Publikace

Upozorňujeme na knížky především pro generaci 40-50+, neboť v tomto období je vyšší počet pečujících o starší rodinné příslušníky. Pozornost je věnovaná rodinám, především ženám, neboť ty jsou nejčastěji v roli pečující a mají více potíží s prožíváním emocí. Dále jsou vybírany témata související i s respitní, oddechovou péčí. Ať už se týkají beletrie, financí a ekonomií, historie, práva, psychologie, sociálních problémů, sociologie či zdravotnictví. Největší oddíl tvoří návody, postupy, specifické potřeby se zaměřením na pomoc pečujícím rodinám. I profesionálové mohou leccos zajímavého objevit.

Ovšem některá knížka by mohla být zařazená do všech oddílů, někdy je složité se rozhodnout. Knihy nezasíláme, ani nákup nezprostředkováme, jen na ně upozorňujeme.

Právní průvodce pečujících 2012

Radka Pešlová
Právní průvodce pečujících 2012
Autorka (mgr. Radka Pešlová) v ní shrnula veškeré informace o změnách, které platí od ledna 2012, a cenné rady pro pečující osoby – například jak vymáhat svá práva, jaké zbraně lze užít při jednání s úřady, upozornění na časté triky poskytovatelů sociální péče apod. Plný text si lze bezplatně stáhnout.

Vydavatel: Brno - Moravskoslezský kruh, 2012 (Pečuj doma)
ISBN 978-80-260-1924-4.

Family Point - místo pro rodinu

Obsah našich stránek je pouze doporučující povahy. Každý případ je třeba hodnotit individuálně, a proto nelze námi uveřejněné názory přejímat bez posouzení konkrétní situace. Vždy se poraďte s ošetřujícím lékařem.


partneři: