Publikace

Upozorňujeme na knížky především pro generaci 40-50+, neboť v tomto období je vyšší počet pečujících o starší rodinné příslušníky. Pozornost je věnovaná rodinám, především ženám, neboť ty jsou nejčastěji v roli pečující a mají více potíží s prožíváním emocí. Dále jsou vybírany témata související i s respitní, oddechovou péčí. Ať už se týkají beletrie, financí a ekonomií, historie, práva, psychologie, sociálních problémů, sociologie či zdravotnictví. Největší oddíl tvoří návody, postupy, specifické potřeby se zaměřením na pomoc pečujícím rodinám. I profesionálové mohou leccos zajímavého objevit.

Ovšem některá knížka by mohla být zařazená do všech oddílů, někdy je složité se rozhodnout. Knihy nezasíláme, ani nákup nezprostředkováme, jen na ně upozorňujeme.

Metabolický syndrom a prevence srdečně-cévních nemocí

Martin Matoulek a Hana Rosolová
Metabolický syndrom a prevence srdečně-cévních nemocí
Metabolický syndrom je definován jako soubor rizikových faktorů, které se
často vyskytují společně. Jedná se o současný výskyt nadváhy nebo obezity
břišního typu, vyššího krevního tlaku, poruchy metabolismu tuků a poruchy
metabolismu cukru. Nemocní s metabolickým syndromem pak mají vysoké
riziko nejen předčasné aterosklerózy a srdečně-cévních chorob, ale také
cukrovky 2. typu.

Nakladatel: Mladá fronta, 2012
ISBN: 978-80-204-2546-1

Život bez bariérFamily Point - místo pro rodinu

Obsah našich stránek je pouze doporučující povahy. Každý případ je třeba hodnotit individuálně, a proto nelze námi uveřejněné názory přejímat bez posouzení konkrétní situace. Vždy se poraďte s ošetřujícím lékařem.


partneři: