Publikace

Upozorňujeme na knížky především pro generaci 40-50+, neboť v tomto období je vyšší počet pečujících o starší rodinné příslušníky. Pozornost je věnovaná rodinám, především ženám, neboť ty jsou nejčastěji v roli pečující a mají více potíží s prožíváním emocí. Dále jsou vybírany témata související i s respitní, oddechovou péčí. Ať už se týkají beletrie, financí a ekonomií, historie, práva, psychologie, sociálních problémů, sociologie či zdravotnictví. Největší oddíl tvoří návody, postupy, specifické potřeby se zaměřením na pomoc pečujícím rodinám. I profesionálové mohou leccos zajímavého objevit.

Ovšem některá knížka by mohla být zařazená do všech oddílů, někdy je složité se rozhodnout. Knihy nezasíláme, ani nákup nezprostředkováme, jen na ně upozorňujeme.

Pomýšlíte na důchod?

Vladimír Voříšek
Pomýšlíte na důchod?
Kniha je aktuálně zpracovaným přehledným průvodcem občana po státním systému důchodového pojištění. Obsáhlá kapitola je věnována samotnému výpočtu výše důchodu a všechny postupy jsou vysvětleny pomocí praktických příkladů. Publikace je určena všem občanům předdůchodového věku, kteří se chtějí v problematice zorientovat a tak přistoupit aktivně k další části svého života. Poslouží dobře i zaměstnavatelům, personalistům a zaměstnancům správ sociálního zabezpečení.

Vydalo nakladatelství ASPI, 2007
ISBN 978-80-7357-318-8

Život bez bariérFamily Point - místo pro rodinu

Obsah našich stránek je pouze doporučující povahy. Každý případ je třeba hodnotit individuálně, a proto nelze námi uveřejněné názory přejímat bez posouzení konkrétní situace. Vždy se poraďte s ošetřujícím lékařem.


partneři: