Publikace

Upozorňujeme na knížky především pro generaci 40-50+, neboť v tomto období je vyšší počet pečujících o starší rodinné příslušníky. Pozornost je věnovaná rodinám, především ženám, neboť ty jsou nejčastěji v roli pečující a mají více potíží s prožíváním emocí. Dále jsou vybírany témata související i s respitní, oddechovou péčí. Ať už se týkají beletrie, financí a ekonomií, historie, práva, psychologie, sociálních problémů, sociologie či zdravotnictví. Největší oddíl tvoří návody, postupy, specifické potřeby se zaměřením na pomoc pečujícím rodinám. I profesionálové mohou leccos zajímavého objevit.

Ovšem některá knížka by mohla být zařazená do všech oddílů, někdy je složité se rozhodnout. Knihy nezasíláme, ani nákup nezprostředkováme, jen na ně upozorňujeme.

Sestra - o životní ceste ženy, která dala svému povolání nový smysl

Jarmila Škubová, Helena Chvátalová
Sestra - o životní ceste ženy, která dala svému povolání nový smysl
Kniha je věnovaná jedné z největších osobnosti českého ošetřovatelství - Martě Staňkové Dobře ji znaly a znají dvě generace českých zdravotních sester - byla u všeho, co se v profesi za posledních 50 let událo. Jako první sestra u nás dosáhla docentury, jen její úmrtí zabránilo, aby získala titul nejvyšší. Svou profesní cestu završila jako vysokoškolská učitelka v Ústavu teorie a praxe ošetřovatelství 1. lékařské fakulty UK.

Vydalo NCONZO Brno, rok vydání 2004

Život bez bariérFamily Point - místo pro rodinu

Obsah našich stránek je pouze doporučující povahy. Každý případ je třeba hodnotit individuálně, a proto nelze námi uveřejněné názory přejímat bez posouzení konkrétní situace. Vždy se poraďte s ošetřujícím lékařem.


partneři: