Publikace

Upozorňujeme na knížky především pro generaci 40-50+, neboť v tomto období je vyšší počet pečujících o starší rodinné příslušníky. Pozornost je věnovaná rodinám, především ženám, neboť ty jsou nejčastěji v roli pečující a mají více potíží s prožíváním emocí. Dále jsou vybírany témata související i s respitní, oddechovou péčí. Ať už se týkají beletrie, financí a ekonomií, historie, práva, psychologie, sociálních problémů, sociologie či zdravotnictví. Největší oddíl tvoří návody, postupy, specifické potřeby se zaměřením na pomoc pečujícím rodinám. I profesionálové mohou leccos zajímavého objevit.

Ovšem některá knížka by mohla být zařazená do všech oddílů, někdy je složité se rozhodnout. Knihy nezasíláme, ani nákup nezprostředkováme, jen na ně upozorňujeme.

Rádce spotřebitele 1. Rizika při nákupu zboží

Libor Dupal, Irena Michalová, Karel Novák
Rádce spotřebitele 1. Rizika při nákupu zboží
Příručka vám poskytne následující informace: jaké informace je prodávající povinen poskytnout, jak musí prodávající předvést výrobek, na co si dát pozor při koupi výrobku s následující dodávkou nebo výrobků použitých, jak má probíhat převzetí výrobku, kdo nese odpovědnost za vady a kde a jak uplatňovat reklamaci, jaká je záruční doba pro uplatnění reklamace po nabytí, co mohu v rámci reklamace požadovat, jak probíhá soudní domáhání se práv

Vydalo nakladatelství PC Books, rok vydání 2005
ISBN: 80-251-0507-5

Život bez bariérFamily Point - místo pro rodinu

Obsah našich stránek je pouze doporučující povahy. Každý případ je třeba hodnotit individuálně, a proto nelze námi uveřejněné názory přejímat bez posouzení konkrétní situace. Vždy se poraďte s ošetřujícím lékařem.


partneři: