Publikace

Upozorňujeme na knížky především pro generaci 40-50+, neboť v tomto období je vyšší počet pečujících o starší rodinné příslušníky. Pozornost je věnovaná rodinám, především ženám, neboť ty jsou nejčastěji v roli pečující a mají více potíží s prožíváním emocí. Dále jsou vybírany témata související i s respitní, oddechovou péčí. Ať už se týkají beletrie, financí a ekonomií, historie, práva, psychologie, sociálních problémů, sociologie či zdravotnictví. Největší oddíl tvoří návody, postupy, specifické potřeby se zaměřením na pomoc pečujícím rodinám. I profesionálové mohou leccos zajímavého objevit.

Ovšem některá knížka by mohla být zařazená do všech oddílů, někdy je složité se rozhodnout. Knihy nezasíláme, ani nákup nezprostředkováme, jen na ně upozorňujeme.

Mezigenerační solidarita

Ivo Možný a kol.
Prezentovaný výzkum byl realizovaný jako Projekt 5 Mezigenerační solidarita výzkumného tématu Celkové směřování sociální politiky šetřením tří generací žen (dcery, matky, babičky) na českém vzorku. Zpráva přínáší zároveň mezinárodní srovnání s obdobně koncipovaným výzkumem na analogické populaci dcer, matek a babiček v Německu a v Turecku v letech 1999 a 2000.
Šest kultur je v tomoto projektu reprezentováno šesti národními soubory z Německa, Turecka, Izraele, Korejské republiky, Indonézie a Čínské lidové republiky. Český projekt získal v roce 2001 status přidruženého projektu, podobně jako projekty analogických výzkumů ve Francii, Norsku, Nigerii a dalších zemí, které se přidružily později.

vydal VÚPSV Praha , výzkumné centrum Brno, rok vydání 2004
Zdroj informace: www.vupsv.cz, odkaz Publikace, Výzkumné zprávy, Rok 2004

Jedná se o velmi zajimavou a hodnotnou výzkumnou zprávu z mezinárodního srovnávacího výzkumu "Hodnota dětí a mezigenerační solidarita". Byť se nejedná o publikaci v pravém slova smyslu.

Život bez bariérFamily Point - místo pro rodinu

Obsah našich stránek je pouze doporučující povahy. Každý případ je třeba hodnotit individuálně, a proto nelze námi uveřejněné názory přejímat bez posouzení konkrétní situace. Vždy se poraďte s ošetřujícím lékařem.


partneři: