Publikace

Upozorňujeme na knížky především pro generaci 40-50+, neboť v tomto období je vyšší počet pečujících o starší rodinné příslušníky. Pozornost je věnovaná rodinám, především ženám, neboť ty jsou nejčastěji v roli pečující a mají více potíží s prožíváním emocí. Dále jsou vybírany témata související i s respitní, oddechovou péčí. Ať už se týkají beletrie, financí a ekonomií, historie, práva, psychologie, sociálních problémů, sociologie či zdravotnictví. Největší oddíl tvoří návody, postupy, specifické potřeby se zaměřením na pomoc pečujícím rodinám. I profesionálové mohou leccos zajímavého objevit.

Ovšem některá knížka by mohla být zařazená do všech oddílů, někdy je složité se rozhodnout. Knihy nezasíláme, ani nákup nezprostředkováme, jen na ně upozorňujeme.


Zdravotnictví

Apnoe a další poruchy dýchání ve spánku

Karel Šonka a kolektiv
Apnoe a další poruchy dýchání ve spánku
Obstrukční spánková apnoe je časté, ale málo diagnostikované onemocnění. Představuje značné oběhové riziko a vede k signifikantnímu zkrácení života. Vyvolává často nadměrnou denní spavost se všemi jejími důsledky (nehodovost, problémy v práci atd.) a má značný sociální dopad. Přitom se jedná o onemocnění jednoduše diagnostikovatelné a většinou i úspěšně léčitelné.

Vydalo nakladatelství Grada, rok vydání 2004
ISBN 80-247-0430-7

Dejte si dvacet. Spánek pro osvěžení, odpočinek a dobrou kondici.

Rolf Degen
Dejte si dvacet. Spánek pro osvěžení, odpočinek a dobrou kondici.
Aktuální vědecké poznatky, výlety do dějin kultury a do světa zvířat i mnoho užitečných návodů k optimálnímu utváření a dokonalému načasování minispánku završují toto bezkonkurenční pojednání tématu minispánku.

Nakladatelství Pragma, rok vydání 2004
ISBN 80-7205-703-0

První pomoc 2., přepracované vydání

Jan Bydžovský
První pomoc 2., přepracované vydání
Informovanost a pohotová reakce nejsou nikde účinnější než v případě ohrožení lidského života a zdraví. Tato neocenitelná publikace, jejímž autorem je zkušený profesionální záchranář, přehledným a vyčerpávajícím způsobem seznamuje s obecnými zásadami poskytování první pomoci. Autor respektuje doporučení aktuálních směrnic pro resuscitaci ILCOR, všem potenciálním laickým zachráncům se tak dostává do rukou ucelená příručka sestavená na bázi nejnovějších poznatků. Zpracováno podle Resuscitation guidelines - nových směrnic pro resuscitaci doporučených pro výuku.

Vydalo nakladatelstvi Grada, rok vydání 2004
ISBN 80-247-0680-0


Léky, drogy, jedy

Trevor Stone, Gail Darlingtonová
Léky, drogy, jedy
Když naše tělo správně funguje, ani si jeho existenci neuvědomujeme. Když ale onemocníme, většina z nás začne hledat poučení o tom, jak pracují naše orgány. Kniha byla napsána se záměrem poskytnout čtenáři bez medicínského vzdělání základní informace o nejdůležitějších skupinách chorob a o lécích, které je léčí. Text je okořeněn humornými historkami ze života lidí, kteří bývají spojováni s objevováním léků, a vznikla tak publůikace, kterou si se zájmem přečte nemocný i zdravý. Překlad z angličtiny Vratislav Schreiber

Vydalo nakladatelství Academia, rok vydání 2004
ISBN 80-200-1065-3

Pít či nepít?

Milan Šamánek, Zuzana Urbanová
Pít či nepít?
Zájem současných lékařů o víno není náhodný, ale je založen na pozorování zdravotního stavu lidí konzumujících pravidelně víno ve srovnání s abstinenty. Že může být moderátní konzumace vína zdraví prospěšná, o tom pojednává přesvědčivě podaný výklad našeho předního kardiologa prof. MUDr. Milana Šamánka, DrSc. a jeho spolupracovnice doc. MUDr. Zuzany Urbanové, CSc. Odpovídají v něm fundovaně na veškeré dotazy týkající se správného pojetí konzumace vína.
Publikace byla vydána s podporou Vinařského fondu ČR.

Vydalo nakladatelství Radix, rok vydání 2004
ISBN 80-86031-46-2

Nezapomenu uveřejnit všechny odborné poblikace týkající se i piva či koňaku, které rozebírají alkoholické nápoje bez předsudků. Když o nich budu vědět. T.T.

Arterioskleróza. Vyhnutelné riziko

Helga Vollmer
Arterioskleróza. Vyhnutelné riziko
Tento rádce objasňuje příčiny arteriosklerotických změn srdečních a mozkových cév a ukazuje, kdo je ohrožen a jak se lze před onemocněním chránit.

Vydalo nakladatelství Pragma, rok vydání 2004
ISBN 80-7205-923-8

Hormony a lidská mysl

Vratislav Schreiber
Hormony a lidská mysl
Překvapivý vliv hormonů na psychiku odhaluje populárně-vědecká práce předního českého badatele, autora mnoha odborných knih, který se celoživotním dílem zasloužil o udržení tradice a vysoké úrovně české endokrinologie jako následovník jejího nestora profesora Charváta. Své znalosti a zkušenosti předává po vzoru slavného předchůdce srozumitelnou a přitažlivou formou. Publikaci lze proto doporučit jak odborníkům z řad studentů medicíny, endokrinologů, psychiatrů, psychologů a neurologů, tak zainteresovaným laikům.

Vydalo nakladatelství Triton, rok vydání 2004
ISBN 80-7254-433-0

Nadměrné obavy o zdraví

Praško, Pašková, Prašková
Nadměrné obavy o zdraví
Rady pro klienta a jeho rodinu
Nadměrné obavy o zdraví, v odborné terminologii tzv. somatoformní poruchy, představují skupinu problémů, kdy si klienti stěžují na tělesné příznaky, opakovaně žádají o lékařské vyšetření, avšak není nalezen žádný tělesný podklad jejich problémů. Průběh obtíží je často chronický a je spojen s dlouhotrvajícím narušením sociálního a rodinného chování. Text je doplněn řadou příkladů.

Vydalo nakladatelství Portál, rok vydání 2004
ISBN 80-7178-881-3

Otoneurologie. Diagnostika a léčba závratí

Aleš Hahn
Otoneurologie. Diagnostika a léčba závratí
Obecná část pojednává o příznacích poruch, vyšetření a problémech diferenciální diagnostiky periferního a centrálního vestibulárního syndromu. Část speciální se pak zabývá typy vestibulárních poruch, jak centrálními, tak periferními a podrobně popisuje jejich symptomatologie s novými poznatky.

Vydalo nakladatelstvi Grada, rok vydání 2004
ISBN 80-247-0510-9

Kdy je rakovina léčitelná?

Zdeněk Dienstbier
Kdy je rakovina léčitelná?
Publikace našeho předního onkologa a presidenta Ligy proti rakovině shrnuje základní body prevence onkologických onemocnění, popisuje samovyšetřovací metody, věnuje se problematice vzniku onemocnění a jeho léčby, a to především z hlediska pacientova prožívání – autor doporučuje, jak se vyrovnat se zjištěnou diagnózou a průběhem léčby, jakou zvolit životosprávu a podpůrnou léčbu v rámci rekondice, zvláštní kapitolu věnuje rodinným příslušníkům nemocného. V knize jsou uvedena práva pacientů, je také zmíněna otázka důstojného dožití pacientů v pokročilém věku.

Vydalo nakladatelství Grada, rok vydání 2003
ISBN 80-7169-303-0

Lidské tělo

Velká rodinná encyklopedie
Lidské tělo
Nová encyklopedie obsahující jasné, detailní informace usnadňující porozumění fungování lidského těla, napsané týmem odborníků. Součástí jsou i příběhy historie medicíny od antického Řecka po současnost.
Z anglického originálu Encyclopedia of the Human Body, překlad: Romana Anděrová

Vydalo nakladatelství Slovart, rok vydání 2003
ISBN 80-7209-477-7

Deprese a jak ji zvládat

Ján Praško, Hana Prašková
Deprese a jak ji zvládat
Příručka pro postižené, jejich blízké a pomáhající profese.
Depresivní porucha je onemocnění celého organismu, které postihuje tělo, náladu, myšlení i chování. Bez léčby mohou příznaky deprese trvat měsíce i léta, mohou nemocnému způsobovat velké utrpení, nebo dokonce vést k sebevraždě. Dobrá léčba však může pomoci více než osmdesáti procentům lidí trpících depresí. Autoři uvádějí základní informace o depresích a příbuzných poruchách, jejich příčinách a projevech. Představují různé typy léčby. Důraz je kladen na to, co pacient může pro překonání deprese dělat sám a jak mu může pomáhat jeho rodina a okolí.

Vydalo nakladatelství Portál, rok vydání 2003
ISBN 80-7178-809-0

Chronický únavový syndrom

Luboš Janů a kolektiv
Kniha seznamuje lékaře se soudobými poznatky o tomto chorobném stavu a s názory specialistů, je zaměřena zejména na možnosti diagnostiky a léčebného ovlivnění dostupnými prostředky moderního zdravotnictví. Autoři se neomezují jen na zavedené postupy, ale také na typy léčby, které nejsou v klinické praxi dosud zcela běžné.

Vydalo nakladatelství Triton, rok vydání 2003
ISBN 80-7254-416-0

Prevence diabetu

Štěpán Svačina
Prevence diabetu
V současné době však máme jasné důkazy, že prevence diabetu může být i farmakologická. Stojíme tak na počátku doby, kdy pandemie diabetu by za spolupráce lékařů s dobře vzdělanými pacienty mohla být zastavena. U konkrétního nemocného lze však s vysokou pravděpodobností preventivními postupy snížit pravděpodobnost výskytu diabetu již dnes.

Vydalo nakladatelství Galén, rok vydaní 2003
ISBN 80-7262-165-3

Standardy první pomoci

Pavel Srnský a kol.
Standardy první pomoci
Publikace shrnuje závazné postupy pro poskytování první pomoci laiky

Vydal Český červený kříž, rok vydání 2002

Já - o vztahu mozku, vědomí a sebeuvědomování

František Koukolík
Já - o vztahu mozku, vědomí a sebeuvědomování
František Koukolík je lékař, neuropatolog, jenž se zabývá vztahem mozku a chování. Ve své nové knize se zaměřil na starou a otevřenou otázku – jak a proč mozek tvoří vědomí a jaký je vztah mozku vědomí a sebeuvědomování. Kniha je založena jak na praktických klinických zkušenostech, tak na současné zkušenosti kognitivní a výpočetní neurovědy. Autor chápe vědomí i sebeuvědomování jako funkční systémy mozku. Kniha, kterou obohacuje velký počet klinických pozorování a obrázků, je určena lékařům, psychologům, filosofům, odborníkům počítačové vědy, zvláště pak široké vzdělané veřejnosti.

Vydalo nakladatelství Karolinum, rok vydání 2003
ISBN 80-246-07360
« | 1 | .. | 9 | 10 | 11
Family Point - místo pro rodinu

Obsah našich stránek je pouze doporučující povahy. Každý případ je třeba hodnotit individuálně, a proto nelze námi uveřejněné názory přejímat bez posouzení konkrétní situace. Vždy se poraďte s ošetřujícím lékařem.


partneři: