Publikace

Upozorňujeme na knížky především pro generaci 40-50+, neboť v tomto období je vyšší počet pečujících o starší rodinné příslušníky. Pozornost je věnovaná rodinám, především ženám, neboť ty jsou nejčastěji v roli pečující a mají více potíží s prožíváním emocí. Dále jsou vybírany témata související i s respitní, oddechovou péčí. Ať už se týkají beletrie, financí a ekonomií, historie, práva, psychologie, sociálních problémů, sociologie či zdravotnictví. Největší oddíl tvoří návody, postupy, specifické potřeby se zaměřením na pomoc pečujícím rodinám. I profesionálové mohou leccos zajímavého objevit.

Ovšem některá knížka by mohla být zařazená do všech oddílů, někdy je složité se rozhodnout. Knihy nezasíláme, ani nákup nezprostředkováme, jen na ně upozorňujeme.

Přežívání

Barbora Vysloužilová
Přežívání
Soubor osmi příběhů, které se vzájemně prolínají. Jedná se o výjimečná životní období lidí obyčejných i neobyčejných. Najdeme zde lásku, štěstí, neštěstí, radost, smutek, spravedlnost, bezpráví, život i smrt... Celá kniha je zasazena do současnosti, ale lze ji přijmout v jakékoli době. Někdy prostě není vše, jak se zdá být, a vždy se najdou věci, které nás překvapí....

Nakladatelství Repronis, 2014
ISBN: 978-80-7329-384-0

Family Point - místo pro rodinu

Obsah našich stránek je pouze doporučující povahy. Každý případ je třeba hodnotit individuálně, a proto nelze námi uveřejněné názory přejímat bez posouzení konkrétní situace. Vždy se poraďte s ošetřujícím lékařem.


partneři: