Publikace

Upozorňujeme na knížky především pro generaci 40-50+, neboť v tomto období je vyšší počet pečujících o starší rodinné příslušníky. Pozornost je věnovaná rodinám, především ženám, neboť ty jsou nejčastěji v roli pečující a mají více potíží s prožíváním emocí. Dále jsou vybírany témata související i s respitní, oddechovou péčí. Ať už se týkají beletrie, financí a ekonomií, historie, práva, psychologie, sociálních problémů, sociologie či zdravotnictví. Největší oddíl tvoří návody, postupy, specifické potřeby se zaměřením na pomoc pečujícím rodinám. I profesionálové mohou leccos zajímavého objevit.

Ovšem některá knížka by mohla být zařazená do všech oddílů, někdy je složité se rozhodnout. Knihy nezasíláme, ani nákup nezprostředkováme, jen na ně upozorňujeme.

Supervize v pomáhajících profesích

Hawkins, Shohet
Supervize v pomáhajících profesích
Problematika kvality péče a vztahové roviny v pomáhajících profesích je stále v popředí zájmu.
Přední britští autoři nabízejí stručnou a přehlednou příručku supervize, která je základním a nepostradatelným nástrojem odborného růstu a řízení pracovníků v oblasti pomáhajících profesí. Ukazují, k čemu supervize slouží, co od ní může očekávat ten, kdo je supervidován, a jak se stát dobrým supervizorem. Kniha může zároveň sloužit jako příručka pro výcvikový kurs supervizorů

Vydalo nakladatelství Portál, rok vydání 2004
ISBN 80-7178-715-9


Život bez bariérFamily Point - místo pro rodinu

Obsah našich stránek je pouze doporučující povahy. Každý případ je třeba hodnotit individuálně, a proto nelze námi uveřejněné názory přejímat bez posouzení konkrétní situace. Vždy se poraďte s ošetřujícím lékařem.


partneři: