Publikace

Upozorňujeme na knížky především pro generaci 40-50+, neboť v tomto období je vyšší počet pečujících o starší rodinné příslušníky. Pozornost je věnovaná rodinám, především ženám, neboť ty jsou nejčastěji v roli pečující a mají více potíží s prožíváním emocí. Dále jsou vybírany témata související i s respitní, oddechovou péčí. Ať už se týkají beletrie, financí a ekonomií, historie, práva, psychologie, sociálních problémů, sociologie či zdravotnictví. Největší oddíl tvoří návody, postupy, specifické potřeby se zaměřením na pomoc pečujícím rodinám. I profesionálové mohou leccos zajímavého objevit.

Ovšem některá knížka by mohla být zařazená do všech oddílů, někdy je složité se rozhodnout. Knihy nezasíláme, ani nákup nezprostředkováme, jen na ně upozorňujeme.

Manželská poradna aneb Tam kde vlastní síly nestačí

Petra Šmolka, Daniel Pacek
Manželská poradna aneb Tam kde vlastní síly nestačí
Společná publikace dvou autorů – psychologa a novináře – vás formou dialogů mezi klientem
a manželským poradcem provede základními oblastmi partnerského, manželského a rodinného soužití. Každý příběh je shrnut do „desatera“ návodů, jak se lze s popisovaným typem trápení vyrovnat. Knížka může být užitečnou inspirací pro každého, kdo v rodině žije, chystá se ji založit nebo se kdysi alespoň do nějaké rodiny narodil.

Vydalo nakladatelství Grada, 2006

Family Point - místo pro rodinu

Obsah našich stránek je pouze doporučující povahy. Každý případ je třeba hodnotit individuálně, a proto nelze námi uveřejněné názory přejímat bez posouzení konkrétní situace. Vždy se poraďte s ošetřujícím lékařem.


partneři: