Publikace

Upozorňujeme na knížky především pro generaci 40-50+, neboť v tomto období je vyšší počet pečujících o starší rodinné příslušníky. Pozornost je věnovaná rodinám, především ženám, neboť ty jsou nejčastěji v roli pečující a mají více potíží s prožíváním emocí. Dále jsou vybírany témata související i s respitní, oddechovou péčí. Ať už se týkají beletrie, financí a ekonomií, historie, práva, psychologie, sociálních problémů, sociologie či zdravotnictví. Největší oddíl tvoří návody, postupy, specifické potřeby se zaměřením na pomoc pečujícím rodinám. I profesionálové mohou leccos zajímavého objevit.

Ovšem některá knížka by mohla být zařazená do všech oddílů, někdy je složité se rozhodnout. Knihy nezasíláme, ani nákup nezprostředkováme, jen na ně upozorňujeme.

Gerontopsychiatrie

Jan Lužný
V publikaci najde čtenář úvod do základní psychiatrické terminologie, návod k orientačnímu vyšetření kognitivních funkcí, informace o diagnostice, diferenciální diagnostice i léčbě základních typů demencí (atroficko-degenerativní demence, vaskulární a ostatní symptomatické demence) i o ostatních významných diagnostických kategoriích (deliriózní stavy, ostatní organické duševní poruchy, mírná kognitivní porucha, závislost na alkoholu a ostatních návykových látkách ve vyšším věku, psychotické poruchy ve vyšším věku, deprese ve vyšším věku, úzkostné poruchy ve vyšším věku, poruchy spánku). Závěrem je připojena kapitola o léčbě duševních poruch ve stáří a rovněž kapitola o sociální a právní problematice v gerontopsychiatrii.

Nakladatelství Triton, 2012
ISBN 978-80-7387-573-2

Život bez bariérFamily Point - místo pro rodinu

Obsah našich stránek je pouze doporučující povahy. Každý případ je třeba hodnotit individuálně, a proto nelze námi uveřejněné názory přejímat bez posouzení konkrétní situace. Vždy se poraďte s ošetřujícím lékařem.


partneři: