Publikace

Upozorňujeme na knížky především pro generaci 40-50+, neboť v tomto období je vyšší počet pečujících o starší rodinné příslušníky. Pozornost je věnovaná rodinám, především ženám, neboť ty jsou nejčastěji v roli pečující a mají více potíží s prožíváním emocí. Dále jsou vybírany témata související i s respitní, oddechovou péčí. Ať už se týkají beletrie, financí a ekonomií, historie, práva, psychologie, sociálních problémů, sociologie či zdravotnictví. Největší oddíl tvoří návody, postupy, specifické potřeby se zaměřením na pomoc pečujícím rodinám. I profesionálové mohou leccos zajímavého objevit.

Ovšem některá knížka by mohla být zařazená do všech oddílů, někdy je složité se rozhodnout. Knihy nezasíláme, ani nákup nezprostředkováme, jen na ně upozorňujeme.

Švestka

J. Cimrman, L. Smoljak, Z. Svěrák
Švestka
Jevištní sklerotikon. Jsme svědky rozhovorů mezi Přemyslem Hájkem, vechtrem v. v. , jeho bratrancem, dále mladým vechtrem, horolezcem Sváťou Pulcem, členem KČT Edou Wasserfallem, služkou Emilkou Najbrtovou, venkovankou Andulkou Šafářovou a úřednikem Kryštofem Nastoupilem.
Nezapomenutelné je vyjádření profesora Smoljaka, že k neduhům stáří, postihujícím především intelektuály patří podle Cimrmana dvě vady komplementarně spojené: neschopnost udržet myšlenku a naopak neschopnost myšlenku opustit.

(Premiéra hry 14.11.1997 v Žižkovském divadle Járy Cimrmana)
Vydalo nakladatelství Paseka, rok vydání 1999
ISBN 80-7185-215-5

Family Point - místo pro rodinu

Obsah našich stránek je pouze doporučující povahy. Každý případ je třeba hodnotit individuálně, a proto nelze námi uveřejněné názory přejímat bez posouzení konkrétní situace. Vždy se poraďte s ošetřujícím lékařem.


partneři: