Publikace

Upozorňujeme na knížky především pro generaci 40-50+, neboť v tomto období je vyšší počet pečujících o starší rodinné příslušníky. Pozornost je věnovaná rodinám, především ženám, neboť ty jsou nejčastěji v roli pečující a mají více potíží s prožíváním emocí. Dále jsou vybírany témata související i s respitní, oddechovou péčí. Ať už se týkají beletrie, financí a ekonomií, historie, práva, psychologie, sociálních problémů, sociologie či zdravotnictví. Největší oddíl tvoří návody, postupy, specifické potřeby se zaměřením na pomoc pečujícím rodinám. I profesionálové mohou leccos zajímavého objevit.

Ovšem některá knížka by mohla být zařazená do všech oddílů, někdy je složité se rozhodnout. Knihy nezasíláme, ani nákup nezprostředkováme, jen na ně upozorňujeme.

Hodnocení rizik podvodů a jejich možná prevence

Ivana Dufková, Markéta Nováková
Hodnocení rizik podvodů a jejich možná prevence
Publikace shromažďuje informace v oblasti hodnocení rizik nesrovnalostí či podvodů v projektech spolufinancovaných z fondů Evropské unie, přičemž čerpá informace z veřejně dostupných zdrojů se zaměřením na programové období 2007–2013. V neposlední řadě využívá i zkušeností příjemců dotací a administrátorů a doplňuje je o porovnání se současným programovým obdobím. Jejím cílem je přispět k prevenci nedostatků, pochybení a ke snížení rizika podvodu v této oblasti.

2016

Family Point - místo pro rodinu

Obsah našich stránek je pouze doporučující povahy. Každý případ je třeba hodnotit individuálně, a proto nelze námi uveřejněné názory přejímat bez posouzení konkrétní situace. Vždy se poraďte s ošetřujícím lékařem.


partneři: