Publikace

Upozorňujeme na knížky především pro generaci 40-50+, neboť v tomto období je vyšší počet pečujících o starší rodinné příslušníky. Pozornost je věnovaná rodinám, především ženám, neboť ty jsou nejčastěji v roli pečující a mají více potíží s prožíváním emocí. Dále jsou vybírany témata související i s respitní, oddechovou péčí. Ať už se týkají beletrie, financí a ekonomií, historie, práva, psychologie, sociálních problémů, sociologie či zdravotnictví. Největší oddíl tvoří návody, postupy, specifické potřeby se zaměřením na pomoc pečujícím rodinám. I profesionálové mohou leccos zajímavého objevit.

Ovšem některá knížka by mohla být zařazená do všech oddílů, někdy je složité se rozhodnout. Knihy nezasíláme, ani nákup nezprostředkováme, jen na ně upozorňujeme.

Nezoufejte! V každé rodině je něco...

Ivan Krejčí
Nezoufejte! V každé rodině je něco...
Po úspěchu knížky Nezoufejte! Jsou ještě horší děti než ty vaše se autor rozhodl vyřídit si i pár účtů s celou rodinou. Učinil tak ve stejném duchu, vtipně a s nadhledem a nezapomněl glosovat i aktuální starosti a události, v dobré víře, že po přečtení se čtenáři bude život v jeho vlastní rodině jevit snesitelnější.

Vydalo nakladatelství Ivo Železný, rok vydání 2003
ISBN:80-237-3773-2

Family Point - místo pro rodinu

Obsah našich stránek je pouze doporučující povahy. Každý případ je třeba hodnotit individuálně, a proto nelze námi uveřejněné názory přejímat bez posouzení konkrétní situace. Vždy se poraďte s ošetřujícím lékařem.


partneři: