Publikace

Upozorňujeme na knížky především pro generaci 40-50+, neboť v tomto období je vyšší počet pečujících o starší rodinné příslušníky. Pozornost je věnovaná rodinám, především ženám, neboť ty jsou nejčastěji v roli pečující a mají více potíží s prožíváním emocí. Dále jsou vybírany témata související i s respitní, oddechovou péčí. Ať už se týkají beletrie, financí a ekonomií, historie, práva, psychologie, sociálních problémů, sociologie či zdravotnictví. Největší oddíl tvoří návody, postupy, specifické potřeby se zaměřením na pomoc pečujícím rodinám. I profesionálové mohou leccos zajímavého objevit.

Ovšem některá knížka by mohla být zařazená do všech oddílů, někdy je složité se rozhodnout. Knihy nezasíláme, ani nákup nezprostředkováme, jen na ně upozorňujeme.

Manuálek o násilí

Helena Haškovcová
Manuálek o násilí
Autorka čtenáře seznamuje např. s druhy týrání a jeho následky, zamýšlí se nad tím, kdo se může stát obětí násilí a kde se v člověku bere zlo, blíže přestavuje školní, rodinné, institucionální, mediální násilí a násilí na pracovišti. Prostor je vzhledem k zaměření publikace věnován násilí ve zdravotnictví (zdravotníci jako oběť, jak se zdravotníci mají chovat k agresorovi, jak se zdravotníci mají chovat k oběti násilí, zdravotníci jako pachatelé násilí).

Vydavatel:NCO NZO, rok vydání 2004
ISBN:807013397X


Život bez bariérFamily Point - místo pro rodinu

Obsah našich stránek je pouze doporučující povahy. Každý případ je třeba hodnotit individuálně, a proto nelze námi uveřejněné názory přejímat bez posouzení konkrétní situace. Vždy se poraďte s ošetřujícím lékařem.


partneři: