Publikace

Upozorňujeme na knížky především pro generaci 40-50+, neboť v tomto období je vyšší počet pečujících o starší rodinné příslušníky. Pozornost je věnovaná rodinám, především ženám, neboť ty jsou nejčastěji v roli pečující a mají více potíží s prožíváním emocí. Dále jsou vybírany témata související i s respitní, oddechovou péčí. Ať už se týkají beletrie, financí a ekonomií, historie, práva, psychologie, sociálních problémů, sociologie či zdravotnictví. Největší oddíl tvoří návody, postupy, specifické potřeby se zaměřením na pomoc pečujícím rodinám. I profesionálové mohou leccos zajímavého objevit.

Ovšem některá knížka by mohla být zařazená do všech oddílů, někdy je složité se rozhodnout. Knihy nezasíláme, ani nákup nezprostředkováme, jen na ně upozorňujeme.

Důchodové předpisy s komentářem 2005

Jan Přib, Vladimír Voříšek
Důchodové předpisy s komentářem 2005
Čtvrté vydání publikace přináší úplné znění zákona o důchodovém pojištění podle stavu ke dni 1. května 2005 a obsahuje podrobný komentář jednotlivých ustanovení tohoto zákona spolu s praktickými příklady, výběrem judikatury včetně rozhodnutí Nejvyššího správního soudu a nálezů Ústavního soudu.

Vydalo nakladatelství ANAG, rok vydání 2005

Family Point - místo pro rodinu

Obsah našich stránek je pouze doporučující povahy. Každý případ je třeba hodnotit individuálně, a proto nelze námi uveřejněné názory přejímat bez posouzení konkrétní situace. Vždy se poraďte s ošetřujícím lékařem.


partneři: