Publikace

Upozorňujeme na knížky především pro generaci 40-50+, neboť v tomto období je vyšší počet pečujících o starší rodinné příslušníky. Pozornost je věnovaná rodinám, především ženám, neboť ty jsou nejčastěji v roli pečující a mají více potíží s prožíváním emocí. Dále jsou vybírany témata související i s respitní, oddechovou péčí. Ať už se týkají beletrie, financí a ekonomií, historie, práva, psychologie, sociálních problémů, sociologie či zdravotnictví. Největší oddíl tvoří návody, postupy, specifické potřeby se zaměřením na pomoc pečujícím rodinám. I profesionálové mohou leccos zajímavého objevit.

Ovšem některá knížka by mohla být zařazená do všech oddílů, někdy je složité se rozhodnout. Knihy nezasíláme, ani nákup nezprostředkováme, jen na ně upozorňujeme.

Psychózy

Ondřej Pěč, Václava Probstová
Psychózy
Publikace uspořádaná a iniciovaná editory Ondřejem Pěčem a Václavou Probstovou (kteří jsou i autoři jednotlivých kapitol) poskytuje přehled o pohledu skupiny odborníků z České a Slovenské republiky a Holandska na teorii a praxi psychoterapie, psychiatrické rehabilitace a systému péče u lidí s psychózou. Text je členěn do 3 částí - zpracování tématu z hlediska jednotlivce, skupiny a nakonec z perspektivy systému (rodiny, komunity, společnosti). Uveden je skutečným příběhem Tadeáše a jednotliví autoři komentují tento příběh z pohledu přístupů, kterými se ve své praxi zabývají. V textech je zdůrazněna nezbytnost integrativního přístupu v terapii psychotického onemocnění.

Vydalo nakladatelství Triton, 2009
ISBN: 978-80-7387-253-3

Život bez bariérFamily Point - místo pro rodinu

Obsah našich stránek je pouze doporučující povahy. Každý případ je třeba hodnotit individuálně, a proto nelze námi uveřejněné názory přejímat bez posouzení konkrétní situace. Vždy se poraďte s ošetřujícím lékařem.


partneři: