Publikace

Upozorňujeme na knížky především pro generaci 40-50+, neboť v tomto období je vyšší počet pečujících o starší rodinné příslušníky. Pozornost je věnovaná rodinám, především ženám, neboť ty jsou nejčastěji v roli pečující a mají více potíží s prožíváním emocí. Dále jsou vybírany témata související i s respitní, oddechovou péčí. Ať už se týkají beletrie, financí a ekonomií, historie, práva, psychologie, sociálních problémů, sociologie či zdravotnictví. Největší oddíl tvoří návody, postupy, specifické potřeby se zaměřením na pomoc pečujícím rodinám. I profesionálové mohou leccos zajímavého objevit.

Ovšem některá knížka by mohla být zařazená do všech oddílů, někdy je složité se rozhodnout. Knihy nezasíláme, ani nákup nezprostředkováme, jen na ně upozorňujeme.

Vše o léčbě bolesti

Kolektiv autorů
Vše o léčbě bolesti
Kniha, která vychází ve spolupráci s Českou asociací sester, obsahuje vše, co potřebuje každá sestra vědět o léčbě bolesti. Po jejím prostudování bude čtenář znát hlavní teorie mechanizmu vzniku a šíření bolesti a nejčastější překážky její úspěšné léčby. Naučí se používat jednotlivé hodnotící škály a rozeznávat neverbální projevy bolesti, bude znát léky proti bolesti od NSAID, opiodiů a adjuvantních analgetik, přes lokální anestetika až po analgezii řízenou pacientem. Publikace obsahuje také nefarmakologické možnosti léčby bolesti. Autoři zařadili i poznatky specifické pro léčbu bolesti u dětí, seniorů a pacientů a s lékovou závislostí. Praktické návody pomohou zlepšit péči o pacienty s bolestí.

Vydalo nakladatelství Grada, rok vydání 2006
ISBN: 80-247-1720-4

Family Point - místo pro rodinu

Obsah našich stránek je pouze doporučující povahy. Každý případ je třeba hodnotit individuálně, a proto nelze námi uveřejněné názory přejímat bez posouzení konkrétní situace. Vždy se poraďte s ošetřujícím lékařem.


partneři: