Publikace

Upozorňujeme na knížky především pro generaci 40-50+, neboť v tomto období je vyšší počet pečujících o starší rodinné příslušníky. Pozornost je věnovaná rodinám, především ženám, neboť ty jsou nejčastěji v roli pečující a mají více potíží s prožíváním emocí. Dále jsou vybírany témata související i s respitní, oddechovou péčí. Ať už se týkají beletrie, financí a ekonomií, historie, práva, psychologie, sociálních problémů, sociologie či zdravotnictví. Největší oddíl tvoří návody, postupy, specifické potřeby se zaměřením na pomoc pečujícím rodinám. I profesionálové mohou leccos zajímavého objevit.

Ovšem některá knížka by mohla být zařazená do všech oddílů, někdy je složité se rozhodnout. Knihy nezasíláme, ani nákup nezprostředkováme, jen na ně upozorňujeme.

Manuál programu Dobrovolníci v nemocnicích

Jiří Tošner
Manuál programu Dobrovolníci v nemocnicích
Praktický průvodce programem Dobrovolníci v nemocnicích", který vydalo Dobrovolnické centrum FN Motol a Hestia - NDC je určen především pro zdravotnická, ale také pro sociálně zdravotnická zařízení, která spolupracují, nebo jsou motivována spolupracovat s dobrovolníky. Manuál je doplněn CD s fotografiemi z dobrovolnického programu ve FN Motol a řadou vzorů dokumentace potřebné k realizaci programu.

Manuál si můžete vyzvednout osobně v kanceláři Hestia - Národní dobrovonické centrum, Na Poříčí 12, Praha 1.


Family Point - místo pro rodinu

Obsah našich stránek je pouze doporučující povahy. Každý případ je třeba hodnotit individuálně, a proto nelze námi uveřejněné názory přejímat bez posouzení konkrétní situace. Vždy se poraďte s ošetřujícím lékařem.


partneři: