Publikace

Upozorňujeme na knížky především pro generaci 40-50+, neboť v tomto období je vyšší počet pečujících o starší rodinné příslušníky. Pozornost je věnovaná rodinám, především ženám, neboť ty jsou nejčastěji v roli pečující a mají více potíží s prožíváním emocí. Dále jsou vybírany témata související i s respitní, oddechovou péčí. Ať už se týkají beletrie, financí a ekonomií, historie, práva, psychologie, sociálních problémů, sociologie či zdravotnictví. Největší oddíl tvoří návody, postupy, specifické potřeby se zaměřením na pomoc pečujícím rodinám. I profesionálové mohou leccos zajímavého objevit.

Ovšem některá knížka by mohla být zařazená do všech oddílů, někdy je složité se rozhodnout. Knihy nezasíláme, ani nákup nezprostředkováme, jen na ně upozorňujeme.

POSKYTOVATEL PRACOVNĚLÉKAŘSKÝCH SLUŽEB

www.poskytovatel-pls.cz (Pod vedením JUDr. Anny Janáková spolupracují JUDr. Eva Dandová; Ing. Daniela Horníčková;
Pod vedením JUDr. Anny Janáková spolupracují: JUDr. Eva Dandová; Ing. Daniela Horníčková; JUDr. Ivo Krýsa; Ph.D., LL.M.; MUDr. Dana Kuklová, CSc.; RNDr. Jitka Chmelíková; MUDr. Květa Švábová, CSc.; MUDr. Michaela Krchová

přehledný výklad problematiky, výklad souvisejících otázek - zajišťování BOZP, spolupráce s poskytovateli zdravotní péče, se zaměstnavateli a zaměstnanci, vyřizování stížností, ukládání a další příslušné právní předpisy, vzory písemností a dokumentů, odpovědní servis
Díky on-line zpracování je možné obsah neustále doplňovat a aktualizovat. To umožňuje čtenářům seznámit se s novými poznatky ihned po novelizaci předpisů či po vydání předpisů nových. Našim čtenářům garantujeme, že informace odpovídají platnému právnímu řádu.

www.poskytovatel-pls.cz

Family Point - místo pro rodinu

Obsah našich stránek je pouze doporučující povahy. Každý případ je třeba hodnotit individuálně, a proto nelze námi uveřejněné názory přejímat bez posouzení konkrétní situace. Vždy se poraďte s ošetřujícím lékařem.


partneři: