Senior, seniorka roku

Senior, seniorka roku
Senior, seniorka roku

(22.12.2015)

Harmonogram projektu
Partneři projektu: Hlavní město Praha, Středočeský kraj, MPSV, Svaz důchodců ČR
19.12. 2015 – Slavnostní večer v Kongresovém sále hotelu Hilton a vyhlášení vítězů
Senior roku – projekt startující kampaň, jejímž cílem je upozornit veřejnost na fenomén stárnutí, podpořit aktivní život seniorů v České republice, přispět k propagaci důstojného a naplněného života seniorů, podpořit zapojení seniorů do života komunity. Projekt chce přispět k osvětě, ke sdílení dobré praxe týkající se zapojení seniorů do každodenního života komunity, podniků a obcí.
Senior roku by i v následujících letech formou slavnostního večera a ocenění příkladů aktivního zapojení seniorů v každodenním životě či v podnikání veřejnosti připomněl jak koncept aktivního stárnutí, tak i roli MPSV, krajů, obcí, NNO při naplňování cílů politiky.

kontakt: info@seniorroku.cz

Více informací: http://www.seniorroku.cz

zpět >>>

Family Point - místo pro rodinu

Obsah našich stránek je pouze doporučující povahy. Každý případ je třeba hodnotit individuálně, a proto nelze námi uveřejněné názory přejímat bez posouzení konkrétní situace. Vždy se poraďte s ošetřujícím lékařem.


partneři: