, o němž víme, že je nevinnou obětí předsudků a svatouškovské pseudomorálky. V tragickém příběhu kolektivní viny poznáváme až otřesně sami sebe, protože i my přihlížíme dennodenně působení zla, a i když s ním sebevíc nesouhlasíme, podléháme strachu, pohodlné lhostejnosti a mravní ochablosti, neděláme nic a stáváme se vinni.

Vydalo nakladatelství Odeon, rok vydání 2005
ISBN 80-207-1183-X

Lužanská mše

Valja Stýblová
Lužanská mše
Lužanskou mši složil Antonín Dvořák pro svého přítele a mecenáše Josefa Hlávku, vynikajícího architekta, zakladatele a prvního prezidenta České akademie věd. V životopisně laděném románu se Valja Stýblová soustředila na Hlávkovu velkou životní křižovatku, kdy poprvé dosáhl na vrchol úspěchu a slávy, ale záhy ho začala pronásledovat nepřízeň osudu. Ztratil první manželku a sám se potýkal s chorobou, která mu několik let bránila v normálním pohybu. Autorka se pokusila objasnit nejen záhadnou Hlávkovu nemoc, ale vypráví hlavně o jeho silné vůli a mimořádném talentu, které mu pomohly překonat slabost těla a znovu se vrátit na výsluní, a také se snaží osvětlit smysl Hlávkova mecenášství, v Čechách zcela výjimečného a ojedinělého.

Vydalo nakladatelství Šulc a spol., rok vydání 2005
ISBN: 8072441582

Nejsi

Eva Kantůrková
Nejsi
Osobní zpověď ve formě deníku, ve které se prolínají autorčiny vzpomínky na jejího nedávno zesnulého muže s hlubší konfesní úvahou nad napsanými romány i nad románem právě rozepsaným.

Ač knížka je staršího data, zařadila jsem ji na popud své pacientky, které značně pomohla v její podobné situaci.

Vydalo nakladatelství Hynek, rok vydání 2000
ISBN 8086202623

Naděje chodí po špičkách

Ivan Jergl
Naděje chodí po špičkách
První dva oddíly knihy dávají nahlédnout do světa těžce zdravotně postižených lidí, třetí oddíl ukazuje tematickou i stylovou šíři autorova záběru, v jehož středu zájmu je vždy nahá a pravdivá výpověď o hloubce a hranicích lidství, která je předkládána prostřednictvím příběhů postav žijících často na periferii společenského zájmu.

Nakladatel: Okamžik - sdružení pro podporu nejen nevidomých, rok vydání 2005
ISBN 80-903247-8-9

« | 1 | .. | 18 | 19 | 20 | 21 | »
Family Point - místo pro rodinu

Obsah našich stránek je pouze doporučující povahy. Každý případ je třeba hodnotit individuálně, a proto nelze námi uveřejněné názory přejímat bez posouzení konkrétní situace. Vždy se poraďte s ošetřujícím lékařem.


partneři: