Publikace

Upozorňujeme na knížky především pro generaci 40-50+, neboť v tomto období je vyšší počet pečujících o starší rodinné příslušníky. Pozornost je věnovaná rodinám, především ženám, neboť ty jsou nejčastěji v roli pečující a mají více potíží s prožíváním emocí. Dále jsou vybírany témata související i s respitní, oddechovou péčí. Ať už se týkají beletrie, financí a ekonomií, historie, práva, psychologie, sociálních problémů, sociologie či zdravotnictví. Největší oddíl tvoří návody, postupy, specifické potřeby se zaměřením na pomoc pečujícím rodinám. I profesionálové mohou leccos zajímavého objevit.

Ovšem některá knížka by mohla být zařazená do všech oddílů, někdy je složité se rozhodnout. Knihy nezasíláme, ani nákup nezprostředkováme, jen na ně upozorňujeme.

Sociální práce se seniory v kontextu kritické gerontologie

Kateřina Kubalčíková a kol
Sociální práce se seniory v kontextu kritické gerontologie
Masarykova univerzita vydala novou publikaci "Sociální práce se seniory v kontextu kritické gerontologie" (Kateřina Kubalčíková a kol.). Cílem knihy je diskutovat možnosti sociální práce při poskytováním pomoci starším lidem. Východiskem pro tuto diskusi je koncept kritické gerontologie, který akcentuje význam posilování role klienta při řešení obtížných životních situací, zejména pokud dochází k omezení funkčního potenciálu jedince a potřebě asistence druhé osoby při uspokojování potřeb. Koncept kritické gerontologie současně generuje tezi, že závislost nelze chápat pouze jako objektivní stav způsobený snížením funkčnosti, ale vznik závislosti mohou determinovat životní podmínky starších lidí. Sociální práce může riziko vzniku sociálně konstruované závislosti stejně tak posilovat jako eliminovat.

Vyd. 1. Brno : Masarykova univerzita, 2015

Family Point - místo pro rodinu

Obsah našich stránek je pouze doporučující povahy. Každý případ je třeba hodnotit individuálně, a proto nelze námi uveřejněné názory přejímat bez posouzení konkrétní situace. Vždy se poraďte s ošetřujícím lékařem.


partneři: