Publikace

Upozorňujeme na knížky především pro generaci 40-50+, neboť v tomto období je vyšší počet pečujících o starší rodinné příslušníky. Pozornost je věnovaná rodinám, především ženám, neboť ty jsou nejčastěji v roli pečující a mají více potíží s prožíváním emocí. Dále jsou vybírany témata související i s respitní, oddechovou péčí. Ať už se týkají beletrie, financí a ekonomií, historie, práva, psychologie, sociálních problémů, sociologie či zdravotnictví. Největší oddíl tvoří návody, postupy, specifické potřeby se zaměřením na pomoc pečujícím rodinám. I profesionálové mohou leccos zajímavého objevit.

Ovšem některá knížka by mohla být zařazená do všech oddílů, někdy je složité se rozhodnout. Knihy nezasíláme, ani nákup nezprostředkováme, jen na ně upozorňujeme.

Úspěšná péče o člověka s demencí

Jitka M. Zgola
Úspěšná péče o člověka s demencí
Publikace podává nejen technické návody, ale hledá též odpověď na otázku, proč se nemocný člověk chová tak, jak se chová, jak mu můžeme porozumět, a tím i pomoci. Jde o odbornou publikaci určenou profesionálním pečovatelům z geriatrických zařízení, zdra zdravotnických i sociálních, studentům i rodinným příslušníkům. Knihu lze použít i pro oblast péče o osoby s jiným závažným postižením.

Vydalo nakladatelství Grada, rok vydaní 2003
ISBN 80-247-0183-9Family Point - místo pro rodinu

Obsah našich stránek je pouze doporučující povahy. Každý případ je třeba hodnotit individuálně, a proto nelze námi uveřejněné názory přejímat bez posouzení konkrétní situace. Vždy se poraďte s ošetřujícím lékařem.


partneři: