Publikace

Upozorňujeme na knížky především pro generaci 40-50+, neboť v tomto období je vyšší počet pečujících o starší rodinné příslušníky. Pozornost je věnovaná rodinám, především ženám, neboť ty jsou nejčastěji v roli pečující a mají více potíží s prožíváním emocí. Dále jsou vybírany témata související i s respitní, oddechovou péčí. Ať už se týkají beletrie, financí a ekonomií, historie, práva, psychologie, sociálních problémů, sociologie či zdravotnictví. Největší oddíl tvoří návody, postupy, specifické potřeby se zaměřením na pomoc pečujícím rodinám. I profesionálové mohou leccos zajímavého objevit.

Ovšem některá knížka by mohla být zařazená do všech oddílů, někdy je složité se rozhodnout. Knihy nezasíláme, ani nákup nezprostředkováme, jen na ně upozorňujeme.

Těžká rozhodnutí

Hillary Rodhamová Clintonová
Těžká rozhodnutí
Hillary Rodhamová Clintonová sloužila jako americká ministryně zahraničí v letech 2009 až 2013. Předtím téměř čtyři desetiletí působila ve veřejném životě v roli právničky, advokátky, První dámy Spojených států a senátorky za stát New York. Je autorkou několika úspěšných knih, včetně memoárů Živá historie (Living History) a průlomové práce na téma výchovy dětí It Takes a Village (Chce to celou vesnici)..,

Ikar, 2015

Family Point - místo pro rodinu

Obsah našich stránek je pouze doporučující povahy. Každý případ je třeba hodnotit individuálně, a proto nelze námi uveřejněné názory přejímat bez posouzení konkrétní situace. Vždy se poraďte s ošetřujícím lékařem.


partneři: